Siirry suoraan sisältöön

Insinöörin matematiikka 3Laajuus (5 op)

Tunnus: TY00EL01

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Hallitset yhden muuttujan differentiaalilaskennan olennaisimmat asiat ja osaat soveltaa osaamistasi teknisten ongelmien matemaattiseen tarkasteluun, esimerkiksi muutosnopeuksien laskemiseen.
Ymmärrät kompleksilukujen merkityksen tekniikan ongelmien matemaattisen käsittelyn apuvälineenä. Hallitset kompleksilukujen laskutoimitukset, kompleksitason ja kompleksilukujen eri esitysmuodot. Osaat myös soveltaa kompleksilukuaritmetiikkaa sähköteknisiin ongelmiin.
Tunnet matriisien ja determinanttien perusominaisuudet ja ymmärrät niiden merkityksen matemaattisten ongelmien tietokonepohjaisessa käsittelyssä. Osaat ratkaista yhtälöryhmän matriisien ja determinanttien avulla. Tiedät, mikä on lineaarikuvaus ja miten niitä käsitellään matriisien avulla.

Sisältö

Miten derivointikaavat voidaan johtaa? Miten muodostat yhdistetyn funktion derivaatan?
Mikä on ratkaisematon funktio ja miten derivoit sen?
Miten lasket muutosnopeuksia implisiittisen derivoinnin avulla?
Miten suoritat aritmeettisia laskutoimituksia kompleksiluvuilla? Miten kompleksiluku esitetään kulmamuodossa ja miten asiaa voidaan havainnollistaa kompleksitasossa?
Miten lasket virtapiirin pätö- ja loistehon kompleksilukuaritmetiikan avulla?
Miten muodostat käänteismatriisin ja ratkaiset sen avulla yhtälöryhmän? Miten muodostat lineaarikuvausten matemaattisia malleja?

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssien ”Insinöörin matematiikka 1 ja 2” suorittamista tai niiden sisällön kattavaa hallintaa.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Lassi Salminen
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Hallitset yhden muuttujan differentiaalilaskennan olennaisimmat asiat ja osaat soveltaa osaamistasi teknisten ongelmien matemaattiseen tarkasteluun, esimerkiksi muutosnopeuksien laskemiseen.
Ymmärrät kompleksilukujen merkityksen tekniikan ongelmien matemaattisen käsittelyn apuvälineenä. Hallitset kompleksilukujen laskutoimitukset, kompleksitason ja kompleksilukujen eri esitysmuodot. Osaat myös soveltaa kompleksilukuaritmetiikkaa sähköteknisiin ongelmiin.
Tunnet matriisien ja determinanttien perusominaisuudet ja ymmärrät niiden merkityksen matemaattisten ongelmien tietokonepohjaisessa käsittelyssä. Osaat ratkaista yhtälöryhmän matriisien ja determinanttien avulla. Tiedät, mikä on lineaarikuvaus ja miten niitä käsitellään matriisien avulla.

Sisältö

Miten derivointikaavat voidaan johtaa? Miten muodostat yhdistetyn funktion derivaatan?
Mikä on ratkaisematon funktio ja miten derivoit sen?
Miten lasket muutosnopeuksia implisiittisen derivoinnin avulla?
Miten suoritat aritmeettisia laskutoimituksia kompleksiluvuilla? Miten kompleksiluku esitetään kulmamuodossa ja miten asiaa voidaan havainnollistaa kompleksitasossa?
Miten lasket virtapiirin pätö- ja loistehon kompleksilukuaritmetiikan avulla?
Miten muodostat käänteismatriisin ja ratkaiset sen avulla yhtälöryhmän? Miten muodostat lineaarikuvausten matemaattisia malleja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssien ”Insinöörin matematiikka 1 ja 2” suorittamista tai niiden sisällön kattavaa hallintaa.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 31.01.2022

Ajoitus

30.08.2021 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Lassi Salminen
 • Henry Lähteenmäki
Vastuuhenkilö

Henry Lähteenmäki

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Hallitset yhden muuttujan differentiaalilaskennan olennaisimmat asiat ja osaat soveltaa osaamistasi teknisten ongelmien matemaattiseen tarkasteluun, esimerkiksi muutosnopeuksien laskemiseen.
Ymmärrät kompleksilukujen merkityksen tekniikan ongelmien matemaattisen käsittelyn apuvälineenä. Hallitset kompleksilukujen laskutoimitukset, kompleksitason ja kompleksilukujen eri esitysmuodot. Osaat myös soveltaa kompleksilukuaritmetiikkaa sähköteknisiin ongelmiin.
Tunnet matriisien ja determinanttien perusominaisuudet ja ymmärrät niiden merkityksen matemaattisten ongelmien tietokonepohjaisessa käsittelyssä. Osaat ratkaista yhtälöryhmän matriisien ja determinanttien avulla. Tiedät, mikä on lineaarikuvaus ja miten niitä käsitellään matriisien avulla.

Sisältö

Miten derivointikaavat voidaan johtaa? Miten muodostat yhdistetyn funktion derivaatan?
Mikä on ratkaisematon funktio ja miten derivoit sen?
Miten lasket muutosnopeuksia implisiittisen derivoinnin avulla?
Miten suoritat aritmeettisia laskutoimituksia kompleksiluvuilla? Miten kompleksiluku esitetään kulmamuodossa ja miten asiaa voidaan havainnollistaa kompleksitasossa?
Miten lasket virtapiirin pätö- ja loistehon kompleksilukuaritmetiikan avulla?
Miten muodostat käänteismatriisin ja ratkaiset sen avulla yhtälöryhmän? Miten muodostat lineaarikuvausten matemaattisia malleja?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään kurssien ”Insinöörin matematiikka 1 ja 2” suorittamista tai niiden sisällön kattavaa hallintaa.