Siirry suoraan sisältöön

Arkkitehtuuri ja suunnittelumallitLaajuus (5 op)

Tunnus: PO00DN35

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tässä opintojaksossa et opi juurikaan lisää itse koodauksesta vaan enemmänkin erilaisista hyviksi koetuista tavoista toteuttaa ratkaisuja tiettyihin tavallisimpiin peliohjelmoinnin ongelmiin. Peleissä on tietyt rakenteet kuten käyttäjän suorittama pelin ohjaus, pelielementtien fysiikoiden toteutus, pelin äly, jne. Opintojaksossa opit, kuinka tämä kaikki nivotaan luontevasti yhteen soveltaen yleisiä ohjelmiston suunnittelumalleja.

Sisältö

Oletko kuullut puhuttavan ohjelmistojen suunnittelumalleista, joissa käsitellään olio-ohjelmoinnin uudelleenkäytettäviä ohjelmistoelementtejä? Entäpä erityisesti peliohjelmoinnin suunnittelumalleista? Oletko kaivannut omia pelejä tehdessäsi apua koodin organisointiin ja eri osien yhdistämiseen? Miten muut ovat sen tehneet? Mikä on yleisesti hyväksytty paras tapa tehdä se?

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ja -taidot olio-ohjelmoinnista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT21SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa et opi juurikaan lisää itse koodauksesta vaan enemmänkin erilaisista hyviksi koetuista tavoista toteuttaa ratkaisuja tiettyihin tavallisimpiin peliohjelmoinnin ongelmiin. Peleissä on tietyt rakenteet kuten käyttäjän suorittama pelin ohjaus, pelielementtien fysiikoiden toteutus, pelin äly, jne. Opintojaksossa opit, kuinka tämä kaikki nivotaan luontevasti yhteen soveltaen yleisiä ohjelmiston suunnittelumalleja.

Sisältö

Oletko kuullut puhuttavan ohjelmistojen suunnittelumalleista, joissa käsitellään olio-ohjelmoinnin uudelleenkäytettäviä ohjelmistoelementtejä? Entäpä erityisesti peliohjelmoinnin suunnittelumalleista? Oletko kaivannut omia pelejä tehdessäsi apua koodin organisointiin ja eri osien yhdistämiseen? Miten muut ovat sen tehneet? Mikä on yleisesti hyväksytty paras tapa tehdä se?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali, jotka julkaistaan kurssin Learn-alustalla. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset annetaan opiskelijoille myös kurssin Learn-alustalla ja/tai Teams-kanavalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät aikataulun mukaisesti sekä osallistuu mahdolliseen kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käytetään tämän hetken suosituimpia pelimoottoreita ja ohjelmointikieliä, joilla toteutetaan pieniä tehtäviä ja yksinkertaisia komponentteja peleihin. Näitä voidaan myöhemmin hyödyntää erilaisissa peliprojekteissa ja simulaatioissa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät ja -työt palautetaan Learn-alustalle siellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mahdollisen tentin ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen kansainvälinen yhteistyö ilmoitetaan toteutuksen alussa kurssin Learn-alustalla ja tarpeen mukaan myös opintojakson Teams-kanavalla.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 55h ohjattua työskentelyä ja 80h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ja -taidot olio-ohjelmoinnista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT20SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa et opi juurikaan lisää itse koodauksesta vaan enemmänkin erilaisista hyviksi koetuista tavoista toteuttaa ratkaisuja tiettyihin tavallisimpiin peliohjelmoinnin ongelmiin. Peleissä on tietyt rakenteet kuten käyttäjän suorittama pelin ohjaus, pelielementtien fysiikoiden toteutus, pelin äly, jne. Opintojaksossa opit, kuinka tämä kaikki nivotaan luontevasti yhteen soveltaen yleisiä ohjelmiston suunnittelumalleja.

Sisältö

Oletko kuullut puhuttavan ohjelmistojen suunnittelumalleista, joissa käsitellään olio-ohjelmoinnin uudelleenkäytettäviä ohjelmistoelementtejä? Entäpä erityisesti peliohjelmoinnin suunnittelumalleista? Oletko kaivannut omia pelejä tehdessäsi apua koodin organisointiin ja eri osien yhdistämiseen? Miten muut ovat sen tehneet? Mikä on yleisesti hyväksytty paras tapa tehdä se?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, web-materiaalit, lähdekoodit, UML-kaaviot.
Game Programming Patterns-kirja: https://gameprogrammingpatterns.com/

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähityöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät sekä osallistuu kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla käytetään tämän hetken suosituimpia pelimoottoreita ja ohjelmointiympäristöjä, joilla toteutetaan pieniä tehtäviä ja yksinkertaisia ominaisuuksia peleihin. Näitä voidaan myöhemmin hyödyntää erilaisissa peliprojekteissa ja simulaatioissa.

Tentit ja muut määräajat

Harjoitustehtävät ja -työt palautetaan Learn-alustalle siellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kurssin koe ja sen ajankohta sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h (5op, á 27h), josta lähi-/etäopetusta noin 70h ja itsenäistä työskentelyä (harjoitustehtävät, kirjallisuus, jne.) noin 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon ja osallistumiseen opetuksessa, harjoitustehtävien ja -töiden tekoon sekä loppukokeeseen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ja -taidot olio-ohjelmoinnista.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Teemu Saarelainen
Vastuuopettaja

Teemu Saarelainen

Ryhmät
 • POKT19SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa et opi juurikaan lisää itse koodauksesta vaan enemmänkin erilaisista hyviksi koetuista tavoista toteuttaa ratkaisuja tiettyihin tavallisimpiin peliohjelmoinnin ongelmiin. Peleissä on tietyt rakenteet kuten käyttäjän suorittama pelin ohjaus, pelielementtien fysiikoiden toteutus, pelin äly, jne. Opintojaksossa opit, kuinka tämä kaikki nivotaan luontevasti yhteen soveltaen yleisiä ohjelmiston suunnittelumalleja.

Sisältö

Oletko kuullut puhuttavan ohjelmistojen suunnittelumalleista, joissa käsitellään olio-ohjelmoinnin uudelleenkäytettäviä ohjelmistoelementtejä? Entäpä erityisesti peliohjelmoinnin suunnittelumalleista? Oletko kaivannut omia pelejä tehdessäsi apua koodin organisointiin ja eri osien yhdistämiseen? Miten muut ovat sen tehneet? Mikä on yleisesti hyväksytty paras tapa tehdä se?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot, web-materiaalit, lähdekoodit, UML-kaaviot.
Game Programming Patterns-kirja: https://gameprogrammingpatterns.com/

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen työjärjestyksen mukaiseen lähi- ja/tai etätyöskentelyyn. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla vaaditut harjoitustyöt ja -tehtävät sekä osallistuu kokeeseen kurssin loppupuolella.

Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovittava ennen opintojakson alkua opintojakson opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan työjärjestyksen mukaisesti, joka on osoitteessa lukkarikone.xamk.fi
Kurssin loppukoe sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h (5op, á 27h), josta lähi-/etäopetusta noin 70h ja itsenäistä työskentelyä (harjoitustehtävät, kirjallisuus, jne.) noin 65h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu läsnäoloon ja osallistumiseen opetuksessa, harjoitustehtävien ja -töiden tekoon sekä loppukokeeseen.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ja -taidot olio-ohjelmoinnista.