Skip to main content

Project management skillsLaajuus (5 cr)

Code: BI00DW13

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Objective

You are familiar with the concepts of project activity, ´able to plan a project and its implementation, and have a basic understanding of project management tools, project documentation and reporting. You are able to act as a responsible member or a coordinator of the project team according to set objectives. In addition to these, you also know the principles of project management.

Content

What are the main methods of project planning, implementation and management? What are the concepts related to project operations? How do you plan, implement and report a project and how can you evaluate its success? How do you use different tools in project planning, implementation, monitoring and reporting? How do you work in a project group? How do you manage a project?

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

04.09.2023 - 01.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

15 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
Groups
 • BISA21SP
  Bioproduct Technology, full-time studies

Objective

You are familiar with the concepts of project activity, ´able to plan a project and its implementation, and have a basic understanding of project management tools, project documentation and reporting. You are able to act as a responsible member or a coordinator of the project team according to set objectives. In addition to these, you also know the principles of project management.

Content

What are the main methods of project planning, implementation and management? What are the concepts related to project operations? How do you plan, implement and report a project and how can you evaluate its success? How do you use different tools in project planning, implementation, monitoring and reporting? How do you work in a project group? How do you manage a project?

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja
SFS-ISO 21500:2012 Ohjeita projektinhallinnasta
SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Muu opintomateriaali on saatavissa ja itsenäisesti opiskeltavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan keskustelevana vuorovaikutteisena oppimisena, jossa osa asioista käsitellään tunneilla ja osa itsenäisinä tai ryhmäkohtaisina tehtävinä, jotka palautetaan oppimisalustan palautuslinkkeihin.
Tehtävät ovat:
- palautettavat ryhmä- tai yksilökohtaiset viikkotehtävät
- itsenäinen projektisuunnitelma MS Project ohjelmaa soveltaen ja sen esittely tunnilla
- Projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus ja muutosten hallinta MS Project -ohjelmaa hyödyntäen ja projektin väli- ja loppuraportointiharjoitus

Tehtävät ohjeistetaan opintojakson kuluessa tarkemmin. Tunneille mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä, jossa laaditaan projektisuunnitelma, voi olla työelämälähtöinen projekti tai muu todelliseen työelämään liittyvä projekti, mutta ei välttämätön.
Asiantuntijavierailuluento, jos järjestyy

Tentit ja muut määräajat

Projektiosaamisen opintojaksolla ei ole välikokeita tai tenttiä.

Opintojakson läpäisy edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla lähiopetustunneilla ja kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta 2 *1,5 tuntia/viikko lähiohjaustunteja. MS-project ohjelman käyttötunnit luokassa SA317. Mahdolliset verkko-ohjaustunnit Teams-verkkoyhteydellä.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Viikkotehtävät arvioidaan skaalalla: hyväksytty tai täydennettävä.
Projektisuunnitelma ja projektiraportit arvioidaan skaalalla 1-5.

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

13.01.2023 - 15.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

1 op

Mode of delivery

80 % Contact teaching, 20 % Distance learning

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

15 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
 • Kati Jordan
Groups
 • BISA21KM
  Bioproduct Technology, part-time studies

Objective

You are familiar with the concepts of project activity, ´able to plan a project and its implementation, and have a basic understanding of project management tools, project documentation and reporting. You are able to act as a responsible member or a coordinator of the project team according to set objectives. In addition to these, you also know the principles of project management.

Content

What are the main methods of project planning, implementation and management? What are the concepts related to project operations? How do you plan, implement and report a project and how can you evaluate its success? How do you use different tools in project planning, implementation, monitoring and reporting? How do you work in a project group? How do you manage a project?

