Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT23KA

Tunnus: MIKT23KA

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
270 op

Kesto:
4.5 vuotta (270 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
MIKT23KA-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
MIKT23KA-1002
Merenkulun insinöörin perusopinnot

(Valitaan kaikki)

5
MK00DQ59 Opiskelutaidot 1
MK00DQ60 Merityölainsäädäntö 1.5
MK00DQ61 Tulityöt ja työturvallisuus 1
MK00DQ62 Merenkulun tietotekniikka 1.5
MIKT23KA-1003
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

23
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
MK00DQ65 Fysiikan ja kemian perusteet 5
MK00DQ66 Fysiikka 5
MK00DQ67 Tietotekniikka 3
MIKT23KA-1004
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

14
MK00DQ68 Viestintä 2
MK00DQ69 Tutkimusraportointi 2
MK00DQ70 Merenkulun ruotsi 3
MK00DQ71 Merenkulun englanti 1 2
MK00DQ72 Merenkulun englanti 2 3
MI00DR45 Laivatekniikan englanti 1 2
MIKT23KA-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

97
MI00EL72 Hyväksiluetut opinnot 47.5
MIKT23KA-1006
Täydentävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

12
MI00DR48 Laivatekniikan englanti 2 2
MI00DR52 Laivan turbiinitekniikka 3
MI00DR61 Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5
MI00DR90 Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5
MK00DR07 Aluksen vakavuus 1 2.5
MK00DR11 MRM 1.5
MIKT23KA-1007
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus

(Valitaan kaikki)

2
MK00DQ80 Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1
MK00DQ84 Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1
MIKT23KA-1008
Management level -opinnot (STCW A-III/2)

(Valitaan kaikki)

35.5
MIKT23KA-1009
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

14
MI00DR66 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1
MI00DR67 Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2
MI00DR68 Dieselmoottorit 2 1.5
MI00DR69 Kylmätekniikka 2
MI00DR70 Mekaniikka ja lujuusoppi 4
MI00DR71 Poltto- ja voiteluaineet 1.5
MI00DR72 Laivatekniikan englanti 3 2
MIKT23KA-1010
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10
MI00DR73 Laivojen automaatiojärjestelmät 2
MI00DR74 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2
MI00DR75 Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2
MI00DR76 Tehonsiirtoelektroniikka 2
MI00DR77 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2
MIKT23KA-1011
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

4
MI00DR78 Telakointi ja koneistojen luokitukset 2
MI00DR79 Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2
MIKT23KA-1012
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

7.5
MK00DR21 Aluksen vakavuus 2 1.5
MK00DR23 Hätätilannetoiminnot 2 2
MI00DR80 Koneosaston johtaminen 1.5
MK00DR25 Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5
MIKT23KA-1013
SIMULAATTORIOPETUS

(Valitaan kaikki)

3
MI00DR85 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3
MIKT23KA-1014
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

108
MIKT23KA-1015
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

108
MI00DF01 Harjoittelu 108
MIKT23KA-1016
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MIKT23KA-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MIKT23KA-1018
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
MK00DR98 Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5
MK00DR99 Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1
MK00DS00 Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1
MK00DQ81 Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
MI00DR94 Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3
MI00DR95 Sähkösuunnittelu (CAD) 3
MI00DR96 Laivasähkötekniikan projektityö 3
MIKT23KA-1019
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MIKT23KA-1020
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)

(Valitaan kaikki)

15
299001510 Kaukolämpö- ja höyrytekniikka 3
299001710 Höyrykattilat 3
299001810 Turbiinitekniikka 3
299001610 Voimalaitosprosessit 3
209102310 Höyrykattilalaitosten simulointi 3
Yhteensä 270 29 58.5 64 72 62.5 29 24.5 34 28 36 39 33 32.5 30 29 0 24.5 31.5 2.5 28 36 0 39 33 0 32.5 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Laivatekniikan englanti 2
Laivan turbiinitekniikka
Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari
Aluksen vakavuus 1
MRM
Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5)
Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2)
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka
Dieselmoottorit 2
Kylmätekniikka
Mekaniikka ja lujuusoppi
Poltto- ja voiteluaineet
Laivatekniikan englanti 3
Laivojen automaatiojärjestelmät
Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset
Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage
Tehonsiirtoelektroniikka
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Telakointi ja koneistojen luokitukset
Teknisten järjestelmien kunnossapito 2
Aluksen vakavuus 2
Hätätilannetoiminnot 2
Koneosaston johtaminen
Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat
Harjoittelu

