Siirry suoraan sisältöön

Perhehoitotyö ja prekliininen harjoitteluLaajuus (9 op)

Tunnus: HY00EP46

Laajuus

9 op

Osaamistavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Oppimateriaalit

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

89 % Lähiopetus, 11 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Jussi Hänninen
 • Haija Kankkunen
 • Miia Myllymäki
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Merja Harmoinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SHMI22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö:
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö.
Learn alustalle linkitetty materiaali

Seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn alustalle linkitetty materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö 2,5 op (Terve lapsi 1 op, sairaan lapsen hoitotyö 1,5 op), kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1.5 op & seksuaali- ja lisääntymisterveys: Seksuaali - ja lisääntymisterveys (2 op; 1 op verkossa ja 1 op kontaktiopetusta).

Synnytys: orientoiva itsenäinen verkko-oppiminen learnissa / skill station + simulaatiopäivä kampuksella

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lasten ja nuorten hoitotyö:
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)
Asiantuntijavierailuja oppitunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Kehitysvammaisuus 1 op. Tehdään verkkokurssina.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot ja simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Ensimmäisellä kontaktitunnilla kerrotaan tarkemmin määräajoista; kontaktiopetus lukujärjestyksen mukaan.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5 op.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio (1op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkokurssi.

Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5 op: 100% osallistuminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) kehotetaan vahvasti läsnäoloon. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kehitysvammaisuus ,1 op, suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh laboraatiot & simulaatio 1 op.

Seksuaali - ja lisääntymisterveys: Ensimmäisellä lähitunnilla läsnäolovelvoite --> silloin kerrotaan opintojakson etenemisestä ja läsnäolovelvoitteista.
Jos olet käynyt Avoimen amk:n Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op) opintojakson, niin ole yhteydessä Haija Kankkuseen. Tee näin myös jos olet Esedulla opiskellessa käynyt minun opettaman seksuaaliterveyteen liittyvän opintojakson.

Äitiys- ja naisen hoitotyö:.Opintojakson ensimmäisellä lähitunnilla kehotetaan vahvasti läsnäoloon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5 op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Kehitysvammaisuus 1op. Verkkokurssin tentti ja tehtävät., arviointi asteikolla hyväksytty-hylätty.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti asteikolla 1-5.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: arviointi hyväksytty / hylätty.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5 op.Hyväksytty/hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

78 % Lähiopetus, 22 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Jussi Hänninen

Ryhmät
 • SHKT22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

PERUSOPPIKIRJA:
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

MUITA HYÖDYLLISIÄ (VAPAAEHTOISIA) TEOKSIA:
Ihme, A. & Rainto, S. 2014 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Luku 4 Raskausajan ja synnytyksen hoitotyö, erityisesti alaluku Synnytys sairaalan ulkopuolella. Edita: Helsinki.
Äimälä, A-M. 2015. Alaluku 7.5 Matkasynnytys. Teoksessa Paananen, U. K. et.al. 2015. Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. s.385-388
Deufel, M. & Montonen, E. 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim: Tallinna

SYVENTÄVÄÄ MATERIAALIA
*Vauvan syntymä -kirjanen.
*Learnin syventävät materiaalit (asiantuntijaluennot, opetusvideot, artikkelit, oppimistehtävät, H5P-virtuaalisimulaatiot, teematentit)
*Terveyskylän naistalon materiaalit https://www.terveyskyla.fi/naistalo


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Storvik-Sydänmaa S., Tervajärvi L. & Hammar A-M. (2019) Lapsen ja perheen hoitotyö. WSOY.
TAI
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.

Ja Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Opintojakso jakautuu viiteen osioon, joita ohjaavana läpileikkaavana teemana on seksuaaliterveyden edistäminen hoitotyössä.

1. Naisen terveys
2. Naisen hedelmällisyys
3. Naisen sairaudet
4. Naiseen kohdistuva väkivalta
5. Nainen äitinä

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ:
Opintojakso alkaa INFO-tunneilla kampuksella, jonka tallenne on myös katsottavissa jälkikäteen (ei läsnäolovelvoitetta).

Kuhunkin teemaan liittyvä orientoiva teoria opiskellaan itsenäisinä verkko-opintoina learn-alustalla. Kunkin teeman päättää LIVE-ZOOM -istunto (1-5), missä asiantuntijaluentojen lisäksi opittua reflektoidaan pienryhmäkeskusteluissa.

