Siirry suoraan sisältöön

Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5)Laajuus (1 op)

Tunnus: MK00DQ80

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito
- turvasuunnitelman käyttö, ylläpito ja opastaminen
- turvariskien, -uhkien ja haavoittuvuuden arviointi
- säännöllisten tarkastusten tekeminen turvallisuuden ja turvatoimien ylläpitämiseksi
- kannustaminen turvatioetoisuuteen ja valppauteen
- perustiedot varustamon ja satamarakenteiden turvatoimista ja turvauhkista

Sisältö

- turvasuunnitelmien kehittäminen, käyttöön otto, ylläpito ja ohjeistaminen
- turvauhkien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen ja arviointi
- menetelmät aluksella ja satamissa olevien turvatoiminen tarkastamiseksi ja seuraamiseksi
- turvajärjestelmien ja –laitteiden toiminta ja testaaminen
- laivan ja maaorganisaatioiden turvavalmiuden ja valppauden edistäminen
- turvaharjoitusten ja koulutuksen suunnittelu

Aluksen turvapäällikön koulutus mallikurssin 3.19, yhtiön turvapäällikkö mallikurssin 3.20 sekä satamarakenteen turvapäällikkö mallikurssin 3.21 mukaisesti, muiden määräyksien ja ohjeiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2)

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 01.05.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, sähkövoimatekniikka
Opettaja
  • Tapani Salmenhaara
Opiskelijaryhmät
  • MSVKT20SP
    Merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito
- turvasuunnitelman käyttö, ylläpito ja opastaminen
- turvariskien, -uhkien ja haavoittuvuuden arviointi
- säännöllisten tarkastusten tekeminen turvallisuuden ja turvatoimien ylläpitämiseksi
- kannustaminen turvatioetoisuuteen ja valppauteen
- perustiedot varustamon ja satamarakenteiden turvatoimista ja turvauhkista

Sisältö

- turvasuunnitelmien kehittäminen, käyttöön otto, ylläpito ja ohjeistaminen
- turvauhkien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen ja arviointi
- menetelmät aluksella ja satamissa olevien turvatoiminen tarkastamiseksi ja seuraamiseksi
- turvajärjestelmien ja –laitteiden toiminta ja testaaminen
- laivan ja maaorganisaatioiden turvavalmiuden ja valppauden edistäminen
- turvaharjoitusten ja koulutuksen suunnittelu

Aluksen turvapäällikön koulutus mallikurssin 3.19, yhtiön turvapäällikkö mallikurssin 3.20 sekä satamarakenteen turvapäällikkö mallikurssin 3.21 mukaisesti, muiden määräyksien ja ohjeiden mukaan.

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali
Muu luennolla jaettava materiaali
Itsenäinen tiedonhaku

Yksilölliset oppimisväylät

Ei yksilöllistä oppimisväylää

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKI tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen kurssin luennoille 100%
Hyväksytysti suoritettavat harjoitteet

Esitietovaatimukset

Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2)

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.