Siirry suoraan sisältöön

YrityspeliLaajuus (5 op)

Tunnus: BI00DW12

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan kokonaisuuteen ja osaat suunnitella yrityksen liiketoimintaa.

Osaat soveltaa ammatillisia tietoja ja taitoja käytännön yritystoimintaa muistuttavissa päätöksentekotilanteissa.

Osaat analysoida yrityksen toimintaa laskelmien ja tunnuslukujen avulla ja käyttää analysoimaasi tietoa päätöksenteon apuna.

Osaat toimia tiimin jäsenenä simuloidussa kilpailutilanteessa, jossa tehdään yrittäjämäisiä päätöksiä käytettävissä olevan ajan ja tietojen puitteissa.

Sisältö

Miten yritys toimii ja mitkä ovat eri toimintojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet?

Miten yrityksen toimintaa suunnitellaan, budjetoidaan, toteutetaan ja analysoidaan?

Miten kilpailijat toimivat ja miten niiden toiminta vaikuttaa omaa yritystä koskevaan päätöksentekoon?

Miten työskennellään ryhmässä annettujen aikataulujen ja sovittujen ohjeiden mukaan?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Koivisto
Ryhmät
 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan kokonaisuuteen ja osaat suunnitella yrityksen liiketoimintaa.

Osaat soveltaa ammatillisia tietoja ja taitoja käytännön yritystoimintaa muistuttavissa päätöksentekotilanteissa.

Osaat analysoida yrityksen toimintaa laskelmien ja tunnuslukujen avulla ja käyttää analysoimaasi tietoa päätöksenteon apuna.

Osaat toimia tiimin jäsenenä simuloidussa kilpailutilanteessa, jossa tehdään yrittäjämäisiä päätöksiä käytettävissä olevan ajan ja tietojen puitteissa.

Sisältö

Miten yritys toimii ja mitkä ovat eri toimintojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet?

Miten yrityksen toimintaa suunnitellaan, budjetoidaan, toteutetaan ja analysoidaan?

Miten kilpailijat toimivat ja miten niiden toiminta vaikuttaa omaa yritystä koskevaan päätöksentekoon?

Miten työskennellään ryhmässä annettujen aikataulujen ja sovittujen ohjeiden mukaan?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytettävä opintojakson opettajan laatima opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan Xamkin oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelijalla on riittävän laajaa omakohtaista kokemusta yrittämisestä, hänen on mahdollista suorittaa opintojakso yritystoimintaansa liittyvällä näyttökokeella. Yrityskokemuksen riittävyyden arvioi opintojakson opettaja tapauskohtaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään lukuisia yritysesimerkkejä valottamaan tarkasteltavia asioita eri näkökulmista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa on itsenäisten ja ryhmissä tehtävän opiskelun lisäksi neljä lähiopetuskertaa Savonlinnassa.

Lisätietoja opiskelijoille

OPINTOJAKSON AIKATAULU VIIKKOTASOLLA ON SEURAAVA:
Viikko 36: Opintojakso alkaa (Lähiopetus - Savonlinna) 3 tuntia
Viikko 37: Opiskelijat ilmoittavat ryhmät ja Kotitehtävän 1 dead line (Learn)
Viikko 38: Pelin 1. kierros (vuosi 1): ohjeet (Lähiopetus - Savonlinna) 3 tuntia
Viikko 39: Pelin vuoden 1 tehtävien palautus (Learn)
Viikko 40: Pelin vuoden 1 tulokset ja vuoden 2 tehtävien anto (Learn)
Viikko 41: Pelin vuoden 2 tehtävien palautus (Learn)
Viikko 42: Pelin vuoden 2 tulokset ja vuoden 3 tehtävien anto (Lähiopetus - Savonlinna) 3 tuntia
Viikko 44: Pelin vuoden 3 tehtävien palautus (Learn)
Viikko 45: Pelin vuoden 3 tulokset ja vuoden 4 tehtävien anto (Learn)
Viikko 46: Projektipelin palautuksen dead line
Viikko 47: Pelin vuoden 4 tehtävien palautus (Learn)
Viikko 48: Pelin vuoden 4 tulokset, kierroksen 5 pelaaminen ja kotitehtävä 2 (Lähiopetus - Savonlinna) 3 h
Viikko 49: Kotitehtävän 2 palautus (Learn)
Viikko 50: Yhteenveto ja tulokset (Learn ja Peppi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointi perustuu henkilökohtaisiin kotitehtäviin ja ryhmätyönä tehtäviin raportteihin.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
 • Matti Koivisto
Vastuuopettaja

Matti Koivisto

Ryhmät
 • BISA21KM
  Biotuotetekniikka, monimuoto
 • BISA20SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä liiketoiminnan kokonaisuuteen ja osaat suunnitella yrityksen liiketoimintaa.

Osaat soveltaa ammatillisia tietoja ja taitoja käytännön yritystoimintaa muistuttavissa päätöksentekotilanteissa.

Osaat analysoida yrityksen toimintaa laskelmien ja tunnuslukujen avulla ja käyttää analysoimaasi tietoa päätöksenteon apuna.

Osaat toimia tiimin jäsenenä simuloidussa kilpailutilanteessa, jossa tehdään yrittäjämäisiä päätöksiä käytettävissä olevan ajan ja tietojen puitteissa.

Sisältö

Miten yritys toimii ja mitkä ovat eri toimintojen keskinäiset vuorovaikutussuhteet?

Miten yrityksen toimintaa suunnitellaan, budjetoidaan, toteutetaan ja analysoidaan?

Miten kilpailijat toimivat ja miten niiden toiminta vaikuttaa omaa yritystä koskevaan päätöksentekoon?

Miten työskennellään ryhmässä annettujen aikataulujen ja sovittujen ohjeiden mukaan?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytettävä opintojakson opettajan laatima opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan Xamkin oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikäli opiskelijalla on riittävän laajaa omakohtaista kokemusta yrittämisestä hänen on mahdollista suorittaa opintojakso yritystoimintaansa liittyvällä näyttökokeella. Yrityskokemuksen riittävyyden arvioi opintojakson opettaja tapauskohtaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään lukuisia yritysesimerkkejä valottamaan tarkateltavia asioita eri näkökulmista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa on itsenäisen opiskelun lisäksi seuraavat lähiopetuskerrat Savonlinnassa:
- pe 26.8.2022 klo 12:15 - 16:00
- pe 16.9.2022 klo 14:15 - 16:00 (Verkossa)
- la 15.10.2022 klo 12:15 - 16:00
- pe 25.11.2022 klo 12:15 - 16:00

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan arviointiperustuu henkilökohtaisiin kotitehtäviin ja ryhmätyönä tehtäviin raportteihin.