Opintojaksoon linkittyy naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu: opintokäynnit synnytyssaliin, äitiyspoliklinikalle, lapsivuodeosastolle ja äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolakäynnin demonstraation ohjattu työpaja / sikiön ulosauton otteet. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen simulaatio. Raskaana olevan perheen tapaaminen. Ehkäisyhaastattelu perhesuunnitteluneuvolassa, ohjaaminen gynekologisessa perustutkimuksessa, seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, rintojen tutkiminen, lähisuhdeväkivallan tunnistaminen.

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPPIMISVÄYLÄ:
Sisällyttäminen, korvaaminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työn opinnollistaminen - ota yhteyttä opettajaan.

TYÖHÖN INTEGROITU OPPIMISVÄYLÄ:
Opintokäyntien korvaaminen aikaisemmin hankitun osaamisen kautta (esim. doula -toiminta) - ota yhteyttä opettajaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Työviikkopohjainen väylä:
Opintojaksoinfo: TEAMSISSA työjärjestyksen mukaisesti.
Verkko-opiskelu: työjärjestykseen on varattu aikaa itsenäiseen verkko-opiskeluun, joka sisältää luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät.
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin.
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
Opintojaksoinfo: TEAMSISSA työjärjestyksen mukaisesti.
Opintojakso toteutetaan hybridimallilla, jossa työjärjestyksen mukaisesti kolme lähipäivää ja näyttökokeen kampuksella. Verkko-opiskelun voi suorittaa omassa aikataulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)
opintokäynnit äitiysneuvolaan ja synnytysosastolle
Tunne rintasi -järjestön edustajan vierailu
työelämäasiantuntijoiden (mm. väkivaltatyöntekijä, naisen sairaudet) luennot


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä, johon 100 % osallistuminen.

Tentit ja muut määräajat

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)
verkkotentti tehdään ja oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson lopussa annettuna määräpäivänä


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti tai omassa tahdissa ennen harjoitteluun lähtemistä.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Skotlantilaisen vaihto-opettajan asiantuntijaluento (imetys)

Digitalisaatio ja yrittäjyys ilmenevät tällä opintojaksolla pyrkimyksenä linkittyä TKI-hankkeeseen, jossa kehitetään virtuaalisia äitiysneuvolapalveluita. Osallisena on äitiyshuollon palveluita tuottavia SME-yrityksiä sekä digitaalisia sovelluksia kehittäviä partnereita.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -

Opiskelijan työmäärä

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Työviikkopohjainen väylä:
Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkoluennot, ohjatut harjoitukset, opintokäynnit, simulaatiot, verkko-opinnot, yhteistoiminnallinen oppiminen.
Toteutuksesta 66% on aikaan ja paikkaan sitomatonta orientoivaa itsenäistä verkko-oppimista.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo Teamsissa 2 h
Ohjattu verkko-opiskelu 48 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä kampuksella työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 38,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumiseen sekä muuhun itsenäiseen opiskeluun.

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet ja kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät. T1-K5.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa. Hyväksytty / Hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opettaja: kätilö Jussi Hänninen 044-702 83 73 jussi.hanninen@xamk.fi https://ac.xamk.fi/jussihanninen


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja verkkotentillä.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon ja kehitysvammaisuuden teoria: 3,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään).

Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Jussi Hänninen
 • Haija Kankkunen
 • Miia Myllymäki
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Merja Harmoinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SHMI22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö:
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö.
Learn alustalle linkitetty materiaali

Seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn alustalle linkitetty materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö 2,5 op (Terve lapsi 1 op, sairaan lapsen hoitotyö 1,5 op), kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op & seksuaali- ja lisääntymisterveys: Seksuaali - ja lisääntymisterveys (2 op; 1 op verkossa ja 1 op kontaktiopetusta).

Synnytys: orientoiva itsenäinen verkko-oppiminen learnissa / skill station + simulaatiopäivä kampuksella

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lasten ja nuorten hoitotyö:
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)
Asiantuntijavierailuja oppitunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Kehitysvammaisuus 1 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot ja simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Ensimmäisellä kontaktitunnilla kerrotaan tarkemmin määräajoista; kontaktiopetus lukujärjestyksen mukaan.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5 op.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio (1op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu

Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5 op: 100% osallistuminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) kehotetaan vahvasti läsnäoloon. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh laboraatiot & simulaatio 1 op.

