Siirry suoraan sisältöön

Syventävä sisätautien hoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV14

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa yleissairaanhoitajan osaamistasi sisätautipotilaan erikoissairaanhoidossa.
Syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa sisätautipotilaan lääkehoitoa.
Osaat ohjata sisätautipotilasta ja tukea potilaan hoitoon sitoutumista.
Osaat huomioida omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.

Sisältö

Miten sovellat yleissairaanhoitajan sisätautien osaamistasi erikoissairaanhoidossa?
Miten syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat sisätautipotilaan lääkehoidon?
Miten ohjaat sisätautipotilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten huomiot omaiset potilaan kuntoutumisen tukena?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa?
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 05.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Anu Muhonen
 • Tia Kallio
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa
Ajoitusryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HYS2024-2025
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot
Pienryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä

Tavoitteet

Osaat soveltaa yleissairaanhoitajan osaamistasi sisätautipotilaan erikoissairaanhoidossa.
Syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa sisätautipotilaan lääkehoitoa.
Osaat ohjata sisätautipotilasta ja tukea potilaan hoitoon sitoutumista.
Osaat huomioida omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.

Sisältö

Miten sovellat yleissairaanhoitajan sisätautien osaamistasi erikoissairaanhoidossa?
Miten syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat sisätautipotilaan lääkehoidon?
Miten ohjaat sisätautipotilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten huomiot omaiset potilaan kuntoutumisen tukena?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa?
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta 1 op sisältäen luentotallenteita, itsenäistä työskentelyä ja simulaatio

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Katso toimintaohjeet Luxista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista työelämäyhteistyötä, mutta se linkittyy täydentävään harjoitteluun työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopputentti Examissa opintojakson voimassaoloaikana.

Opiskelijan työmäärä

Verkko-opiskelua 4 op (108 h).
Simulaatio opiskelijan omalla kampuksella yksi päivä (8 h) + simulaatioon valmistautuminen (yhteensä 1 op)

Toteutuksen osien kuvaus

Edeltävyysehtoina opintojaksolle osallistumiseen ovat hyväksytysti suoritetut teoriaopinnot osioista Terveyden edistäminen ja Kliininen hoitotyö 1

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluvaan simulaatioon osallistutaan omalla kampuksella.
Opintojakson vastuuopettajat:
Pirjo Heimo Savonlinnan kampus
Leena Kosunen Kotkan kampus
Susanna Suvimaa Mikkelin kampus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-osuuden arvionti asteikolla 1-5.
Simulaatiosuunnitelma hyväksytty / täydennettävä.
Simulaatiossa aktiivinen 100 % läsnäolo. Simulaatioharjoitusta ei voi korvata oppimistehtävällä.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Anu Muhonen
 • Tia Kallio
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa
Ajoitusryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot
Pienryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä

Tavoitteet

Osaat soveltaa yleissairaanhoitajan osaamistasi sisätautipotilaan erikoissairaanhoidossa.
Syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa sisätautipotilaan lääkehoitoa.
Osaat ohjata sisätautipotilasta ja tukea potilaan hoitoon sitoutumista.
Osaat huomioida omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.

Sisältö

Miten sovellat yleissairaanhoitajan sisätautien osaamistasi erikoissairaanhoidossa?
Miten syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat sisätautipotilaan lääkehoidon?
Miten ohjaat sisätautipotilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten huomiot omaiset potilaan kuntoutumisen tukena?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa?
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta 1 op sisältäen luentotallenteita, itsenäistä työskentelyä ja simulaatio

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista työelämäyhteistyötä, mutta se linkittyy täydentävään harjoitteluun työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopputentti tehdään Examissa opintojakson voimassaoloaikana.

Opiskelijan työmäärä

Verkko-opiskelua 4 op (108 h).
Simulaatio (1 op) opiskelijan omalla kampuksella yksi päivä (8 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Edeltävyysehtoina opintojaksolle osallistumiseen ovat hyväksytysti suoritetut ydinopinnot (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu 3 op, Näyttöön perustuva hoitotyö 8 op ja Opinnäytetyö 15 op).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluvaan simulaatioon osallistutaan omalla kampuksella.
Opintojakson vastuuopettajat:
Pirjo Heimo Savonlinnan kampus
Leena Kosunen Kotkan kampus
Susanna Suvimaa Mikkelin kampus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-osuuden arvionti asteikolla 1-5.
Simulaatiosuunnitelma hyväksytty / täydennettävä.
Simulaatiossa aktiivinen 100 % läsnäolo. Simulaatioharjoitusta ei voi korvata oppimistehtävällä.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Anu Muhonen
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa
Ajoitusryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot
Pienryhmät
 • Kotkan kampuksen pienryhmä
 • Savonlinnan kampuksen pienryhmä
 • Mikkelin kampuksen pienryhmä

Tavoitteet

Osaat soveltaa yleissairaanhoitajan osaamistasi sisätautipotilaan erikoissairaanhoidossa.
Syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa sisätautipotilaan lääkehoitoa.
Osaat ohjata sisätautipotilasta ja tukea potilaan hoitoon sitoutumista.
Osaat huomioida omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.