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja
SFS-ISO 21500:2012 Ohjeita projektinhallinnasta
SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Muu opintomateriaali on saatavissa ja itsenäisesti opiskeltavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan keskustelevana vuorovaikutteisena oppimisena, jossa osa asioista käsitellään tunneilla ja osa itsenäisinä tai ryhmäkohtaisina tehtävinä, jotka palautetaan oppimisalustan palautuslinkkeihin.
Tehtävät ovat:
- palautettavat ryhmä- tai yksilökohtaiset viikkotehtävät
- itsenäinen projektisuunnitelma MS Project ohjelmaa soveltaen ja sen esittely tunnilla
- Projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus ja muutosten hallinta MS Project -ohjelmaa hyödyntäen ja projektin väli- ja loppuraportointiharjoitus

Tehtävät ohjeistetaan opintojakson kuluessa tarkemmin. Lähitunnit ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Tunneille mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä, jossa laaditaan projektisuunnitelma, olisi hyvä olla työelämälähtöinen projekti, mutta ei välttämätön.
Asiantuntijavierailuluento, jos järjestyy

Tentit ja muut määräajat

Projektijohtamisen opintojaksolla ei ole välikokeita tai tenttiä.

Opintojakson läpäisy edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla lähiopetustunneilla ja kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta lähitunteja 20 tuntia + 8 verkko-opetuksena. Lähitunneilla projetiosaamisen teoriaa ja harjoitustyönä projektin ohjelmointi MS Project ohjelmistolla, sekä harjoittelua projektimuutosten hallintaan ja raportointiin myöskin MS Project ohjelmistoa hyödyntäen.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Learn-kotitehtävät arvioidaan skaalalla: hyväksytty/hylätty tai täydennettävä.
Projektisuunnitelma ja projektiraportit arvioidaan skaalalla 1-5.

Enrollment

06.04.2022 - 22.04.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Bioproduct Technology
Teachers
 • Ritva Käyhkö
Teacher in charge

Ritva Käyhkö

Groups
 • BISA20SP
  Bioproduct Technology, full-time studies

Objective

You are familiar with the concepts of project activity, ´able to plan a project and its implementation, and have a basic understanding of project management tools, project documentation and reporting. You are able to act as a responsible member or a coordinator of the project team according to set objectives. In addition to these, you also know the principles of project management.

Content

What are the main methods of project planning, implementation and management? What are the concepts related to project operations? How do you plan, implement and report a project and how can you evaluate its success? How do you use different tools in project planning, implementation, monitoring and reporting? How do you work in a project group? How do you manage a project?

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja
SFS-ISO 21500:2012 Ohjeita projektinhallinnasta
SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Muu opintomateriaali on saatavissa ja itsenäisesti opiskeltavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan keskustelevana vuorovaikutteisena oppimisena, jossa osa asioista käsitellään tunneilla ja osa itsenäisinä tai ryhmäkohtaisina tehtävinä, jotka palautetaan oppimisalustan palautuslinkkeihin.
Tehtävät ovat:
- palautettavat ryhmä- tai yksilökohtaiset viikkotehtävät
- itsenäinen projektisuunnitelma MS Project ohjelmaa soveltaen ja sen esittely tunnilla
- Projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus ja muutosten hallinta MS Project -ohjelmaa hyödyntäen ja projektin väli- ja loppuraportointiharjoitus

Tehtävät ohjeistetaan opintojakson kuluessa tarkemmin. Tunneille mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä, jossa laaditaan projektisuunnitelma, olisi hyvä olla työelämälähtöinen projekti, mutta ei välttämätön.
Asiantuntijavierailuluento, jos järjestyy

Tentit ja muut määräajat

Projektiosaamisen opintojaksolla ei ole välikokeita tai tenttiä.

Opintojakson läpäisy edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla lähiopetustunneilla ja kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta 2 *1,5 tuntia/viikko lähiohjaustunteja. MS-project ohjelman käyttötunnit luokassa SA317. Mahdolliset verkko-ohjaustunnit Teams-verkkoyhteydellä.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Viikkotehtävät arvioidaan skaalalla: hyväksytty tai täydennettävä.
Projektisuunnitelma ja projektiraportit arvioidaan skaalalla 1-5.