Siirry suoraan sisältöön

Kehon rakenne ja toiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EH49-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Jouni Korhonen

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA24KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 03.09.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 10.09.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 17.09.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 24.09.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 01.10.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 08.10.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 15.10.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 29.10.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 05.11.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 12.11.2024 08:15 - 11:30, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 19.11.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 26.11.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 03.12.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007
 • 10.12.2024 08:15 - 12:00, Kehon rakenne ja toiminta LI00EH49-3007

Tavoitteet

- Tiedät keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja tuki- ja liikuntaelimistön sekä niiden säätelyn periaatteet kuormituksen aikana.
- Ymmärrät ihmisen elimistön kuormituksesta palautumisen periaatteet.

Sisältö

- Mitkä ovat keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja tuki- ja liikuntaelimistön sekä niiden säätelyn periaatteet kuormituksen aikana?
- Mitkä ovat ihmisen elimistön kuormituksesta palautumisen periaatteet?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu teorian ja työelämäkäytäntöjen välisenä yhteistyönä, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellisen tiimityön ja itsenäisen työn vuorottelua. Tiimityössä hyödynnetään monipuolisia vuorovaikuttamisen menetelmiä, jotka antavat myös mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnan koulutuksen pedagoginen kivijalka rakentuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja aluellisten kehittämistarpeiden näkökulmiin nojaten. Tämä useinmiten tarkoittaa sitä, että oppiminen sidotaan työelämän aitoihin kontekteihin, mikä määrittelee opintojakson menetelmällisiä ja sisällöllisiä tarpeita

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia ja oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä, joka voi jakaantua monella eri tavalla kuten itsenäisenä- ja tiimityöskentelynä ja työelämän case-työskentelynä yhteistyössä työelämän kanssa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.