Siirry suoraan sisältöön

Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus: PRSA22SP

Tunnus: PRSA22SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
PRSA22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
PRSA22SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
RA00CY03 Tietotekniikka 5
PRSA22SP-1003
Rakentamisen perusopinnot

(Valitaan kaikki)

20
TY00DW27 Insinöörin fysiikka 5
RA00CQ11 Rakennusstatiikka 5
RA00CQ05 Asuintalon rakenteet ja suunnittelu 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
PRSA22SP-1004
Rakennussuunnittelun perusopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ03 Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5
RA00CQ13 Geotekniikka 5
TY00DW38 Tekninen piirtäminen ja CAD 5
PRSA22SP-1005
Rakentamisen ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ06 Rakentamistalous 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
PRSA22SP-1006
Rakennustekniikan ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00DW39 Rakenteiden kuormitus ja rakennusten paloturvallisuus 5
RA00DW69 Pohjarakentamisen perusteet 5
RA00CY07 Lujuusoppi 5
PRSA22SP-1007
Rakennussuunnittelun ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

20
RA00DW70 Puurakenteiden perusteet 5
RA00DW71 Betonirakenteiden perusteet 5
RA00DW72 Teräsrakenteiden perusteet 5
RA00CQ10 Rakennusfysiikka 5
PRSA22SP-1008
Mallintaminen

(Valitaan kaikki)

15
YT00DI39 Talotekniikan perusteet 5
RA00CQ21 Building Information Management 5
RA00DW41 Rakennustekniikan kemia 5
PRSA22SP-1009
Rakentamisen hallinnollinen ohjaus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
RA00CQ20 Sopimustekniikka 5
RA00DW73 Elementtirakentaminen 5
PRSA22SP-1010
Korjausrakentamisen ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ32 Korjaustekniikat ja menetelmät 5
RA00DW42 Kiinteistön kuntotutkimukset 5
RA00DW43 Ekologinen ja terveellinen rakentaminen 5
PRSA22SP-1011
Johtaminen ja projektinhallinta

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
RA00DW44 Projektinhallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
PRSA22SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
PRSA22SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
PRSA22SP-1014
Suunnittelu

(Valitaan kaikki)

25
RA00DO81 Betonirakenteiden jatkokurssi 5
RA00CQ31 Tietokoneavusteinen mitoitus 5
RA00DW75 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 5
PR00DW79 Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja mittaukset 5
PR00DW80 Vaativien puurakenteiden suunnittelu 5
PRSA22SP-1015
Tuotanto

(Valitaan kaikki)

20
PR00DW81 Laatu- ja turvallisuusjohtaminen (LEAN) 5
PR00DW82 Teollinen tuotannonsuunnittelu 5
PR00DW83 Puuelementtirakentaminen 5
RA00DO75 Puun materiaalitekniikka 5
PRSA22SP-1016
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
RA00DO78 Perusharjoittelu 10
RA00DO79 Ammatillinen harjoittelu 10
RA00DO80 Syventävä harjoittelu 10
PRSA22SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 57 76 91 26 26 31 30 46 45 46 21 5 26 28.5 2.5 30 46 0 45 46 0 21 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Korjaustekniikat ja menetelmät
Kiinteistön kuntotutkimukset
Ekologinen ja terveellinen rakentaminen
Betonirakenteiden jatkokurssi
Tietokoneavusteinen mitoitus
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja mittaukset
Vaativien puurakenteiden suunnittelu
Laatu- ja turvallisuusjohtaminen (LEAN)
Teollinen tuotannonsuunnittelu
Puuelementtirakentaminen
Puun materiaalitekniikka
Harjoittelu
Perusharjoittelu
Ammatillinen harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Opinto- ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Tietotekniikka
Insinöörin fysiikka
Rakennusstatiikka
Asuintalon rakenteet ja suunnittelu
Rakentamisen käsitteet ja materiaalit
Geotekniikka
Tekninen piirtäminen ja CAD
Rakentamistalous
Ammattienglanti
Insinöörin matematiikka 2
Rakenteiden kuormitus ja rakennusten paloturvallisuus
Pohjarakentamisen perusteet
Lujuusoppi
Puurakenteiden perusteet
Betonirakenteiden perusteet
Teräsrakenteiden perusteet
Rakennusfysiikka
Talotekniikan perusteet
Building Information Management
Rakennustekniikan kemia
Ammattiruotsi
Sopimustekniikka
Elementtirakentaminen
Projektinhallinta ja rakennusalan yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Insinöörin matematiikka 1
Johtaminen ja työyhteisötaidot

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
PRSA22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
PRSA22SP-1002
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
RA00CY03 Tietotekniikka 5
PRSA22SP-1003
Rakentamisen perusopinnot

(Valitaan kaikki)

20
TY00DW27 Insinöörin fysiikka 5
RA00CQ11 Rakennusstatiikka 5
RA00CQ05 Asuintalon rakenteet ja suunnittelu 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
PRSA22SP-1004
Rakennussuunnittelun perusopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ03 Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 5
RA00CQ13 Geotekniikka 5
TY00DW38 Tekninen piirtäminen ja CAD 5
PRSA22SP-1005
Rakentamisen ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ06 Rakentamistalous 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
PRSA22SP-1006
Rakennustekniikan ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00DW39 Rakenteiden kuormitus ja rakennusten paloturvallisuus 5
RA00DW69 Pohjarakentamisen perusteet 5
RA00CY07 Lujuusoppi 5
PRSA22SP-1007
Rakennussuunnittelun ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

20
RA00DW70 Puurakenteiden perusteet 5
RA00DW71 Betonirakenteiden perusteet 5
RA00DW72 Teräsrakenteiden perusteet 5
RA00CQ10 Rakennusfysiikka 5
PRSA22SP-1008
Mallintaminen

(Valitaan kaikki)

15
YT00DI39 Talotekniikan perusteet 5
RA00CQ21 Building Information Management 5
RA00DW41 Rakennustekniikan kemia 5
PRSA22SP-1009
Rakentamisen hallinnollinen ohjaus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
RA00CQ20 Sopimustekniikka 5
RA00DW73 Elementtirakentaminen 5
PRSA22SP-1010
Korjausrakentamisen ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

15
RA00CQ32 Korjaustekniikat ja menetelmät 5
RA00DW42 Kiinteistön kuntotutkimukset 5
RA00DW43 Ekologinen ja terveellinen rakentaminen 5
PRSA22SP-1011
Johtaminen ja projektinhallinta

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
RA00DW44 Projektinhallinta ja rakennusalan yrittäjyys 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
PRSA22SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
PRSA22SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
PRSA22SP-1014
Suunnittelu

(Valitaan kaikki)

25
RA00DO81 Betonirakenteiden jatkokurssi 5
RA00CQ31 Tietokoneavusteinen mitoitus 5
RA00DW75 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 5
PR00DW79 Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja mittaukset 5
PR00DW80 Vaativien puurakenteiden suunnittelu 5
PRSA22SP-1015
Tuotanto

(Valitaan kaikki)

20
PR00DW81 Laatu- ja turvallisuusjohtaminen (LEAN) 5
PR00DW82 Teollinen tuotannonsuunnittelu 5
PR00DW83 Puuelementtirakentaminen 5
RA00DO75 Puun materiaalitekniikka 5
PRSA22SP-1016
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
RA00DO78 Perusharjoittelu 10
RA00DO79 Ammatillinen harjoittelu 10
RA00DO80 Syventävä harjoittelu 10
PRSA22SP-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15