Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: MR00CV67

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Marjut Kasper
Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät
 • MRMI22SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

lähipäivät 16 - 17.3.2023 ja 20.4.2023

Lähipäivien teemoja:

Digitaalisuus Matkailu- ja ravitsemisalalla
Digitaalinen asiakaspolku
Matkailu-ja ravitsemisalan myynti-ja viestintäkanavia
Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisin keinoin, sovellukset, VR/AR, pelillistäminen

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät voidaan soveltaa myös omalle työpaikalle.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a) Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.
c) Opiskelija tunnistaa palveluorganisaation kehittämistarpeet sähköisessä liiketoiminnassa
c) Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation liiketoimintaa digitaalisin keinoin.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
Vastuuhenkilö

Marjut Kasper

Opiskelijaryhmät
 • MRMI21SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopetuspäivät
17.3. klo 9-16.00
18.3. klo 9-16.00
1.4. klo 9-16.00

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät sovelletaan joko oman alan työpaikkaan tai muuhun matkailu-ja ravitsemisalan yritykseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä, joista 16 h lähitunteja.
Opintojakso sisältää 3 oppimistehtävää opiskelijalle.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan uusia näkökulmia tuottaen.

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää palveluorganisaation sähköistä liiketoimintaa.

Opiskelija osaa arvioida ja perustella sähköisen liiketoiminnan strategista merkitystä palveluorganisaatiossa ja käyttää uusia strategisia lähestymistapoja johtamisen välineenä

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Marjut Kasper
Opiskelijaryhmät
 • MRMI20SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Yksilölliset oppimisväylät

lähipäivät 18 - 19.3.2021 ja 23.4.2021

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Opettaja
 • Johanna Heinonen
Vastuuhenkilö

Riitta Tuikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MRMI19SY
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, ylempi

Tavoitteet

Osaat tunnistaa keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat ja arvioida niiden merkitystä ja käyttökelpoisuutta organisaatiossa.
Osaat tunnistaa uusia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia.
Osaat hahmottaa sähköisen liiketoiminnan roolin palveluyrityksen kehittämisessä.
Osaat eläytyä asiakkaan asemaan sähköisten viestintäkanavien ja sähköisen liiketoiminnan muutoksessa.
Osaat tunnistaa sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa.
Osaat hyödyntää sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa.

Sisältö

Mitkä ovat keskeiset matkailu- ja ravitsemisalan sähköiset viestintä- ja jakelukanavat?
Millaisia uusia liiketoimitaa tukevia digitaalisia sovellutuksia on matkailu- ja ravitsemisalalla?
Mikä on sähköisen liiketoiminnan rooli palveluyrityken kehittämisessä?
Miten sähköisten viestintäkanavien kehitys vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen ja rooliin matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa?
Kuinka tunnistat sähköisen liiketoiminnan kehittämistarpeita palveluorganisaatiossa?
Miten hyödynnät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia palveluorganisaatiossa?

Arviointiasteikko

1-5