Siirry suoraan sisältöön

Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2Laajuus (1.5 op)

Tunnus: MI00DR89

Laajuus

1.5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien käyttö
- voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien toiminta, suojaus ja ohjaus
- turvallisuusohjeet- ja määräykset

Sisältö

- sähköjakeluverkon käytön toimintaperiaatteet
- tahdistaminen
- kuormanjako
- suojauslaitteet

Esitietovaatimukset

Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • Kalle Suoniemi
  • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- laivan voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien käyttö
- voimalaitoksen, pääsähköjärjestelmän ja isojen kuormien toiminta, suojaus ja ohjaus
- turvallisuusohjeet- ja määräykset

Sisältö

- sähköjakeluverkon käytön toimintaperiaatteet
- tahdistaminen
- kuormanjako
- suojauslaitteet

Opiskelumateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi hyväksytään suoritettujen laboratoriotöiden ja arvostellaan niistä tehdyn raportin perusteella.

Esitietovaatimukset

Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.