Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi ja ongelmanratkaisuLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EJ94

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet tietojenkäsittelytieteen perusteita.
Tunnet sekä luovan että algoritmisen ongelmanratkaisun periaatteita ja ymmärrät miten niitä sovelletaan.
Ymmärrät miten logiikka ja diskreetti matematiikka liittyvät tietokoneen toimintaan ja mitä rajoituksia koneelliseen ongelmanratkaisuun liittyy.
Ymmärrät, mitä algoritmin suorituskyky tarkoittaa.
Ymmärrät ohjelmallisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä tyypilliset automatisoitaviksi sopivat tehtävät.
Osaat kehittää ratkaisuja klassisiin tietojenkäsittelyn ongelmiin, kuten pelien pelaamiseen, reitinhakuun tai tiedon esittämiseen.

Sisältö

Mitä ammattitermejä liittyy tietojenkäsittelyyn ja ongelmanratkaisuun?
Mitä on algoritminen ongelmanratkaisu?
Mitä tekijöitä liittyy algoritmien suunnitteluun?
Miten tietokoneen toimintaan liittyvät matematiikan ja fysiikan perusperiaatteet huomioidaan käytännössä?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Reijo Vuohelainen
Vastuuhenkilö

Reijo Vuohelainen

Opiskelijaryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tietojenkäsittelytieteen perusteita.
Tunnet sekä luovan että algoritmisen ongelmanratkaisun periaatteita ja ymmärrät miten niitä sovelletaan.
Ymmärrät miten logiikka ja diskreetti matematiikka liittyvät tietokoneen toimintaan ja mitä rajoituksia koneelliseen ongelmanratkaisuun liittyy.
Ymmärrät, mitä algoritmin suorituskyky tarkoittaa.
Ymmärrät ohjelmallisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä tyypilliset automatisoitaviksi sopivat tehtävät.
Osaat kehittää ratkaisuja klassisiin tietojenkäsittelyn ongelmiin, kuten pelien pelaamiseen, reitinhakuun tai tiedon esittämiseen.

Sisältö

Mitä ammattitermejä liittyy tietojenkäsittelyyn ja ongelmanratkaisuun?
Mitä on algoritminen ongelmanratkaisu?
Mitä tekijöitä liittyy algoritmien suunnitteluun?
Miten tietokoneen toimintaan liittyvät matematiikan ja fysiikan perusperiaatteet huomioidaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Boberg, J. Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (saatavilla verkossa)
Brookshear J. G. & Brylow D. Computer Science - An overview, 13th Edition, Pearson, 2018
Kasurinen, J. P. Outoa ohjelmointia. Docendo, 2016.
Muu Learn-alustalla ilmoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Työjärjestyksen mukainen opetus. Harjoitusten ja harjoitustöiden palautus sekä loppukoe.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Hynninen
Vastuuhenkilö

Timo Hynninen

Opiskelijaryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet tietojenkäsittelytieteen perusteita.
Tunnet sekä luovan että algoritmisen ongelmanratkaisun periaatteita ja ymmärrät miten niitä sovelletaan.
Ymmärrät miten logiikka ja diskreetti matematiikka liittyvät tietokoneen toimintaan ja mitä rajoituksia koneelliseen ongelmanratkaisuun liittyy.
Ymmärrät, mitä algoritmin suorituskyky tarkoittaa.
Ymmärrät ohjelmallisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä tyypilliset automatisoitaviksi sopivat tehtävät.
Osaat kehittää ratkaisuja klassisiin tietojenkäsittelyn ongelmiin, kuten pelien pelaamiseen, reitinhakuun tai tiedon esittämiseen.

Sisältö

Mitä ammattitermejä liittyy tietojenkäsittelyyn ja ongelmanratkaisuun?
Mitä on algoritminen ongelmanratkaisu?
Mitä tekijöitä liittyy algoritmien suunnitteluun?
Miten tietokoneen toimintaan liittyvät matematiikan ja fysiikan perusperiaatteet huomioidaan käytännössä?

Arviointiasteikko

1-5