Ei liitettyjä opintojaksoja

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Opiskelutaidot
Merityölainsäädäntö
Tulityöt ja työturvallisuus
Merenkulun tietotekniikka
Insinöörin matematiikka 1
Insinöörin matematiikka 2
Fysiikan ja kemian perusteet
Fysiikka
Tietotekniikka
Viestintä
Tutkimusraportointi
Merenkulun ruotsi
Merenkulun englanti 1
Merenkulun englanti 2
Laivatekniikan englanti 1
Vapaasti valittavat opinnot
Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus
Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2)
Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3)
Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1)
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD
Sähkösuunnittelu (CAD)
Laivasähkötekniikan projektityö
Luokittelemattomat
Hyväksiluetut opinnot
Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori
Harjoittelu
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus
Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta
Kaukolämpö- ja höyrytekniikka
Höyrykattilat
Turbiinitekniikka
Voimalaitosprosessit
Höyrykattilalaitosten simulointi

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MIKT23KA-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
MIKT23KA-1002
Merenkulun insinöörin perusopinnot

(Valitaan kaikki)

5
MK00DQ59 Opiskelutaidot 1
MK00DQ60 Merityölainsäädäntö 1.5
MK00DQ61 Tulityöt ja työturvallisuus 1
MK00DQ62 Merenkulun tietotekniikka 1.5
MIKT23KA-1003
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

23
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
MK00DQ65 Fysiikan ja kemian perusteet 5
MK00DQ66 Fysiikka 5
MK00DQ67 Tietotekniikka 3
MIKT23KA-1004
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

14
MK00DQ68 Viestintä 2
MK00DQ69 Tutkimusraportointi 2
MK00DQ70 Merenkulun ruotsi 3
MK00DQ71 Merenkulun englanti 1 2
MK00DQ72 Merenkulun englanti 2 3
MI00DR45 Laivatekniikan englanti 1 2
MIKT23KA-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

97
MI00EL72 Hyväksiluetut opinnot 47.5
MIKT23KA-1006
Täydentävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

12
MI00DR48 Laivatekniikan englanti 2 2
MI00DR52 Laivan turbiinitekniikka 3
MI00DR61 Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5
MI00DR90 Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5
MK00DR07 Aluksen vakavuus 1 2.5
MK00DR11 MRM 1.5
MIKT23KA-1007
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus

(Valitaan kaikki)

2
MK00DQ80 Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1
MK00DQ84 Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1
MIKT23KA-1008
Management level -opinnot (STCW A-III/2)

(Valitaan kaikki)

35.5
MIKT23KA-1009
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

14
MI00DR66 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1
MI00DR67 Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2
MI00DR68 Dieselmoottorit 2 1.5
MI00DR69 Kylmätekniikka 2
MI00DR70 Mekaniikka ja lujuusoppi 4
MI00DR71 Poltto- ja voiteluaineet 1.5
MI00DR72 Laivatekniikan englanti 3 2
MIKT23KA-1010
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10
MI00DR73 Laivojen automaatiojärjestelmät 2
MI00DR74 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2
MI00DR75 Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2
MI00DR76 Tehonsiirtoelektroniikka 2
MI00DR77 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2
MIKT23KA-1011
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

4
MI00DR78 Telakointi ja koneistojen luokitukset 2
MI00DR79 Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2
MIKT23KA-1012
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

7.5
MK00DR21 Aluksen vakavuus 2 1.5
MK00DR23 Hätätilannetoiminnot 2 2
MI00DR80 Koneosaston johtaminen 1.5
MK00DR25 Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5
MIKT23KA-1013
SIMULAATTORIOPETUS

(Valitaan kaikki)

3
MI00DR85 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3
MIKT23KA-1014
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

108
MIKT23KA-1015
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

108
MI00DF01 Harjoittelu 108
MIKT23KA-1016
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MIKT23KA-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MIKT23KA-1018
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
MK00DR98 Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5
MK00DR99 Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1
MK00DS00 Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1
MK00DQ81 Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
MI00DR94 Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3
MI00DR95 Sähkösuunnittelu (CAD) 3
MI00DR96 Laivasähkötekniikan projektityö 3
MIKT23KA-1019
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
MIKT23KA-1020
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)

(Valitaan kaikki)

15
299001510 Kaukolämpö- ja höyrytekniikka 3
299001710 Höyrykattilat 3
299001810 Turbiinitekniikka 3
299001610 Voimalaitosprosessit 3
209102310 Höyrykattilalaitosten simulointi 3