Siirry suoraan sisältöön

Lentorahtiliikenne (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CP98-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 200

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Raimo Päivärinta

Vastuuopettaja

Raimo Päivärinta

Ryhmät

  • VV2024-2025
    Valinnaiset opinnot 2024-2025

Tavoitteet

Sinä osaat määritellä lentoliikenteen roolin kuljetusketjussa.
Sinä tunnet lentorahtitoiminnan rakenteen, ymmärrät eri viranomaisten,
eri toimijoiden sekä asiakkaan roolin osana kansainvälistä
lentoliikennejärjestelmää.
Sinä osaat suunnitella ja organisoida lentokuljetuksia sekä tunnet
lentotullin roolin.
Sinä osaat lentokuljetusprosessin sekä lentokuljetuspalvelujen tuottajan
että asiakkaan näkökulmasta.

Sisältö

Mikä on lentoliikenteen rooli kuljetusketjussa?
Millainen on Trafin rooli lentoprosessissa jossa on huomioitu
myös turvallisuusasiat
Miten kuvaat lentoaseman (Finavian) suorittamat maatoiminnot?
Millainen on normaali lento- ja kuriiriprosessi?
Miten lentorahdit hinnoitellaan?

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi on toteutettu valtaosin työelämäyhteistyönä ja siellä oleva aineisto on oikeaa työelämätietoa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssiin liittyvät tentit ja tehtävätentit on selvitetty kurssialustalla.
Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin aikaikkunassa 01.05.2024 - 31.08.2024, rajoituksia aikataulussa ei muuten ole mutta suoritusjärjestys on määritelty.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi koostuu eri aiheiden moduuleista ja kurssi etenee loogisessa järjestyksessä. Kun olet suorittanut ensimmäisen osion kokonaisuudessaan seuraava avautuu automaattisesti, muita suoritusjärjestyksiä ei ole.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti