Skip to main content

Master's Degree Programme in Clinical Expertise

Degree:
Master of Social Services and Health Care

Degree title:
sairaanhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care

Credits:
90 ects

Degree programme description

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (40 op), täydentävät opinnot (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Ydinosaamisen opinnot muodostuvat kahdesta (2) moduulista:
Kliinisen hoitotyön vaativa osaaminen (25 op)
- Asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Minitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä (10 op)
- Potilaan kliininen tutkiminen (5 op)
- Kansansairauksien ennaltaehkäisy kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Kehittämisosaaminen (15 op)
- Näyttöön perustuva toiminta (5 op)
- Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kliinisessä hoitotyössä (5 op)
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät kliinisessä hoitotyössä (5 op)
Täydentävän osaamisen opinnot (20 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:
• tutkimus- ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• digitaalisuus, tieto ja verkostot
Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää hopsin laadinnan yhteydessä.
Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Objectives

Koulutus tähtää siihen, että tutkinnon suoritettuasi voit toimia itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä (nurse practitioner). Vastaat itsenäisesti omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinistä hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon, ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitoa ja potilasohjausta.
Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

RDI and cooperation with world of work

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tarkoituksena on lisätä uudistumisen ja yrittäjyyden edellytyksiä. Koulutus ja TKI-toiminta yhdessä muodostavat jatkumon osaamisen kasvulle.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää uuden tiedon tuottamiseen ja käytännön sovellutuksiin, kuten menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy taloudellista hyötyä antavia, uusia tai olennaisesti parannettuja tuotteita, käytänteitä tai prosesseja.

Implementation of studies and flexible learning tracks

Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta.
Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to-pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.
Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentäviä opintoja voi ottaa myös verkkototeutuksina.

Career opportunities

Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.
Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet muun muassa esimiehiksi, asiantuntijasairaanhoitajiksi tai kehittämisprojektien vetäjiksi.

Clinical expertise, master studies
Code
(KAMI23SY)
Clinical expertise, master studies
Code
(KAMI22SY)
Clinical expertise, master studies
Code
(KAMI21SY)
Clinical expertise, master studies
Code
(KAMI20SY)
Clinical expertise, master studies
Code
(KAMI19SY)
Enrollment

06.04.2022 - 22.04.2022

Timing

26.08.2022 - 30.06.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Riitta Riikonen
 • Marja-Liisa Rissanen
Groups
 • KAMI21SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You are able to develop, plan and assess the guidance of the client and their relatives in a multi-professional work community and base the development of guidance on nursing recommendations.
You know the effective patient guidance methods that help them take responsibility for their own care, health and well-being.
You can plan, promote, and evaluate the development of organizational skills in a variety of ways, motivating clients for lifelong learning.
You are able to work in networks that develop health and wellness services and promote the health and wellbeing of the population.
You can act as a consulting expert for professionals and others involved in client care.

Content

1. Health promotion and disease prevention:
How do I work in my area of expertise in health promotion, and in its assessment and strategic development?
2. Guidance of the client / the patient and their relatives, and development of the methods:
How do I design, develop, and critically evaluate evidence-based patient guidance, its methods, and materials for the different needs of individuals and groups using modern methods?
3. Education and developing the work community:
How do I coordinate the work of a multi-professional client care team?
How do I train other actors in the work community using my highly specialized expertise?
How do I promote and support staff commitment to continuous patient guidance development?

Evaluation scale

Approved/Failed

Qualifications

No prerequisities

Enrollment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

01.09.2022 - 31.05.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Tiina Luukkainen
 • Heljä Uusitalo
 • Marja-Liisa Rissanen
Teacher in charge

Marja-Liisa Rissanen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You know the tasks, roles and importance of a nurse practitioner in social and health care.
You can critically evaluate and develop your expertise.
You are able to act as a consultant to the professionals and other patients / clients, utilizing a variety of communication methods.
You can coordinate the work of a multidisciplinary team responsible for patient care.
You are able to design, promote, implement and evaluate your work community's expertise by using versatile methods and encourage your work community to continue to develop professionally.
You are able to evaluate and develop your staff's skills and responsibilities as planned.
You will be able to act as a mentor and trainer in multi-professional teams and networks by utilizing digital communication and taking into account community-based and ethical considerations.
You are able to develop an organizational culture that supports customer-oriented and safe service, multi-professional collaboration, employee well-being at work and development of skills.
You understand the importance of organizational communication in your activities.

Content

What is expertise and how can I develop my expertice?
What are the role and tasks of a nurse practitioner?
How to develop the organization in a customer-centered way?

