Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittely, verkkototeutus: TKMI23SV

Tunnus: TKMI23SV

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
TKMI23SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
TKMI23SV-1002
Ammattiosaamisen perusteet

(Valitaan kaikki )

30
TK00EC32 Ohjelmoinnin perustaidot 5
TK00EC33 Merkintäkielet 5
TK00EC34 Sovelluskehitysympäristöt 5
TK00BK43 Kuvankäsittely ja animaatio 5
TK00BK40 Diskreetti matematiikka 1 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
TKMI23SV-1003
Sovelluksen toteutusosaaminen

(Valitaan kaikki )

25
TK00EC35 Sovellusohjelmointi 1 5
TK00EC36 Käyttöliittymät 5
TK00BK47 Video ja ääni 5
TK00EK33 Datan hallinta ja visualisointi 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TKMI23SV-1004
Sovelluskehitys- ja ohjelmointiosaaminen

(Valitaan kaikki )

25
TK00ES01 Sisällönhallintajärjestelmät 5
TK00EK34 Käyttökokemus ja käytettävyys 5
TK00BK51 Diskreetti matematiikka 2 5
TK00BK53 Graafinen suunnittelu 5
TK00ES02 Tietokannat 5
TKMI23SV-1005
Edistynyt sovelluskehitysosaaminen

(Valitaan kaikki )

25
TK00EC39 Sovellusohjelmointi 2 5
TK00BK50 Pelit ja pelillisyys 5
TK00BK58 Palvelumuotoilu 5
TK00EC40 Sovelluskehitys liiketoimintana 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TKMI23SV-1006
Ammattimainen sovelluskehitysosaaminen

(Valitaan kaikki )

25
TK00EC42 Sovellusohjelmointi 3 5
TK00EC43 Ohjelmistotestaus 5
TK00ES00 Sovellustuotanto ja laadunhallinta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TKMI23SV-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
TK00BK62 Harjoittelu 30
TKMI23SV-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TKMI23SV-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
TKMI23SV-1010
Ammattiohjelmoijan erityisosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TK00EC45 Sovellusohjelmoinnin ajankohtaiskurssi 10
TK00EC63 Algoritminen ongelmanratkaisu 5
TKMI23SV-1011
Advanced content creation

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TK00EC64 Web TV productions 5
TK00ER99 Co-creation project 10
TKMI23SV-1013
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 62 62 71 10 27 35 27 35 26 45 10 27 17.5 17.5 27 17.5 17.5 26 22.5 22.5 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TKMI23SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
TKMI23SV-1002
Ammattiosaamisen perusteet

(Valitaan kaikki)

30
TK00EC32 Ohjelmoinnin perustaidot 5
TK00EC33 Merkintäkielet 5
TK00EC34 Sovelluskehitysympäristöt 5
TK00BK43 Kuvankäsittely ja animaatio 5
TK00BK40 Diskreetti matematiikka 1 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
TKMI23SV-1003
Sovelluksen toteutusosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
TK00EC35 Sovellusohjelmointi 1 5
TK00EC36 Käyttöliittymät 5
TK00BK47 Video ja ääni 5
TK00EK33 Datan hallinta ja visualisointi 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
TKMI23SV-1004
Sovelluskehitys- ja ohjelmointiosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
TK00ES01 Sisällönhallintajärjestelmät 5
TK00EK34 Käyttökokemus ja käytettävyys 5
TK00BK51 Diskreetti matematiikka 2 5
TK00BK53 Graafinen suunnittelu 5
TK00ES02 Tietokannat 5
TKMI23SV-1005
Edistynyt sovelluskehitysosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
TK00EC39 Sovellusohjelmointi 2 5
TK00BK50 Pelit ja pelillisyys 5
TK00BK58 Palvelumuotoilu 5
TK00EC40 Sovelluskehitys liiketoimintana 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TKMI23SV-1006
Ammattimainen sovelluskehitysosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
TK00EC42 Sovellusohjelmointi 3 5
TK00EC43 Ohjelmistotestaus 5
TK00ES00 Sovellustuotanto ja laadunhallinta 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
TKMI23SV-1007
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
TK00BK62 Harjoittelu 30
TKMI23SV-1008
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
TKMI23SV-1009
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
TKMI23SV-1010
Ammattiohjelmoijan erityisosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TK00EC45 Sovellusohjelmoinnin ajankohtaiskurssi 10
TK00EC63 Algoritminen ongelmanratkaisu 5
TKMI23SV-1011
Advanced content creation

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
TK00EC64 Web TV productions 5
TK00ER99 Co-creation project 10
TKMI23SV-1013
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15