Siirry suoraan sisältöön

Algoritminen ongelmanratkaisuLaajuus (5 op)

Tunnus: TK00EC63

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet tavallisimmat ohjelmoinnissa tarvittavat tietorakenteet ja algoritmit, ymmärrät abstraktien tietotyyppien merkityksen, tietorakenteiden erityyppisten toteutusten ominaispiirteet, kapseloinnin ja rajapintojen käytön sekä niiden merkityksen sekä osaat valita ongelmaan sopivan tietorakenteen ja soveltaa algoritmeja ongelman ratkaisussa.

Sisältö

Algoritmianalyysi, suoritusaikaluokat ja -merkinnät, abstraktit datatyypit, tietorakenteiden toteutukset, rekursio, lineaariset tietorakenteet, lista, pino, jono ja pakka, puurakenteet, prioriteettijono ja keko, hajautus, järjestäminen, graafit, salaus, algoritmiluokkia.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
  • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
  • Heli Manninen
Opiskelijaryhmät
  • TKMI20SV
    Tietojenkäsittely, verkkototeutus
  • TKMI20SP
    Tietojenkäsittely, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet tavallisimmat ohjelmoinnissa tarvittavat tietorakenteet ja algoritmit, ymmärrät abstraktien tietotyyppien merkityksen, tietorakenteiden erityyppisten toteutusten ominaispiirteet, kapseloinnin ja rajapintojen käytön sekä niiden merkityksen sekä osaat valita ongelmaan sopivan tietorakenteen ja soveltaa algoritmeja ongelman ratkaisussa.

Sisältö

Algoritmianalyysi, suoritusaikaluokat ja -merkinnät, abstraktit datatyypit, tietorakenteiden toteutukset, rekursio, lineaariset tietorakenteet, lista, pino, jono ja pakka, puurakenteet, prioriteettijono ja keko, hajautus, järjestäminen, graafit, salaus, algoritmiluokkia.

Opiskelumateriaali

Esitellään opintojaksoalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opiskelu toteutusajan puitteissa. Korvaavien korkeakouluopintojen hyväksiluku on mahdollista ja sovittavissa tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisympäristöön palautettavat oppimistehtävät.