Siirry suoraan sisältöön

Lääkelaskut (0 op)

Toteutuksen tunnus: VV00DI17-3092

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Salla Rinne
 • Riitta Riikonen
 • Aila Friis
 • Pirjo Oikarinen
 • Haija Kankkunen
 • Teea Lång
 • Anne Ulmanen
 • Miia Myllymäki
 • Emma Mikkonen
 • Susanna Suvimaa
 • Sirpa Gardemeister

Ryhmät

 • SHMI23SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan perusteet.

Sisältö

Lääkkeen annostuksen laskeminen, kun kyseessä on:
- luonnollista tietä annettavat lääkkeet
- injektiona annettavat lääkkeet
- painon mukaan annettavat lääkkeet
- liuosten pitoisuus suhteellisina pitoisuuksina
- liuosten valmistaminen kiinteästä aineesta
- liuosten laimentaminen
- infuusioliuoksen antonopeus

Kliinisen hoitotyön perusteet-opintojaksoon kuuluva lääkelaskut 1 sisältää lähiopetusta.
Lääkelaskut 2-5: itsenäinen harjoittelu, lääkelaskujen työpajat/klinikat

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy Lääkelaskut 1-5 Mikkeli -Learn-alustalta (kurssiavainta ei tarvitse).

Suositeltavaa on hankkia jokin AMK-tasoinen lääkelaskennan kirja.

Yksilölliset oppimisväylät

Lääkelaskennan opetus sisältyy Lääkehoito 5 op opintojaksoon

TKI ja työelämäyhteistyö

Lääkelaskennan opiskelu antaa pohjan osallistua työnantajan järjestämiin LOVE-tentteihin.

Tentit ja muut määräajat

Lääkelaskujen Exam-ilmoittautumislinkit löytyvät Lääkelaskut 1-5 Mikkeli -Learn-alustalta.

Lääkelaskut 1 tulee olla suoritettuna 2 viikkoa ennen Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelua

Muut lääkelaskut tulee olla suoritettuna 1 kuukausi ennen niihin liittyvää harjoittelujaksoa:

Lääkelaskut 2: Kliininen harjoittelu 1
Lääkelaskut 3: Kliininen harjoittelu 2
Lääkelaskut 4: Kliininen harjoittelu 3
Lääkelaskut 5 Valtakunnallisen sairaanhoitajan loppukokeen yhteydessä

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos tenttiä on yrittänyt yhteensä kolme kertaa, eikä hyväksyttyä suoritusta ole, opiskelijan tulee osallistua tukipajaan tai tukiopetukseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä tentissä tulee olla vastauksista 100 % oikein (5 laskua).
Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa.

Esitietovaatimukset

Kliinisen hoitotyön perusteet/Lääkelaskut 1 op tulee olla suoritettuna hyväksytysti.