Siirry suoraan sisältöön

Kaupallistaminen liiketoiminnassaLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DP03

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Mitä on kaupallinen kommunikointi?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ideasta innovaatioon
Tuotteistaminen ja konseptointi
IPR – aineettomat oikeudet ja tuotekehitys
Yritystoiminnan rahoitus ja riskien hallinta
Yrityksen perustaminen
Sparraus yrittäjyyteen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Marjaana Roponen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Mitä on kaupallinen kommunikointi?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

- Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2021 Edita, luvut 2 - 5
- Jormakka ym.: Laskentatoimi, 2015 Edita, luvut 7 ja 9
- Learn-alustalla olevat videoluennot, linkit, artikkelit ym.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on rajattu, 3 kk aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaava opettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: voit itse nopeuttaa etenemistä kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä: o mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla teet kaupallistamis- ja hinnoittelusuunnitelman itse valitsemallesi yritykselle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa 3 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Voit edetä opintojaksolla omaan tahtiin annetun 3 kk aikarajan sisällä.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toimintaympäristön analysointi ja markkinoinnin suunnittelu 2,5 op - Marjaana Roponen
Kannattava liiketoiminta 2,5 op - Anna-Liisa Immonen

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat raportit ja tentti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Mitä on kaupallinen kommunikointi?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Bergström & Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2015 Edita, luvut 2 - 5
Jormakka ym.: Laskentatoimi, 2015 Edita, luvut 7 ja 9
Learn-alustalla olevat videoluennot, linkit, artikkelit ym.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla teet kaupallistamis- ja hinnoittelusuunnitelman omalle (kuvitteelliselle) yritykselle.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Toimintaympäristön analysointi ja markkinoinnin suunnittelu 2,5 op - Marjaana Roponen
Kannattava liiketoiminta 2,5 op - Anna-Liisa Immonen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat raportit ja tentti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 28.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Mitä on kaupallinen kommunikointi?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uud. p. Helsinki: Edita.

Jormakka, R. k., Koivusalo, K., Lappalainen, J. k. & Niskanen, M. k. 2015. Laskentatoimi. 4. uud. p. Helsinki: Edita.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat raportit ja tentti.

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 21.09.2020

Ajoitus

28.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Käytät johdonmukaisesti kaupallistamisen ammattikäsitteitä.
Osaat soveltaa kaupallistamisen keinoja ja menetelmiä.
Ymmärrät kuinka liiketoiminta saadaan menestymään markkinoilla.
Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan lähtökohdat

Sisältö

Miten keräät ja analysoit markkinatietoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Kuinka kartoitat potentiaalisia asiakkaita?
Mitä on brändäys?
Mitä on kaupallinen kommunikointi?
Mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys?
Miten kannattavuus syntyy liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uud. p. Helsinki: Edita.
Jormakka, R. k., Koivusalo, K., Lappalainen, J. k. & Niskanen, M. k. 2015. Laskentatoimi. 4. uud. p. Helsinki: Edita.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytetä aikaisempaa osaamista.