Siirry suoraan sisältöön

Verkkopelien toimintaympäristötLaajuus (5 op)

Tunnus: PO00DN38

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät miten verkkopelit toimivat ja miten taustajärjestelmät rakentuvat.
Osaat simuloida viivettä ja tarkastella omaa ohjelmointiasi myös verkon näkökulmasta.
Ymmärrät mitkä verkon osat vaikuttavat pelikokemukseen.
Ymmärrät mitä kaikkea verkkopelit vaativat ohjelmallisesti ja verkolta.

Sisältö

Miten simuloida virhetilanteita?
Miten korjata virhetilanteet ohjelmallisesti?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • ITY Kotka
Vastuuhenkilö

Pekka Vilpponen

Opiskelijaryhmät
 • POKT20SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät miten verkkopelit toimivat ja miten taustajärjestelmät rakentuvat.
Osaat simuloida viivettä ja tarkastella omaa ohjelmointiasi myös verkon näkökulmasta.
Ymmärrät mitkä verkon osat vaikuttavat pelikokemukseen.
Ymmärrät mitä kaikkea verkkopelit vaativat ohjelmallisesti ja verkolta.

Sisältö

Miten simuloida virhetilanteita?
Miten korjata virhetilanteet ohjelmallisesti?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Suoritustavasta sovittava ennen opintojakson alkua. Verkkototeutus - Perehdyt itsenäisesti Moodlessa olevaan materiaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan työelämässä käytettäviin ja muutoin ajankohtaisiin sovelluskehityksen tekniikoihin

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 70h ohjattua työskentelyä ja 65h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Peliohjelmoinnin koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kääriäinen
 • Teemu Saarelainen
Vastuuhenkilö

Teemu Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • POKT19SP
  Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät miten verkkopelit toimivat ja miten taustajärjestelmät rakentuvat.
Osaat simuloida viivettä ja tarkastella omaa ohjelmointiasi myös verkon näkökulmasta.
Ymmärrät mitkä verkon osat vaikuttavat pelikokemukseen.
Ymmärrät mitä kaikkea verkkopelit vaativat ohjelmallisesti ja verkolta.

Sisältö

Miten simuloida virhetilanteita?
Miten korjata virhetilanteet ohjelmallisesti?

Opiskelumateriaali

Sähköinen materiaali sekä web-materiaali. Harjoitustehtävät ja niiden mallivastaukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Viikottainen lähiopetus, sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia luokassa. Lisäksi useita pieniä itsenäisesti tehtäviä harjoitustehtäviä, jotka palautetaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tutustutaan työelämässä käytettäviin ja muutoin ajankohtaisiin sovelluskehityksen tekniikoihin

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h, josta noin 70h ohjattua työskentelyä ja 65h itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien teko, harjoitustyöt. Mahdollinen koe tai tentti.