Siirry suoraan sisältöön

HöyrykattilatLaajuus (3 op)

Tunnus: 299001710

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- valvoa ja johtaa kattilalaitoksen PEDin (pressure equipment direktive) ja ympäristön kannalta turvallista ja taloudellista käyttöä
- selittää voimalaitoksen höyrykattilan polttoaine-,ilma-, savukaasu-, vesi- ja höyryjärjestelmien toimintaperiaatteet ja komponentien rakenteet
- lämpöteknisesti suunnitella ja laskea höyrykattilan.

Sisältö

Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Pääsäädöt. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Kattilalaitoksiin liittyvät säädökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
 • Hannu Sarvelainen
 • Kalle Tarhonen
Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- valvoa ja johtaa kattilalaitoksen PEDin (pressure equipment direktive) ja ympäristön kannalta turvallista ja taloudellista käyttöä
- selittää voimalaitoksen höyrykattilan polttoaine-,ilma-, savukaasu-, vesi- ja höyryjärjestelmien toimintaperiaatteet ja komponentien rakenteet
- lämpöteknisesti suunnitella ja laskea höyrykattilan.

Sisältö

Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Pääsäädöt. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Kattilalaitoksiin liittyvät säädökset.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali jaetaan Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä opiskelijat osallistuvat lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelut rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Työviikkopohjainen opetus voi olla myös verkko-opetusta, jossa tunnit ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

81 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu kolmen eri osaan:
1. Höyrykattiloiden teoria 1,5 op (Tuomo Pimiä)
2. Höyrykattilan suunnittelu 1.0 op (Hannu Sarvelainen)
3. Painelaitteet 0,5 op (Kalle Tarhonen)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja Learn koe

Vaihtoehtoisesti Exam-koe

Ajoitus

19.03.2020 - 20.03.2020

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kattilalaitoksen käytönvalvojan täydennyskoulutus
Opettaja
 • Tuomo Pimiä
 • Hannu Sarvelainen
Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät
 • AVERKT
  Avoimen erilliskoulutus

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- valvoa ja johtaa kattilalaitoksen PEDin (pressure equipment direktive) ja ympäristön kannalta turvallista ja taloudellista käyttöä
- selittää voimalaitoksen höyrykattilan polttoaine-,ilma-, savukaasu-, vesi- ja höyryjärjestelmien toimintaperiaatteet ja komponentien rakenteet
- lämpöteknisesti suunnitella ja laskea höyrykattilan.

Sisältö

Polttoaineet ja niiden käsittely. Vesihöyrypiirin ratkaisut. Kattilatyypit. Polttolaitteet. Palaminen. Hyötysuhteen laskenta. Lämmönsiirtimet ja niiden mitoitus. Lämpöpintojen likaantuminen korroosio ja puhdistus. Pääsäädöt. Oheislaitteet. Savukaasun puhdistus. Veden käsittely. Kattilalaitoksiin liittyvät säädökset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja tentti