Evaluation scale

Approved/Failed

Qualifications

No prerequisities

Enrollment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

01.09.2022 - 30.04.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

50 % Contact teaching, 50 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Jussi Hänninen
 • Hanna-Elina Vuorimaa
 • Marja-Liisa Rissanen
Teacher in charge

Marja-Liisa Rissanen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You are able to apply advanced information on anatomy, physiology and pathophysiology when assessing the need for care.
You are able to use therapeutic recommendations and evidence-based information concerning the therapeutic methods of treatment, taking into account the patient's individual situation.

Content

What is the physiology and control system of key organ systems?
What are the most common national diseases, their pathophysiology, diagnosis and treatment?
What is clinical psychology?
How is the psycho-social growth and development of a human being connected to illness and how does illness affect the human psyche?

Evaluation scale

1-5

Enrollment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

01.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Marja-Liisa Rissanen
Teacher in charge

Marja-Liisa Rissanen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You know what evidence-based practice is, the factors that promote it, and the factors that prevent it.
You understand the role of a clinical expert in promoting evidence-based practices.
You are able to critically evaluate and utilize relevant evidence in nursing to improve clinical nursing processes and outcomes.

Content

What is evidence-based practice?
Where can I get the strongest evidence?
Which factors promote or prevent evidence-based practice?

Evaluation scale

1-5

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

13.01.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4 op

RDI portion

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Marja-Liisa Rissanen
Teacher in charge

Marja-Liisa Rissanen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You are able to work with other healthcare providers to improve the quality of care.
You are able to act as an initiator in combining best evidence-based nursing practices to improve patient and client services.
You know how to implement evidence-based practices.
You know how to disseminate research findings, new knowledge and innovations to improve evidence-based nursing practices.

Content

How do implement evidence in practice?

Evaluation scale

1-5

Qualifications

Evidence based practice, 5 ECTS credits

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

12.01.2023 - 31.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

10 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Jussi Hänninen
Teacher in charge

Jussi Hänninen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You can apply your advanced knowledge of anatomy, physiology, and pathophysiology in assessing the need for treatment and in the clinical examination of a patient.
You master the key methods used to assess the need for patient care.
You master the structured anamnesis and clinical examination of a patient.
You can identify, evaluate, and draw evidence-based conclusions about a client's / patient's medical condition and severity of illness.
Within the scope of your job description, you are able to design the treatment and follow-up consulting, where appropriate, a multidisciplinary team, and to base clinical decision making (differential diagnostics) within your area of responsibility on patient history, clinical examination and laboratory testing as appropriate.
You can document the history, clinical findings, diagnosis, and follow-up of decision-making.

Content

Assessing the need for care in different situations and settings.
Medical history and patient interview.
Methods of clinical examination.
Cardiovascular examination, respiratory examination, eyes, lymph nodes, neck area, ears, nose, mouth and pharynx examination, genital examination, abdominal examination, musculoskeletal and nervous system examination, skin examination, assessment of mental health and condition.
Documentation.

Evaluation scale

Approved/Failed

Qualifications

Multidisciplinary practice in clinical nursing.

Further information

Students who have completed a similar course (e.g. prescribing training) may apply for accreditation of the course.
Students can apply for partial accreditation using the AHOT procedure, in which case the competence must be demonstrated in separate assignments (given by the teacher).

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

12.01.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4 op

RDI portion

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Marja-Liisa Rissanen
Teacher in charge

Marja-Liisa Rissanen

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You are able to develop, plan and assess the guidance of the client and their relatives in a multi-professional work community and base the development of guidance on nursing recommendations.
You know the effective patient guidance methods that help them take responsibility for their own care, health and well-being.
You can plan, promote, and evaluate the development of organizational skills in a variety of ways, motivating clients for lifelong learning.
You are able to work in networks that develop health and wellness services and promote the health and wellbeing of the population.
You can act as a consulting expert for professionals and others involved in client care.

Content

1. Health promotion and disease prevention:
How do I work in my area of expertise in health promotion, and in its assessment and strategic development?
2. Guidance of the client / the patient and their relatives, and development of the methods:
How do I design, develop, and critically evaluate evidence-based patient guidance, its methods, and materials for the different needs of individuals and groups using modern methods?
3. Education and developing the work community:
How do I coordinate the work of a multi-professional client care team?
How do I train other actors in the work community using my highly specialized expertise?
How do I promote and support staff commitment to continuous patient guidance development?

Evaluation scale

1-5

Qualifications

No prerequisities.

Enrollment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

02.09.2022 - 09.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Clinical Expertise
Teachers
 • Sari Laanterä
Teacher in charge

Sari Laanterä

Groups
 • KAMI22SY
  Clinical Expertise, master studies

Objective

You know the commonly used research and development methods in the health field.
You are able to carry out nursing research that promotes the quality of care for patients and clients and strengthens the knowledge base of clinical nursing.

Content

What is qualitative and quantitative research?
What customer-oriented development methods are there?
How do I read and evaluate research reports?

Evaluation scale

1-5

Qualifications

No prerequisities