Siirry suoraan sisältöön

HöyrytekniikkaLaajuus (3 op)

Tunnus: MI00DR50

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- höyrytekniikan perusteista ja käsitteistöstä
- alusten höyrykattiloiden käyttösovelluksista ja toimintaperiaatteista
- kattilalaitoksen käyttäjän sekä käytönvalvojan tehtävistä ja vastuista
- kattilalaitosten ja niiden komponenttien turvallisesta käytöstä, valvonnasta ja huoltamisesta

Sisältö

- höyrytekniikan perusteet; vesihöyryn h/s-piirros, entalpia ja höyryprosessiin liittyvät peruslaskelmat
- laivoilla käytetyt höyrykattilatyypit, niiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja ohjausautomatiikka
- turvalaitteet, polttimet ja käytönvalvonta sekä korjaus- ja huoltotyöt
- konevahtipäällikön tehtävät kattilalaitoksen ja –järjestelmien vahdinpidossa
- kattilalaitoksen ja sen komponenttien huolto, kunnossapito, tarkastukset ja luokitukset

Esitietovaatimukset

- Laivakoneistot 2

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- höyrytekniikan perusteista ja käsitteistöstä
- alusten höyrykattiloiden käyttösovelluksista ja toimintaperiaatteista
- kattilalaitoksen käyttäjän sekä käytönvalvojan tehtävistä ja vastuista
- kattilalaitosten ja niiden komponenttien turvallisesta käytöstä, valvonnasta ja huoltamisesta

Sisältö

- höyrytekniikan perusteet; vesihöyryn h/s-piirros, entalpia ja höyryprosessiin liittyvät peruslaskelmat
- laivoilla käytetyt höyrykattilatyypit, niiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja ohjausautomatiikka
- turvalaitteet, polttimet ja käytönvalvonta sekä korjaus- ja huoltotyöt
- konevahtipäällikön tehtävät kattilalaitoksen ja –järjestelmien vahdinpidossa
- kattilalaitoksen ja sen komponenttien huolto, kunnossapito, tarkastukset ja luokitukset

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.

Esitietovaatimukset

- Laivakoneistot 2