Siirry suoraan sisältöön

Suomi 6Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00EP49

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Miia Karttunen
 • Sami Norrbacka

Osaamistavoitteet

Osaat lukea oman alasi akateemisia tekstejä, esimerkiksi opinnäytetöitä, tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita.
Osaat referoida lukemaasi ja viitata erilaisiin lähdemateriaaleihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan.
Osaat kirjoittaa raportoivaa tekstiä, esimerkiksi opinnäytetyötä, suomen kielellä. Osaat tuottaa asiatyylistä tekstiä suomen kielellä. Hallitset oman alasi termejä ja tutkivan kirjoittamisen käytänteitä. Tunnet kielenhuollon periaatteita.
Osaat esitellä omaa tutkimus- ja kehittämistyötäsi suullisesti.
Hallitset kirjoitetun suomen kielen rakenteita ja oman alasi sanastoa taitotasolla B1–B2.
Osaat etsiä tukea suomen kielen kirjoittamiseen ja kielenhuoltoon itsenäisesti. Osaat hyödyntää kirjoitusohjelmia työskentelyssäsi.

Sisältö

Millaista sanastoa, tyyliä ja rakenteiden tuntemusta tarvitset akateemisissa viestintätilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää raportoivan tekstin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet?
Miten hyödynnät oman alasi tekstejä opinnoissa tai työelämässä?

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 5 -opintojakson osaamista ja/tai B1.1-tason osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elina Härkönen
Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat lukea oman alasi akateemisia tekstejä, esimerkiksi opinnäytetöitä, tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita.
Osaat referoida lukemaasi ja viitata erilaisiin lähdemateriaaleihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan.
Osaat kirjoittaa raportoivaa tekstiä, esimerkiksi opinnäytetyötä, suomen kielellä. Osaat tuottaa asiatyylistä tekstiä suomen kielellä. Hallitset oman alasi termejä ja tutkivan kirjoittamisen käytänteitä. Tunnet kielenhuollon periaatteita.
Osaat esitellä omaa tutkimus- ja kehittämistyötäsi suullisesti.
Hallitset kirjoitetun suomen kielen rakenteita ja oman alasi sanastoa taitotasolla B1–B2.
Osaat etsiä tukea suomen kielen kirjoittamiseen ja kielenhuoltoon itsenäisesti. Osaat hyödyntää kirjoitusohjelmia työskentelyssäsi.

Sisältö

Millaista sanastoa, tyyliä ja rakenteiden tuntemusta tarvitset akateemisissa viestintätilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää raportoivan tekstin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet?
Miten hyödynnät oman alasi tekstejä opinnoissa tai työelämässä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja tehtävät ovat Learn-alustalla. Lisäksi tarvitset kirjan:
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (E-kirja tai uusin mahdollinen painos)

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimuskirjoittamisen peruskäsitteitä ja alakohtaista tutkimussanastoa oman asiantuntijuuden kehittämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät opintojakson aikataulun mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää vähintään B1-tason kielitaitoa. Opintojakso sopii myös B2-tason opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, oman kielitaidon kehittäminen ja tehtävät vaikuttavat kurssiarvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 5 -opintojakson osaamista ja/tai B1.1-tason osaamista.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Anna-Liisa Luova
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Luova

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat lukea oman alasi akateemisia tekstejä, esimerkiksi opinnäytetöitä, tutkimuksia tai tieteellisiä artikkeleita.
Osaat referoida lukemaasi ja viitata erilaisiin lähdemateriaaleihin oppilaitoksen ohjeiden mukaan.
Osaat kirjoittaa raportoivaa tekstiä, esimerkiksi opinnäytetyötä, suomen kielellä. Osaat tuottaa asiatyylistä tekstiä suomen kielellä. Hallitset oman alasi termejä ja tutkivan kirjoittamisen käytänteitä. Tunnet kielenhuollon periaatteita.
Osaat esitellä omaa tutkimus- ja kehittämistyötäsi suullisesti.
Hallitset kirjoitetun suomen kielen rakenteita ja oman alasi sanastoa taitotasolla B1–B2.
Osaat etsiä tukea suomen kielen kirjoittamiseen ja kielenhuoltoon itsenäisesti. Osaat hyödyntää kirjoitusohjelmia työskentelyssäsi.

Sisältö

Millaista sanastoa, tyyliä ja rakenteiden tuntemusta tarvitset akateemisissa viestintätilanteissa?
Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää raportoivan tekstin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet?
Miten hyödynnät oman alasi tekstejä opinnoissa tai työelämässä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja tehtävät ovat Learn-alustalla. Lisäksi tarvitset kirjan:
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita (E-kirja tai uusin mahdollinen painos)

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso sisältää verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutkimuskirjoittamisen peruskäsitteitä ja alakohtaista tutkimussanastoa oman asiantuntijuuden kehittämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävät opintojakson aikataulun mukaan.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso edellyttää vähintään B1-tason kielitaitoa. Opintojakso sopii myös B2-tason opiskelijoille.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, oman kielitaidon kehittäminen ja tehtävät vaikuttavat kurssiarvosanaan.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 5 -opintojakson osaamista ja/tai B1.1-tason osaamista.