Siirry suoraan sisältöön

Double Degree in Logistics Engineering: LOKT21SD

Tunnus: LOKT21SD

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
1 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
LOKT21SD-1001
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki )

45
LOKT21SD-1002
Operations management

(Valitaan kaikki )

15
LO00CW28 Toiminnanohjaus 5
203000914 Kuljetusten hallinta 5
LO00CP89 Älyliikennejärjestelmät 5
LOKT21SD-1003
Business solutions

(Valitaan kaikki )

15
LL00CP69 E-liiketoiminta 5
LO00DP22 Logistics project 1 5
203002312 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LOKT21SD-1004
Business process management

(Valitaan kaikki )

15
LO00CW31 Projektijohtaminen 5
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
LO00CW30 Kansainvälisten toimitusketjujen suunnittelu 5
LOKT21SD-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 33)

33
LOKT21SD-1006
Logistics services and marketing

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LL00CP58 Logistiikkapalvelut 5
LL00CP59 Kansainvälinen markkinointi 5
LL00CP70 Toimitusketjun innovaatiot 5
LO00DP23 Logistiikkaprojekti 2 5
LOKT21SD-1007
Language skills

(Valitaan opintopisteitä: 7)

7
888830516 Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat 2
888800114 Finnish for Beginners 5
888800114 Finnish for Beginners 5
LOKT21SD-1008
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

0
LOKT21SD-1009
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

15
O30650110 Opinnäytetyö 15
Yhteensä 240 92 42 50 42 25 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Toiminnanohjaus
Kuljetusten hallinta
Älyliikennejärjestelmät
E-liiketoiminta
Logistics project 1
Projektijohtaminen
Logistiikkapalvelut
Toimitusketjun innovaatiot
Logistiikkaprojekti 2
Harjoittelu

Ei liitettyjä opintojaksoja

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot
Kansainvälinen markkinointi
Finnish for Beginners
Luokittelemattomat
Toiminnanohjausjärjestelmät
Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta
Kansainvälisten toimitusketjujen suunnittelu
Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat
Finnish for Beginners

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LOKT21SD-1001
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

45
LOKT21SD-1002
Operations management

(Valitaan kaikki)

15
LO00CW28 Toiminnanohjaus 5
203000914 Kuljetusten hallinta 5
LO00CP89 Älyliikennejärjestelmät 5
LOKT21SD-1003
Business solutions

(Valitaan kaikki)

15
LL00CP69 E-liiketoiminta 5
LO00DP22 Logistics project 1 5
203002312 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
LOKT21SD-1004
Business process management

(Valitaan kaikki)

15
LO00CW31 Projektijohtaminen 5
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
LO00CW30 Kansainvälisten toimitusketjujen suunnittelu 5
LOKT21SD-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 33)

33
LOKT21SD-1006
Logistics services and marketing

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LL00CP58 Logistiikkapalvelut 5
LL00CP59 Kansainvälinen markkinointi 5
LL00CP70 Toimitusketjun innovaatiot 5
LO00DP23 Logistiikkaprojekti 2 5
LOKT21SD-1007
Language skills

(Valitaan opintopisteitä: 7)

7
888830516 Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat 2
888800114 Finnish for Beginners 5
888800114 Finnish for Beginners 5
LOKT21SD-1008
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

0
LOKT21SD-1009
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
O30650110 Opinnäytetyö 15