Siirry suoraan sisältöön

Laivojen automaatiojärjestelmätLaajuus (2 op)

Tunnus: MI00DR73

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- toimia ohjelmoitavien logiikoiden ja digitaalisten hajautettujen automaatiojärjestelmien parissa
- suunnitella ja ohjelmoida automaatioratkaisuja ko. laitteistoilla
- ohjaus- ja valvontalaitteiden toimintaperiaatteet

Sisältö

- prosessin mitattavat ja säädettävät suureet
- soveltuvat säätötavat
- säätöpiirin lohkokaavio
- käyttäytyminen säädettynä
- viritys
- erilaisten käyttöjen parametrit ja niiden asettelu
- kytkentä automaatiojärjestelmiin ja kenttäväyliin
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • José Hernández
Vastuuhenkilö

José Hernández

Opiskelijaryhmät
  • MIKT22KA
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- toimia ohjelmoitavien logiikoiden ja digitaalisten hajautettujen automaatiojärjestelmien parissa
- suunnitella ja ohjelmoida automaatioratkaisuja ko. laitteistoilla
- ohjaus- ja valvontalaitteiden toimintaperiaatteet

Sisältö

- prosessin mitattavat ja säädettävät suureet
- soveltuvat säätötavat
- säätöpiirin lohkokaavio
- käyttäytyminen säädettynä
- viritys
- erilaisten käyttöjen parametrit ja niiden asettelu
- kytkentä automaatiojärjestelmiin ja kenttäväyliin
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

- Luennoilla jaettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt oppimis- ja harjoitustehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus: Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla