Siirry suoraan sisältöön

Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: VV00FF50-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.01.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 40

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Jouni Ropponen

Vastuuopettaja

Jouni Ropponen

Tavoitteet

Tunnet varaston hyllyjärjestelmiä koskevan lainsäädännön ja standardien merkityksen. Tunnet hylystoihin liittyvät työtuvallisuusnäkökohdat.

Sisältö

- Opiskelija tunnistaa erilaiset hyllystöjärjestelmät ja niiden käyttötarkoituksen
- Opiskelija tietää standardien mukaiset yleisesti käytössä olevat termit
- Opiskelija osaa ottaa hyllystöjärjestelmien ominaisuudet huomioon esim. varaston tai tuotantotilojen layout-suunnittelussa
- Opiskelija tietää hyllystöjärjestelmien käyttöön liittyvän lainsäädännön
- Opiskelija tietää kiinteistölle asetetut vaatimukset hyllystöjärjestelmien asennuksessa ja käytössä
- Opiskelija tunnistaa hyllystöjärjestelmien käyttöön liittyvät työturvallisuusriskit ja ymmärtää rakenteellisen turvallisuuden merkityksen.
- Opiskelija tietää hyllystöjärjestelmissä esiintyvien vaurioiden vaikutuksen hyllystöjärjestelmien kantavuuteen ja tietää miten hyllystöjärjestelmissä esiintyvät vauriot luokitellaan standardin SFS-EN 15635 mukaan
- Opiskelija tietää miten hyllystöjärjestelmiä käytetään turvallisesti standardin SFS-EN 15635 määritelmien mukaisesti

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisesti tarjolla alustalla. Kurssilla tarvittaviin standardeihin Xamk:n opiskelijat pääsevät koulun kirjaston sähköisten palveluiden kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole. Kyseessä verkossa suoritettava itsenäinen kurssi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Tentti oman etenemisen mukaan, tentti suoritettava hyväksytysti ennen kurssin sulkeutumista.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

Arvioitu työmäärä opintopisteiden mukaisesti 81 tuntia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suorittamiseksi tulee kurssin lopputentti suorittaa hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/ hylätty periaatteella kurssin päättötentin perusteella.