Siirry suoraan sisältöön

PalvelumuotoiluLaajuus (5 op)

Tunnus: B69900216

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

 • Jomi Fagerström

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan antama arviointi.
Vertaisarvioinnissa hyödynnetään opettajan laatimaa arviointimatriisia.
Arviointi perustuu opiskelijan toteuttamaan kehittämistehtävään ja kykyyn soveltaa tehtävässä opintojaksolle valittuja palvelumuotoilun menetelmiä,

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Palvelumuotoilun koulutus
Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan antama arviointi.
Vertaisarvioinnissa hyödynnetään opettajan laatimaa arviointimatriisia.
Arviointi perustuu opiskelijan toteuttamaan kehittämistehtävään ja kykyyn soveltaa tehtävässä opintojaksolle valittuja palvelumuotoilun menetelmiä,

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Sofia Forsberg
 • Johanna Säynäjäkangas
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, sekä opettajien antamat linkit.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Muu opetusmateriaalit ja linkit opettajalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on hyvä olla työelämälähtöinen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Työkalupakit:
Espoon sivistystoimen työkalupakki
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)
www.sdt.fi
Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • KY Opettaja
Vastuuhenkilö

Marjo Suviranta

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Työkalupakit:
Espoon sivistystoimen työkalupakki
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)
www.sdt.fi
Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Sähköinen aineisto:
Mikko Koivisto, 2007:
Mitä on palvelumuotoilu - Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Koivisto-M.-2007..pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Sanna Haapanen
Vastuuhenkilö

Sanna Haapanen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat määritellä palvelumuotoilua teoreettisella sekä käytännön tasolla.Osaat palvelumuotoilun peruskäsitteet ja toimintatavat.Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä.Osaat tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet välineenä strategisen tason suunnittelussa.

Sisältö

Mitä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ovat?Kuinka hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistehtävissä?Kuinka palvelumuotoilu soveltuu strategisen tason suunnittelun välineeksi?

Aika ja paikka

• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelumateriaali

Työkalupakit:
Espoon sivistystoimen työkalupakki
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
Service Design toolkit (kehittäjinä mm. JAMK)
www.sdt.fi
Kirjallisuus:
Satu Miettinen, 2011: Palvelumuotoilu
Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen
http://www.adlibris.com/fi/kirja/palvelumuotoilu-9789522380777
Juha Tuulaniemi, 2011: Palvelumuotoilu
https://www.talentumshop.fi/palvelumuotoilu.html
Sähköinen aineisto:
Mikko Koivisto, 2007:
Mitä on palvelumuotoilu - Muotoilun hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa
http://hyrrat.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/10/Koivisto-M.-2007..pdf

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opetus, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
• Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
• Opetus, ohjaus, luennot, ryhmätyöt ja yksilötehtävät
• Ota yhteys opettajaan

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27h = 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oma reflektio ja arvio, vertaisarviointi sekä opettajan ja yhteistyöyrityksen arviointi.
- Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
- Opiskelija osaa arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
b. ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa
c. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti
d. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta