Siirry suoraan sisältöön

Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2)Laajuus (1 op)

Tunnus: MK00DQ84

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljysäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä
- öljylastien lastauksen, purkamisen ja kuljettamisen toteuttamisesta sekä lastimäärän laskemisesta
- säiliöalustoimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
-öljyn lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput ja niiden käyttö
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- vaarojen torjuntamenettelyt
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallinen lasti- ja vahtitoiminta
- nestelastien vakavuus ja rasitusvaikutukset, lait, ohjeet, määräykset ja käytettävät tarkistuslistat sekä luvat
- miehistön johtaminen tiedotus ja opastus
- meriympäristön suojelu
- lasteihin liittyvät laskuharjoitukset

Esitietovaatimukset

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Arto Harmonen
Vastuuhenkilö

Arto Harmonen

Opiskelijaryhmät
  • MIKT22KA
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- öljysäiliöalustyypeistä, sekä niiden lastijärjestelmistä
- öljylastien lastauksen, purkamisen ja kuljettamisen toteuttamisesta sekä lastimäärän laskemisesta
- säiliöalustoimintoihin liittyvistä vaaroista, vaaroilta suojautumisesta ja ympäristönäkökohdista
- säiliöaluksien turvallisuuskulttuurista ja -johtamisesta

Sisältö

- säiliöalustyypit ja rakenne
-öljyn lastinkäsittelyjärjestelmät, -putkistot sekä pumput ja niiden käyttö
- lastien fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivusuusvaarat
- vaarojen torjuntamenettelyt
- käyttöturvallisuustiedotteet
- turvallinen lasti- ja vahtitoiminta
- nestelastien vakavuus ja rasitusvaikutukset, lait, ohjeet, määräykset ja käytettävät tarkistuslistat sekä luvat
- miehistön johtaminen tiedotus ja opastus
- meriympäristön suojelu
- lasteihin liittyvät laskuharjoitukset

Opiskelumateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Kaksipäiväinen, STCWn mukainen kurssi.

TKI ja työelämäyhteistyö

N/A

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä koulutus vaaditaan haettaessa öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavaa lisäpätevyystodistusta (V/1-1.4)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.