Siirry suoraan sisältöön

Kuljetukset EU:n ulkopuolelle (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00EU60-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
  • Avoin ammattikorkeakoulu
  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Raimo Päivärinta

Vastuuopettaja

Raimo Päivärinta

Ryhmät

  • VV2024-2025
    Valinnaiset opinnot 2024-2025

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kansainväliseen logistiikkaan liittyvää toimintaa ja rakennetta niin maantie-, meri- kuin rautatieliikenteen osalta. Hän ymmärtää Suomen ja Kymenlaakson roolin osana kansainvälistä logistista järjestelmää. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida ko. kuljetusmuotojen kuljetuksia EU:n ulkopuolelle ja sieltä Suomeen. Hän tuntee tullilaitoksen toimintaa näissä kuljetuksissa ja tiedostaa tullausprosessin logistiikkapalvelujen tarjoajan, asiakkaan sekä huolitsijan näkökulmasta. Opiskelija tuntee myös kansainvälisen postiliikenneprosessin.

Sisältö

Kuljetusinfrastruktuuria ja kuljetuslogistiikkaa EU:n ulkopuolelle maantie-, meri- sekä rautatieliikenteen osalta, eri kuljetusmuotojen kuljetusprosessit ja dokumentoinnit, jotka toteutetaan aitojen yritysesimerkkien avulla, niihin liittyvät tullaukset ja kuljetussopimukset, kansainvälinen postiliikenne

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssin materiaali on kurssialustalla, ei tarvita muita lähteitä.

Yksilölliset oppimisväylät

Tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää kurssin täydentävissä opinnoissa osana tutkintoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koko kurssi toteutettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin aikaikkunassa 01.05.2024 - 31.08.2024, rajoituksia aikataulussa ei muuten ole mutta suoritusjärjestys on määritelty.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi koostuu eri aiheiden moduuleista ja kurssi etenee loogisessa järjestyksessä. Kun olet suorittanut ensimmäisen osion kokonaisuudessaan seuraava avautuu automaattisesti, muita suoritusjärjestyksiä ei ole.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskeljoille: 50 paikkaa
CampusOnlineopiskeljoille: 30 paikkaa
Tutkinto-opiskelijoille: 100 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tenttien ja tehtävätenttien suoritusten perusteella.

a. Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
c. Työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä
sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
g. Soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa