Siirry suoraan sisältöön

Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK07

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat määritellä todennäköisyysavaruuden ja käyttää todennäköisyyslaskentaa päätöksenteon apuna.
Osaat kuvailla aineistoa tilastollisten tunnuslukujen avulla.
Osaat määritellä satunnaismuuttujia ja tehdä päätelmiä erilaisten jakaumien avulla.

Sisältö

Kuinka todennäköisyysavaruus määritellään?
Kuinka todennäköisyyslaskentaa käytetään päätöksenteossa?
Millaisia tunnuslukuja voidaan käyttää aineistojen kuvailuissa?
Kuinka satunnaismuuttuja määritellään?
Millaisia jakaumia on satunnaismuuttujilla?

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 2, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Ryhmät
 • OTMI22SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä todennäköisyysavaruuden ja käyttää todennäköisyyslaskentaa päätöksenteon apuna.
Osaat kuvailla aineistoa tilastollisten tunnuslukujen avulla.
Osaat määritellä satunnaismuuttujia ja tehdä päätelmiä erilaisten jakaumien avulla.

Sisältö

Kuinka todennäköisyysavaruus määritellään?
Kuinka todennäköisyyslaskentaa käytetään päätöksenteossa?
Millaisia tunnuslukuja voidaan käyttää aineistojen kuvailuissa?
Kuinka satunnaismuuttuja määritellään?
Millaisia jakaumia on satunnaismuuttujilla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 2, Differentiaali- ja integraalilaskenta

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Kortelainen
Vastuuopettaja

Jari Kortelainen

Ryhmät
 • OTMI21SP
  Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat määritellä todennäköisyysavaruuden ja käyttää todennäköisyyslaskentaa päätöksenteon apuna.
Osaat kuvailla aineistoa tilastollisten tunnuslukujen avulla.
Osaat määritellä satunnaismuuttujia ja tehdä päätelmiä erilaisten jakaumien avulla.

Sisältö

Kuinka todennäköisyysavaruus määritellään?
Kuinka todennäköisyyslaskentaa käytetään päätöksenteossa?
Millaisia tunnuslukuja voidaan käyttää aineistojen kuvailuissa?
Kuinka satunnaismuuttuja määritellään?
Millaisia jakaumia on satunnaismuuttujilla?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit osoittaa osaamisesi todistuksella tai osaamisen näytöllä. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päätetään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Diskreetti matematiikka 2, Differentiaali- ja integraalilaskenta