Sisältö

Miten sovellat yleissairaanhoitajan sisätautien osaamistasi erikoissairaanhoidossa?
Miten syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat sisätautipotilaan lääkehoidon?
Miten ohjaat sisätautipotilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten huomiot omaiset potilaan kuntoutumisen tukena?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa?
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta 1 op sisältäen luentotallenteita, itsenäistä työskentelyä ja simulaatio

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista työelämäyhteistyötä, mutta se linkittyy täydentävään harjoitteluun työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopputentti tehdään Learn-alustalla opintojakson voimassaoloaikana.

Opiskelijan työmäärä

Verkko-opiskelua 4 op (108 h).
Simulaatio (1 op) opiskelijan omalla kampuksella yksi päivä (8 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Edeltävyysehtoina opintojaksolle osallistumiseen ovat hyväksytysti suoritetut ydinopinnot (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu 3 op, Näyttöön perustuva hoitotyö 8 op ja Opinnäytetyö 15 op).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluvaan simulaatioon osallistutaan omalla kampuksella.
Opintojakson vastuuopettajat:
Pirjo Heimo Savonlinnan kampus
Leena Kosunen Kotkan kampus
Susanna Suvimaa Mikkelin kampus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-osuuden arvionti asteikolla 1-5.
Simulaatiosuunnitelma hyväksytty / täydennettävä.
Simulaatiossa aktiivinen 100 % läsnäolo. Simulaatioharjoitusta ei voi korvata oppimistehtävällä.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leila Sikanen
 • Anu Muhonen
 • Miia Myllymäki
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi
 • Susanna Suvimaa
Ajoitusryhmät
 • Simulaatioryhmä Kotkan kampus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatioryhmä Savonlinnan kampus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatioryhmä Mikkelin kampus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot
Pienryhmät
 • Simulaatioryhmä Kotkan kampus
 • Simulaatioryhmä Savonlinnan kampus
 • Simulaatioryhmä Mikkelin kampus

Tavoitteet

Osaat soveltaa yleissairaanhoitajan osaamistasi sisätautipotilaan erikoissairaanhoidossa.
Syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa sisätautipotilaan lääkehoitoa.
Osaat ohjata sisätautipotilasta ja tukea potilaan hoitoon sitoutumista.
Osaat huomioida omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Kykenet itsenäiseen päätöksentekoon osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa.
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä.
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä.

Sisältö

Miten sovellat yleissairaanhoitajan sisätautien osaamistasi erikoissairaanhoidossa?
Miten syvennät sisätautien hoitotyön osaamistasi seuraavissa sairauksissa: veritaudit, maksasairaudet, anemia, infektiosairaudet?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat sisätautipotilaan lääkehoidon?
Miten ohjaat sisätautipotilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten huomiot omaiset potilaan kuntoutumisen tukena?
Miten toteutat itsenäistä päätöksentekoa osana sisätautipotilaan kokonaishoitoa?
Osaat työskennellä monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä?
Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta 1 op sisältäen luentotallenteita, itsenäistä työskentelyä ja simulaatio

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä varsinaista työelämäyhteistyötä, mutta se linkittyy täydentävään harjoitteluun työelämässä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopputentti tehdään Learn-alustalla opintojakson voimassaoloaikana.

Opiskelijan työmäärä

Verkko-opiskelua 4 op (108 h).
Simulaatio (1 op) opiskelijan omalla kampuksella yksi päivä (8 h).

Toteutuksen osien kuvaus

Edeltävyysehtoina opintojaksolle osallistumiseen ovat hyväksytysti suoritetut ydinopinnot (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu 3 op, Näyttöön perustuva hoitotyö 8 op ja Opinnäytetyö 15 op).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon kuuluvaan simulaatioon osallistutaan omalla kampuksella.
Opintojakson vastuuopettajat:
Pirjo Heimo Savonlinnan kampus
Leena Kosunen Kotkan kampus
Susanna Suvimaa Mikkelin kampus

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-osuuden arvionti asteikolla 1-5.
Simulaatiosuunnitelma hyväksytty / täydennettävä.
Simulaatiossa aktiivinen 100 % läsnäolo. Simulaatioharjoitusta ei voi korvata oppimistehtävällä.