Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön ruotsi (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK70-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Elina Hirvonen

Ryhmät

 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024
 • 07.05.2024 16:15 - 17:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3031: verkko-opetus
 • 23.05.2024 16:15 - 17:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3031: verkko-opetus
 • 30.05.2024 16:15 - 17:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3031: verkko-opetus
 • 04.06.2024 16:15 - 17:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3031
 • 10.06.2024 16:15 - 17:15, Hoitotyön ruotsi HT00EK70-3031: verkko-opetus

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi termejä ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?
Miten toimit ruotsin kielellä työelämän alakohtaisissa viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja tehtävät Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on hoitoalan ruotsin verkkokurssi. Opintojaksolla voi suorittaa sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja ensihoitajien ammattiruotsin. Opintojaksolla on aloitusinfo viikolla 19 ja sen jälkeen verkko-opetusta kerran viikossa viikoilla 21 - 24. Osa verkko-opetuksesta on pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan alakohtaista sanastoa ja viestintätilanteita työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kirjallinen koe Examissa ja suullinen testi Teamsissa. Myös uusintatentit ovat Examissa. Aloitusinfo on viikolla 19 ja sen jälkeen verkko-opetusta kerran viikossa viikoilla 21 - 24. Osa verkko-opetuksesta on pakollista.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakson sisältö tukee kansainvälisyysosaamista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op vastaa n. 80 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Aloitusinfo on viikolla 19 ja sen jälkeen verkko-opetusta kerran viikossa viikoilla 21 - 24. Osa verkko-opetuksesta on pakollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1 - 3 tyydyttävästä taidosta tai 4 - 5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja sekä kirjallisen että suullisen kokeen opintojakson päättymispäivään mennessä.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Ruotsin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin opintojakson alkamista.

Lisätiedot

Tutkintotodistukseen merkitään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa osoittavat arvosanat erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta. Tutkintotodistuksen arvosana tyydyttävä vastaa arviointia 1-3 ja arvosana hyvä vastaa arviointia