Siirry suoraan sisältöön

Mekaniikka ja lujuusoppiLaajuus (4 op)

Tunnus: MI00DR70

Laajuus

4 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- statiikan ja dynamiikan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista voimista ja rasituksista sekä niiden laskemisesta
- rakenteiden mitoituslaskennan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista jännityksistä ja muodonmuutoksista sekä niiden laskennasta
- rakenteen osien mitoituksesta
- väsymistarkastelun suorituksesta ja kestoiän määrityksestä

Sisältö

- voimasysteemin resultantit
- voiman momentti
- voima- ja momenttitasapaino
- rasitukset ja niiden jakaumakuviot
- sauvarakenteet
- palkkirakenteet
- rasitusten ja lujuusarvojen välinen yhteys
- sallitut jännitykset
- muodonmuutokset ja kuormat
- puhtaan normaalivoiman, leikkauksen, taivutuksen ja väännön aiheuttamat jännitykset
- muodonmuutokset
- mitoitus
- yhdistetyt jännitykset
- väsyminen
- nurjahdus

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- statiikan ja dynamiikan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista voimista ja rasituksista sekä niiden laskemisesta
- rakenteiden mitoituslaskennan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista jännityksistä ja muodonmuutoksista sekä niiden laskennasta
- rakenteen osien mitoituksesta
- väsymistarkastelun suorituksesta ja kestoiän määrityksestä

Sisältö

- voimasysteemin resultantit
- voiman momentti
- voima- ja momenttitasapaino
- rasitukset ja niiden jakaumakuviot
- sauvarakenteet
- palkkirakenteet
- rasitusten ja lujuusarvojen välinen yhteys
- sallitut jännitykset
- muodonmuutokset ja kuormat
- puhtaan normaalivoiman, leikkauksen, taivutuksen ja väännön aiheuttamat jännitykset
- muodonmuutokset
- mitoitus
- yhdistetyt jännitykset
- väsyminen
- nurjahdus

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta.

Kansainvälinen yhteistyö

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (n. 30h) + kotona tehtävät harjoitukset (70h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä tenttiin.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Kalle Tarhonen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22KA
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- statiikan ja dynamiikan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista voimista ja rasituksista sekä niiden laskemisesta
- rakenteiden mitoituslaskennan perusteista
- rakenteeseen ja rakenteessa vaikuttavista jännityksistä ja muodonmuutoksista sekä niiden laskennasta
- rakenteen osien mitoituksesta
- väsymistarkastelun suorituksesta ja kestoiän määrityksestä

Sisältö

- voimasysteemin resultantit
- voiman momentti
- voima- ja momenttitasapaino
- rasitukset ja niiden jakaumakuviot
- sauvarakenteet
- palkkirakenteet
- rasitusten ja lujuusarvojen välinen yhteys
- sallitut jännitykset
- muodonmuutokset ja kuormat
- puhtaan normaalivoiman, leikkauksen, taivutuksen ja väännön aiheuttamat jännitykset
- muodonmuutokset
- mitoitus
- yhdistetyt jännitykset
- väsyminen
- nurjahdus

Opiskelumateriaali

Pääasiassa Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
Tukeva materiaali:
Outinen: Statiikka 1&2
Salmi: Lujuusoppi

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opetuksessa opit teoriaa, lasket laskuharjoituksia ja seuraat esimerkkejä. Vahvistat ja kertaat oppimaasi viikottaisilla harjoituksilla, jotka palautetaan moodleen ja arvioidaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/ projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Perehdyt opintojakson osaamistavoitteisiin ja osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaisesti.
Kehittämistehtävä korvaa lähiopetuksessa tapahtuvan oppimisen. Kehittämistehtävän lisäksi osaamisen näyttöön kuuluvat opintojakson kokeet.
Lisätietoa Studentissa: Osaamisen tunnistaminen

TKI ja työelämäyhteistyö

• ”Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.”

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentteihin osallistuttava vuoden sisään toteutuksen alkamisesta.

Kansainvälinen yhteistyö

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (n. 30h) + kotona tehtävät harjoitukset (70h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on osallistuttava ensimmäille lähiopetuskerralle, tai jos hän on estynyt, on otettava opettajaan yhteyttä ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.
Tarkempi opetuksen sisältö käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu sekä viikottaisiin harjoituksiin, joista on suoritettava tietty prosenttiosuus kotitehtävinä, sekä tenttiin.