Siirry suoraan sisältöön

Tutki, kehitä, raportoiLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DB99

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintojakson suoritettuasi voit osallistua seuraaville kursseille: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (3 op), Tulevaisuuden tutkimus (5op).

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 80

Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marko Raitanen
 • Hanna Aronen
Vastuuhenkilö

Leena Muotio

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • GDKV18SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 160

Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Päivi Lifflander
 • Asta Siekkinen
 • Marko Raitanen
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Leena Griinari
 • Jyri Mulari
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Aika ja paikka

Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Selviää Learn-kurssilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
eKampus-kurssilla työskentely tapahtuu kokonaan verkossa Moodlen ohjeen ja aikataulun mukaan.
Raportoi 1 op, 27 h
Tutki a. kvalitatiivisesti, 1 op, 27 h
Tutki b. kvantitatiivisesti, 1 op, 27 h
Kehitä a. prosessuaalisesti, 1 op, 27 h
Kehitä b. TKI-raportti, 1op, 27 h

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Pyydettyjen osatehtävien uusiminen ja/tai TKI-raportin korjaaminen ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Selviää Learn-kurssilla. 5op = 135h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi on hyväksytty tai hylätty. Kurssin osatehtävät arvoidaan, kuten Learnissa kerrotaan.

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Paula Mäkeläinen
 • Päivi Lifflander
 • Marko Raitanen
 • Anna-Liisa Immonen
 • Ulla Korvenpää
 • Leena Griinari
 • Jyri Mulari
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Aika ja paikka

Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Selviää Learn-kurssilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
eKampus-kurssilla työskentely tapahtuu kokonaan verkossa Moodlen ohjeen ja aikataulun mukaan.
Raportoi 1 op, 27 h
Tutki a. kvalitatiivisesti, 1 op, 27 h
Tutki b. kvantitatiivisesti, 1 op, 27 h
Kehitä a. prosessuaalisesti, 1 op, 27 h
Kehitä b. TKI-raportti, 1op, 27 h

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Pyydettyjen osatehtävien uusiminen ja/tai TKI-raportin korjaaminen ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Selviää Learn-kurssilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi on hyväksytty tai hylätty. Kurssin osatehtävät arvoidaan, kuten Learnissa kerrotaan.

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marko Raitanen
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • GRKV18SP
  Graafinen muotoilu, päivätoteutus
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • REKV18SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • SKKV18SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Aika ja paikka

Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Selviää Moodle-kurssilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot ja harjoitukset Moodle-oppimisymäristössä
Raportoi 1 op, 27 h
Tutki a. kvalitatiivisesti, 1 op, 27 h
Tutki b. kvantitatiivisesti, 1 op, 27 h
Kehitä a. prosessuaalisesti, 1 op, 27 h
Kehitä b. TKI-raportti, 1op, 27 h

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Pyydettyjen osatehtävien uusiminen ja/tai TKI-raportin korjaaminen ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Selviää Moodle-kurssilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on sisällöltään sama kuin Tutkimus- ja kehittämistyö (YYYY00214).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi on hyväksytty tai hylätty. Kurssin osatehtävät arvoidaan, kuten Moodlessa kerrotaan.
Englanniksi

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marko Raitanen
 • Hanna Aronen
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • GDKV19SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
- osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
- tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
- osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
- harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Sisältö

Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?

Aika ja paikka

Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Selviää Moodlesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Luennot ja harjoituksen Moodle-oppimisympäristössä
Raportoi 1 op, 27 h
Tutki a. kvalitatiivisesti, 1 op, 27 h
Tutki b. kvantitatiivisesti, 1 op, 27 h
Kehitä a. prosessuaalisesti, 1 op, 27 h
Kehitä b. TKI-raportti, 1op, 27 h

Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssin tehtävät on mahdollista tehdä nopeutetussa aikataulussa, josta tulee sopia opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Pyydettyjen osatehtävien uusiminen ja/tai TKI-raportin korjaaminen ohjeistuksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Selviää Moodlesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

HUOMAA että opintojakson nimi on vaihtunut syksyllä 2017. Tämä opintojakso korvaa aikaisemmissa opintosuunnitelmissa olevan opintojakson: Tutkimus- ja kehittämistyö.