Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT22SP

Tunnus: MIKT22SP

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
270 op

Kesto:
4.5 vuotta (270 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
MIKT22SP-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
MIKT22SP-1002
Merenkulun insinöörin perusopinnot

(Valitaan kaikki)

5
MK00DQ59 Opiskelutaidot 1
MK00DQ60 Merityölainsäädäntö 1.5
MK00DQ61 Tulityöt ja työturvallisuus 1
MK00DQ62 Merenkulun tietotekniikka 1.5
MIKT22SP-1003
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

23
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
MK00DQ65 Fysiikan ja kemian perusteet 5
MK00DQ66 Fysiikka 5
MK00DQ67 Tietotekniikka 3
MIKT22SP-1004
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

14
MK00DQ68 Viestintä 2
MK00DQ69 Tutkimusraportointi 2
MK00DQ70 Merenkulun ruotsi 3
MK00DQ71 Merenkulun englanti 1 2
MK00DQ72 Merenkulun englanti 2 3
MI00DR45 Laivatekniikan englanti 1 2
MIKT22SP-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
MIKT22SP-1006
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus

(Valitaan kaikki)

13.5
MK00DQ74 Pelastautuminen (A-VI/1-1) 1
MK00DQ75 Palontorjunta (A-VI/1-2) 1
MK00DQ76 Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
MK00DQ77 Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
MK00DQ78 Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
MK00DQ79 Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
MK00DQ80 Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1
MK00DQ81 Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
MK00DQ82 Päällystön palokoulutus (A-VI/3) 1
MK00DQ83 Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) 1
MK00DQ84 Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1
MK00DQ89 Vahdinpito ja merimiestaito 4
MIKT22SP-1007
Support level -opinnot (STCW A-III/4)

(Valitaan kaikki)

4
MI00DQ87 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 2
MI00DQ88 Laivakoneistot 1 2
MIKT22SP-1008
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)

(Valitaan kaikki)

47
MIKT22SP-1009
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

19
MI00DR47 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 1
MI00DR48 Laivatekniikan englanti 2 2
MI00DR49 Dieselmoottorit 1 1.5
MI00DR50 Höyrytekniikka 3
MI00DR51 Merenkulun insinöörin kemia 1.5
MI00DR52 Laivan turbiinitekniikka 3
MI00DR53 Laivakoneistot 2 3
MI00DR54 Laivan putkistojärjestelmät 1.5
MI00DR55 Pumput ja virtaustekniikka 2.5
MIKT22SP-1010
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10.5
MI00DR56 Elektroniikan perusteet 1.5
MI00DR57 Laivasähkötekniikka 2.5
MI00DR58 Sähkömoottorit ja generaattorit 1.5
MI00DR59 Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 1.5
MI00DR60 Laivan sähköverkot ja -laitteet 2
MI00DR61 Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5
MIKT22SP-1011
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

8
MI00DR62 Materiaalitekniikka 2
MI00DR63 Teknisten töiden perusteet 2
MI00DR64 Tekninen piirustus 2
MI00DR65 Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 2
MIKT22SP-1012
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

9.5
MK00DR06 Ympäristölainsäädäntö 1.5
MK00DR07 Aluksen vakavuus 1 2.5
MK00DR08 Hätätilannetoiminnot 1 1
MK00DR09 Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2
MK00DR10 Merenkulun sopimukset 1
MK00DR11 MRM 1.5
MIKT22SP-1013
Management level -opinnot (STCW A-III/2)

(Valitaan kaikki)

35.5
MIKT22SP-1014
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

14
MI00DR66 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1
MI00DR67 Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2
MI00DR68 Dieselmoottorit 2 1.5
MI00DR69 Kylmätekniikka 2
MI00DR70 Mekaniikka ja lujuusoppi 4
MI00DR71 Poltto- ja voiteluaineet 1.5
MI00DR72 Laivatekniikan englanti 3 2
MIKT22SP-1015
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10
MI00DR73 Laivojen automaatiojärjestelmät 2
MI00DR74 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2
MI00DR75 Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2
MI00DR76 Tehonsiirtoelektroniikka 2
MI00DR77 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2
MIKT22SP-1016
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

4
MI00DR78 Telakointi ja koneistojen luokitukset 2
MI00DR79 Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2
MIKT22SP-1017
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

7.5
MK00DR21 Aluksen vakavuus 2 1.5
MK00DR23 Hätätilannetoiminnot 2 2
MI00DR80 Koneosaston johtaminen 1.5
MK00DR25 Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5
MIKT22SP-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

108
MIKT22SP-1019
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

92
MI00DR81 Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla 18
MI00DR82 Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla 74
MIKT22SP-1020
Harjoittelu 2

