Siirry suoraan sisältöön

Puunhankinnan toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: ME00DS74-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Opettaja

  • Timo Leinonen

Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät

  • MEMI24KM
    Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.
Oheislukemistoksi sopii Uusitalo, J. & Kivinen, V. 2023. Metsäteknologian perusteet. [Uudistettu painos]. Helsinki: Tapio. (saatavana myös e-kirjana) tai vanhempi vuoden 2003 painos.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukausi. Opintojakso suoritetaan tekemällä ns. viikkotehtäviä. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun. Toukokuussa yksi kontaktipäivä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.
vuoden

TKI ja työelämäyhteistyö

Puunhankinnan ensimmäinen perusosaamista luova opintojakso, ei edellytyksiä TKI- tai yritysyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".