Siirry suoraan sisältöön

Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattoriLaajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR84

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpidosta konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen.
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
- Laivakoneistot 1

Opintojaksoa täydentävät opinnot

- MRM
- Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT22SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpidosta konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen.
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
100% Osallistuminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Poissaolot on korvattava. HUOM! Simulaattorikoulutus järjestetään vain kerran vuodessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki simulaattoriharjoitukset on suoritettava hyväksytysti lähiopetuksen aikana ja itseopiskelutehtävät on palautettava annettuun määräaikaan mennessä.
Harjoituksia tai tehtäviä ei voi tenttiä.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
- Laivakoneistot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

18.04.2022 - 05.06.2022

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpidosta konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen.
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan antama opiskelumateriaali Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
100% Osallistuminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon voi mahdollisesti sisältyä TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Poissaolot on korvattava. HUOM! Simulaattorikoulutus järjestetään vain kerran vuodessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki simulaattoriharjoitukset on suoritettava hyväksytysti lähiopetuksen aikana ja itseopiskelutehtävät on palautettava annettuun määräaikaan mennessä.
Harjoituksia tai tehtäviä ei voi tenttiä.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
- Laivakoneistot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

19.04.2021 - 06.06.2021

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Roopertti Tikkanen
Vastuuhenkilö

Roopertti Tikkanen

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- turvallisen konevahdin ylläpidosta konevahtipäällikkönä

Sisältö

- kattava tieto konevahtipäällikön tehtävistä ja rutiineista, sisältäen vahdin vastaanoton, käytönvalvonnan, päiväkirjojen sekä koneistolokien täytön, ylläpidon ja lukemien merkityksen sekä vahdin luovutuksen
- laivan kaikkien sisäisten kommunikointivälineiden käyttö
- turvallisuus ja hätätilannetoimenpiteet; kaikkien koneistojärjestelmien tilanmuutokset ja käsi- tai automaattiohjaukseen siirtyminen.
- valvottavat varotoimenpiteet vahdin aikana ja välittömät toimenpiteet onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, erityinen huomio öljy- ja polttoainejärjestelmissä
- polttoaine-, voiteluöljy-, painolasti ja muiden pumppausjärjestelmien käyttö ja niiden ohjausjärjestelmät

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
100% Osallistuminen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollinen

Opiskelijan työmäärä

42 tuntia simulaattorissa
12 tuntia itseopiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Poissaolot on korvattava. HUOM! Simulaattorikoulutus järjestetään vain kerran vuodessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki simulaattoriharjoitukset on suoritettava hyväksytysti lähiopetuksen aikana ja itseopiskelutehtävät on palautettava annettuun määräaikaan mennessä.
Harjoituksia tai tehtäviä ei voi tenttiä.

Esitietovaatimukset

- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
- Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
- Laivakoneistot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.