(Valitaan kaikki)

16
MI00DR83 Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot 3
MI00DR84 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori 2
MI00DR85 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3
MI00DR86 Dieselmoottorit 2, laboraatiot 1.5
MI00DR87 Laivasähkötekniikan laboraatiot 2
MI00DR88 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 1.5
MI00DR89 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 1.5
MI00DR90 Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5
MIKT22SP-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MIKT22SP-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MIKT22SP-1024
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
MK00DR97 Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1
MK00DR98 Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5
MK00DR99 Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1
MK00DS00 Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1
MI00DR94 Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3
MI00DR95 Sähkösuunnittelu (CAD) 3
MI00DR96 Laivasähkötekniikan projektityö 3
MIKT22SP-1022
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MIKT22SP-1025
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)

(Valitaan kaikki)

15
299001510 Kaukolämpö- ja höyrytekniikka 3
299001710 Höyrykattilat 3
299001810 Turbiinitekniikka 3
299001610 Voimalaitosprosessit 3
209102310 Höyrykattilalaitosten simulointi 3
Yhteensä 270 71 73 75.5 75 5 31.5 39.5 31 42 29 46.5 45 30 5 31.5 37.5 2 31 40 2 29 42 4.5 45 30 0 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Pelastautuminen (A-VI/1-1)
Palontorjunta (A-VI/1-2)
Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3)
Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4)
Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1)
Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2)
Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5)
Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta
Päällystön palokoulutus (A-VI/3)
Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)
Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2)
Vahdinpito ja merimiestaito
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1
Laivakoneistot 1
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2
Laivatekniikan englanti 2
Dieselmoottorit 1
Höyrytekniikka
Merenkulun insinöörin kemia
Laivan turbiinitekniikka
Laivakoneistot 2
Laivan putkistojärjestelmät
Pumput ja virtaustekniikka
Elektroniikan perusteet
Laivasähkötekniikka
Sähkömoottorit ja generaattorit
Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka
Laivan sähköverkot ja -laitteet
Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari
Materiaalitekniikka
Teknisten töiden perusteet
Tekninen piirustus
Teknisten järjestelmien kunnossapito 1
Ympäristölainsäädäntö
Aluksen vakavuus 1
Hätätilannetoiminnot 1
Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1)
Merenkulun sopimukset
MRM
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka
Dieselmoottorit 2
Kylmätekniikka
Mekaniikka ja lujuusoppi
Poltto- ja voiteluaineet
Laivatekniikan englanti 3
Laivojen automaatiojärjestelmät
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset
Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage
Tehonsiirtoelektroniikka
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Telakointi ja koneistojen luokitukset
Teknisten järjestelmien kunnossapito 2
Aluksen vakavuus 2
Hätätilannetoiminnot 2
Koneosaston johtaminen
Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat
Harjoittelu
Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla
Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla
Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori
Dieselmoottorit 2, laboraatiot
Laivasähkötekniikan laboraatiot
Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1
Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2
Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Opiskelutaidot
Merityölainsäädäntö
Tulityöt ja työturvallisuus
Merenkulun tietotekniikka
Insinöörin matematiikka 1
Insinöörin matematiikka 2
Fysiikan ja kemian perusteet
Fysiikka
Tietotekniikka
Viestintä
Tutkimusraportointi
Merenkulun ruotsi
Merenkulun englanti 1
Merenkulun englanti 2
Laivatekniikan englanti 1
Vapaasti valittavat opinnot
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus
Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC
Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2)
Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3)
Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1)
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD
Sähkösuunnittelu (CAD)
Laivasähkötekniikan projektityö
Luokittelemattomat
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus
Kaukolämpö- ja höyrytekniikka
Höyrykattilat
Turbiinitekniikka
Voimalaitosprosessit
Höyrykattilalaitosten simulointi

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MIKT22SP-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
MIKT22SP-1002
Merenkulun insinöörin perusopinnot

(Valitaan kaikki)

5
MK00DQ59 Opiskelutaidot 1
MK00DQ60 Merityölainsäädäntö 1.5
MK00DQ61 Tulityöt ja työturvallisuus 1
MK00DQ62 Merenkulun tietotekniikka 1.5
MIKT22SP-1003
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

23
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
MK00DQ65 Fysiikan ja kemian perusteet 5
MK00DQ66 Fysiikka 5
MK00DQ67 Tietotekniikka 3
MIKT22SP-1004
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

14
MK00DQ68 Viestintä 2
MK00DQ69 Tutkimusraportointi 2
MK00DQ70 Merenkulun ruotsi 3
MK00DQ71 Merenkulun englanti 1 2
MK00DQ72 Merenkulun englanti 2 3
MI00DR45 Laivatekniikan englanti 1 2
MIKT22SP-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
MIKT22SP-1006
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus

