Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3251

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 19.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • roo.sv

Paikat

20 - 120

Opettaja

  • Riitta Savolainen
  • Päivi Korhonen
  • Tiina Karvinen

Ryhmät

  • VV2023-2024
    Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Kesän opintojaksolla ei ole mahdollisuutta tehdä täydennyssuorituksia, vaan se suoritetaan 5 opintopisteen laajuisena opintokokonaisuutena. Tälle monialaiselle toteutukselle voivat osallistua kaikkien alojen opiskelijat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi tukee työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Aloitusinfo pidetään opintojakson aloitusviikolla, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus kysyä opettajalta opintojaksoon liittyvistä asioista.
Kurssilla on lisäksi kolme harjoituskertaa, jotka eivät ole pakollisia, mutta niitä suositellaan oppimisen tueksi.
Kurssin lopussa suoritetaan suullinen tentti Teamsissa (viikot 23-24) ja kirjallinen tentti Examissa (viikko 24).
Kurssin pakolliset itsenäiset tehtävät on palautettava ennen kirjallista tenttiä (viimeistään 16.6.2024) ja sen jälkeen tehtäviä ei enää oteta vastaan.
Uusintaoikeus kesätoteutuksen tentteihin jatkuu vuoden 2024 loppuun. Ensimmäisen uusinnan voi tehdä elo-syyskuussa ja toisen uusinnan loka-marraskuussa. Uusintatenttien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa, ja ne tehdään Teamsilla/Examissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssi tukee kansainvälistymistä

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi on monialainen, ja ensimmäiset neljä osiota ovat kaikille yhteisiä. Viimeisessä osiossa opiskelija valitsee oman alansa mukaiset materiaalit, joita voi hyödyntää jo aikaisemminkin kurssilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Tämä on Ammattiruotsin monialainen verkkototeutus, jolla opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja oman koulutusalasi tuntemusta. Emme suosittele tätä toteutusta aivan opintojesi alkuun.

Jos ruotsin opiskelu on sinulle haasteellista, suosittelemme sinulle ensisijaisesti oman koulutuksesi Ammattiruotsin toteutuksia, joita järjestetään kevät- ja/tai syyslukukausin.

Jos sinulla on ruotsin kielen perusteiden kertaamisen tarvetta, suorita Ruotsin tehovalmennus -opintojakso ennen tätä Ammattiruotsi-opintojaksoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.