Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3252

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 120

Opettaja

 • Riikka Kettunen
 • Minna Lampinen

Ryhmät

 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • 19.09.2024 16:30 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3252
 • 01.10.2024 16:30 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3252
 • 15.10.2024 16:30 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3252
 • 28.10.2024 16:30 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3252
 • 11.11.2024 16:30 - 17:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3252

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali Learn-oppimisalustalla.

Opintojakso on jaettu viiteen osaan:
1) Studier och kommunikation
2) Praktik och kundservice
3) Jobb och mejl
4) Egen bransch
5) Företag

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on ammattiruotsin monialainen verkkototeutus. Itsenäiset verkkotehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana, kirjallinen tentti tehdään Examissa ja suullinen koe pienryhmissä Teamsin välityksellä.

Exam-tentin voi suorittaa missä tahansa korkeakoulussa, joka löytyy Exam-tenttivierailulistalta (https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/).

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti pidetään viikolla 48 Exam-tenttiakvaariossa, suullinen koe viikoilla 47-48 Teamsissa.

Kirjallisen tentin uusintakerrat järjestetään Exam-tenttiakvaariossa tammikuussa ja helmikuussa, tarkemmat viikot ilmoitetaan opintojakson alussa. Suullisen kokeen uusinnat järjestetään tammikuussa ja helmikuussa Teamsissa.

Exam-tentin voi suorittaa missä tahansa korkeakoulussa, joka löytyy Exam-tenttivierailulistalta (https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/).

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaettu viiteen osaan:
1) Studier och kommunikation
2) Praktik och kundservice
3) Jobb och mejl
4) Egen bransch
5) Företag

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on kaikille aloille soveltuva monialainen ammattiruotsin verkko-opintojakso.

Aloitusinfo pidetään Teamsissa ma 9.9. klo 16, muita tapaamisia noin kerran kuukaudessa. Aloitusinfoon ja tapaamisiin on vapaaehtoinen osallistuminen.

Opintojakson suoritukset:
- Learnissa suoritettavat harjoitustehtävät ja testit aikataulun mukaisesti
- Learniin palautettavat itsenäiset sekä suulliset että kirjalliset oppimistehtävät aikataulun mukaisesti
- kirjallinen tentti Examissa
- suullinen tentti Teamsissa

Huom! Opintojakson aikataulu on sitova: kaikki tehtävät tulee suorittaa toteutuksen aikana Learnissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijalla tulee olla oma kuva näkyvissä Learnissa ja riittävät tietotekniset valmiudet suoriutuakseen verkko-opiskelusta.

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Tämä on Ammattiruotsin monialainen verkkototeutus, jolla opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja oman koulutusalasi tuntemusta. Emme suosittele tätä toteutusta aivan opintojesi alkuun. Jos ruotsin opiskelu on sinulle haasteellista, suosittelemme sinulle ensisijaisesti oman koulutuksesi Ammattiruotsin toteutuksia, joita järjestetään kevät- ja/tai syyslukukausin. Jos sinulla on ruotsin kielen perusteiden kertaamisen tarvetta, suorita Ruotsin tehovalmennus -opintojakso ennen tätä Ammattiruotsi-opintojaksoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.