Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus: MRKT23SV

Tunnus: MRKT23SV

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
MRKT23SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

155
MRKT23SV-1002
Valmiuksia työelämään

(Valitaan kaikki )

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MR00DU37 Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MR00DU38 Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään 5
MRKT23SV-1003
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU39 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
MR00DU40 Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU41 Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1004
Matkailupalvelut

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
MR00DU42 Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut 5
MR00DU43 Majoitus- ja kokouspalvelut 5
MRKT23SV-1005
Ruoka- ja ravintolapalvelut

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU44 Ruokapalvelujen suunnittelu 5
MR00DU45 Ruoka ja hyvinvointi 5
MR00DU46 Ruoan ja juoman yhdistäminen 5
MRKT23SV-1006
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU55 Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MR00DU56 Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät 5
MRKT23SV-1007
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU57 Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti 5
MR00DU58 Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
MRKT23SV-1008
Matkailu- ja ravitsemisalan asiakaslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki )

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MR00DU59 Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU60 Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta 5
MRKT23SV-1009
Matkailu- ja ravitsemisalan johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU61 Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen 5
MR00DU62 Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen 5
MR00DU63 Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto  5
MRKT23SV-1010
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

15
MR00DU64 Perusharjoittelu 15
MRKT23SV-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MRKT23SV-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 55)

55
MRKT23SV-1013
Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU65 Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU66 Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä 5
MR00DU67 Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa 5
MRKT23SV-1014
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU68 Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5
MR00DU69 Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU70 Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1015
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU71 Elämykselliset palvelukonseptit 5
MR00DU72 Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5
MR00DU73 Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1016
Prosessien kehittäminen palvelualalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU74 Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi 5
MR00DU75 Palveluprosessien kehittäminen 5
MR00DU76 Tulevaisuuden palveluprosessit 5
MRKT23SV-1017
HARJOITTELU

(Valitaan yksi )

15
MR00DU77 Syventävä harjoittelu 15
MRKT23SV-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 79 76 75 0 31 48 22.5 53.5 20 55 0 31 16 32 22.5 22.5 31 20 20 35 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla
Viestintätaidot
Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään
Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö
Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla
Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla
Ammattienglanti
Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut
Majoitus- ja kokouspalvelut
Ruokapalvelujen suunnittelu
Ruoka ja hyvinvointi
Ruoan ja juoman yhdistäminen
Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti
Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi
Ammattiruotsi
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla
Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta
Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen
Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto 
Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä
Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa
Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa
Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla
Elämykselliset palvelukonseptit
Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa
Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla
Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi
Palveluprosessien kehittäminen
Tulevaisuuden palveluprosessit

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRKT23SV-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

155
MRKT23SV-1002
Valmiuksia työelämään

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MR00DU37 Digitaidot matkailu- ja ravitsemisalalla 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MR00DU38 Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään 5
MRKT23SV-1003
Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU39 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristö 5
MR00DU40 Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU41 Palveluosaaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1004
Matkailupalvelut

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
MR00DU42 Tapahtuma- ja ohjelmapalvelut 5
MR00DU43 Majoitus- ja kokouspalvelut 5
MRKT23SV-1005
Ruoka- ja ravintolapalvelut

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU44 Ruokapalvelujen suunnittelu 5
MR00DU45 Ruoka ja hyvinvointi 5
MR00DU46 Ruoan ja juoman yhdistäminen 5
MRKT23SV-1006
Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU55 Talouden hallinta matkailu- ja ravitsemisalalla 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MR00DU56 Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät 5
MRKT23SV-1007
Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU57 Matkailu- ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti 5
MR00DU58 Matkailu- ja ravitsemisalan digimarkkinointi 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
MRKT23SV-1008
Matkailu- ja ravitsemisalan asiakaslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MR00DU59 Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU60 Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta 5
MRKT23SV-1009
Matkailu- ja ravitsemisalan johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU61 Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen 5
MR00DU62 Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan johtaminen 5
MR00DU63 Matkailu- ja ravitsemisalan henkilöstöhallinto  5
MRKT23SV-1010
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

15
MR00DU64 Perusharjoittelu 15
MRKT23SV-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MRKT23SV-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 55)

55
MRKT23SV-1013
Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU65 Data ja sen hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU66 Digiviestintä matkailu- ja ravitsemisalan menestystekijänä 5
MR00DU67 Digi osana matkailu- ja ravitsemisalan palvelutuotantoa 5
MRKT23SV-1014
Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU68 Vastuullisuus matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5
MR00DU69 Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MR00DU70 Vastuullisuuden kehittäminen matkailu ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1015
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU71 Elämykselliset palvelukonseptit 5
MR00DU72 Tarinallistaminen ja brändäys matkailu- ja ravitsemisalan palveluissa 5
MR00DU73 Henkilökohtaisten palvelujen räätälöinti matkailu- ja ravitsemisalalla 5
MRKT23SV-1016
Prosessien kehittäminen palvelualalla

(Valitaan opintopisteitä: 15)

5 - 15
MR00DU74 Palveluprosessien mallinnus ja visualisointi 5
MR00DU75 Palveluprosessien kehittäminen 5
MR00DU76 Tulevaisuuden palveluprosessit 5
MRKT23SV-1017
HARJOITTELU

(Valitaan yksi)

15
MR00DU77 Syventävä harjoittelu 15
MRKT23SV-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15