(Valitaan kaikki)

13.5
MK00DQ74 Pelastautuminen (A-VI/1-1) 1
MK00DQ75 Palontorjunta (A-VI/1-2) 1
MK00DQ76 Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
MK00DQ77 Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
MK00DQ78 Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
MK00DQ79 Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
MK00DQ80 Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1
MK00DQ81 Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
MK00DQ82 Päällystön palokoulutus (A-VI/3) 1
MK00DQ83 Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) 1
MK00DQ84 Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1
MK00DQ89 Vahdinpito ja merimiestaito 4
MIKT22SP-1007
Support level -opinnot (STCW A-III/4)

(Valitaan kaikki)

4
MI00DQ87 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 2
MI00DQ88 Laivakoneistot 1 2
MIKT22SP-1008
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)

(Valitaan kaikki)

47
MIKT22SP-1009
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

19
MI00DR47 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 1
MI00DR48 Laivatekniikan englanti 2 2
MI00DR49 Dieselmoottorit 1 1.5
MI00DR50 Höyrytekniikka 3
MI00DR51 Merenkulun insinöörin kemia 1.5
MI00DR52 Laivan turbiinitekniikka 3
MI00DR53 Laivakoneistot 2 3
MI00DR54 Laivan putkistojärjestelmät 1.5
MI00DR55 Pumput ja virtaustekniikka 2.5
MIKT22SP-1010
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10.5
MI00DR56 Elektroniikan perusteet 1.5
MI00DR57 Laivasähkötekniikka 2.5
MI00DR58 Sähkömoottorit ja generaattorit 1.5
MI00DR59 Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 1.5
MI00DR60 Laivan sähköverkot ja -laitteet 2
MI00DR61 Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5
MIKT22SP-1011
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

8
MI00DR62 Materiaalitekniikka 2
MI00DR63 Teknisten töiden perusteet 2
MI00DR64 Tekninen piirustus 2
MI00DR65 Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 2
MIKT22SP-1012
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

9.5
MK00DR06 Ympäristölainsäädäntö 1.5
MK00DR07 Aluksen vakavuus 1 2.5
MK00DR08 Hätätilannetoiminnot 1 1
MK00DR09 Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2
MK00DR10 Merenkulun sopimukset 1
MK00DR11 MRM 1.5
MIKT22SP-1013
Management level -opinnot (STCW A-III/2)

(Valitaan kaikki)

35.5
MIKT22SP-1014
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

14
MI00DR66 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1
MI00DR67 Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2
MI00DR68 Dieselmoottorit 2 1.5
MI00DR69 Kylmätekniikka 2
MI00DR70 Mekaniikka ja lujuusoppi 4
MI00DR71 Poltto- ja voiteluaineet 1.5
MI00DR72 Laivatekniikan englanti 3 2
MIKT22SP-1015
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10
MI00DR73 Laivojen automaatiojärjestelmät 2
MI00DR74 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2
MI00DR75 Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2
MI00DR76 Tehonsiirtoelektroniikka 2
MI00DR77 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2
MIKT22SP-1016
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

4
MI00DR78 Telakointi ja koneistojen luokitukset 2
MI00DR79 Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2
MIKT22SP-1017
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

7.5
MK00DR21 Aluksen vakavuus 2 1.5
MK00DR23 Hätätilannetoiminnot 2 2
MI00DR80 Koneosaston johtaminen 1.5
MK00DR25 Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5
MIKT22SP-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

108
MIKT22SP-1019
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

92
MI00DR81 Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla 18
MI00DR82 Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla 74
MIKT22SP-1020
Harjoittelu 2

(Valitaan kaikki)

16
MI00DR83 Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot 3
MI00DR84 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori 2
MI00DR85 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3
MI00DR86 Dieselmoottorit 2, laboraatiot 1.5
MI00DR87 Laivasähkötekniikan laboraatiot 2
MI00DR88 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 1.5
MI00DR89 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 1.5
MI00DR90 Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5
MIKT22SP-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MIKT22SP-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MIKT22SP-1024
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
MK00DR97 Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1
MK00DR98 Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5
MK00DR99 Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1
MK00DS00 Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1
MI00DR94 Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3
MI00DR95 Sähkösuunnittelu (CAD) 3
MI00DR96 Laivasähkötekniikan projektityö 3
MIKT22SP-1022
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MIKT22SP-1025
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)

(Valitaan kaikki)

15
299001510 Kaukolämpö- ja höyrytekniikka 3
299001710 Höyrykattilat 3
299001810 Turbiinitekniikka 3
299001610 Voimalaitosprosessit 3
209102310 Höyrykattilalaitosten simulointi 3