Seksuaali - ja lisääntymisterveys: Ensimmäisellä lähitunnilla läsnäolovelvoite --> silloin kerrotaan opintojakson etenemisestä ja läsnäolovelvoitteista.
Jos olet käynyt Avoimen amk:n Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op) opintojakson, niin ole yhteydessä Haija Kankkuseen. Tee näin myös jos olet Esedulla opiskellessa käynyt minun opettaman seksuaaliterveyteen liittyvän opintojakson.

Äitiys- ja naisen hoitotyö:.Opintojakson ensimmäisellä lähitunnilla kehotetaan vahvasti läsnäoloon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5 op. Arvioitava tentti, asteikolla hylätty-hyväksytty.
Kehitysvammaisuus 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti asteikolla 1-5.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: arviointi hyväksytty / hylätty.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 0,5op.Hyväksytty/hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 11.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jaana Dillström
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • SHSA22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö & seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn-pohjalle linkitetty materiaali.

Suositeltavaa lisäkirjallisuutta:
Botha ja Ryttyläinen-Korhonen 2016. Naisen hoitotyö.
tai
Ihme ja Rainto 2008. Naisen terveys.
Ylikorkala ja Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (myös Duodecimin verkkokirjana)
Brusila ym. 2020. Seksuaalilääketiede.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op), joka sisältää: sairaan lapsen ht (1op), terveen lapsen ht (1op) ja pediatria (0,5op) Lisäksi kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op), seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) ja äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset (1 op)

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Pediatria 0,5op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Kehitysvammaisuus 1 op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti examissa ja oppimistehtävän palautus erikseen määriteltynä ajankohtana.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio (1op):
Sairaan lapsen hoitotyö 1op: Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Lapsen ja nuoren kasvu, kehitys ja perushoito 1op: Verkko-opinnot
Pediatria 0,5op: Exam tentti
Kehitysvammaisuus 1op: Verkko-opinnot
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Verkko-opinnot 1 op, kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu 1 op
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op: 100% osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh simulaatio 1 op.

Äitiys- ja naisen hoitotyön ensimmäisellä lähiopetuskerralla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Kehitysvammaisuus 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Pediatria 0,5op. Arvioitava tentti 0,5op. Hyväksytty / hylätty
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti, asteikolla 1-5. Oppimistehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: Verkkokurssi 1 op, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty. Arvioitava tentti (integroituu äitiys- ja naisen hoitotyön tenttiin).
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Hyväksytty / hylätty.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 11.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jaana Dillström
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • SHSA22SVM
  Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö & seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn-pohjalle linkitetty materiaali.

Suositeltavaa lisäkirjallisuutta:
Botha ja Ryttyläinen-Korhonen 2016. Naisen hoitotyö.
tai
Ihme ja Rainto 2008. Naisen terveys.
Ylikorkala ja Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (myös Duodecimin verkkokirjana)
Brusila ym. 2020. Seksuaalilääketiede.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op), joka sisältää: sairaan lapsen ht (1op), terveen lapsen ht (1op) ja pediatria (0,5op) Lisäksi kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op), seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) ja äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset (1 op)

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Pediatria 0,5op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Kehitysvammaisuus 1 op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti examissa ja oppimistehtävän palautus erikseen määriteltynä ajankohtana.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio (1op):
Sairaan lapsen hoitotyö 1op: Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Lapsen ja nuoren kasvu, kehitys ja perushoito 1op: Verkko-opinnot
Pediatria 0,5op: Exam tentti
Kehitysvammaisuus 1op: Verkko-opinnot
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Verkko-opinnot 1 op, kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu 1 op
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op: 100% osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh simulaatio 1 op.

Äitiys- ja naisen hoitotyön ensimmäisellä lähiopetuskerralla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Kehitysvammaisuus 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Pediatria 0,5op. Arvioitava tentti 0,5op. Hyväksytty / hylätty
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti, asteikolla 1-5. Oppimistehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: Verkkokurssi 1 op, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty. Arvioitava tentti (integroituu äitiys- ja naisen hoitotyön tenttiin).
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Hyväksytty / hylätty.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

5.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

39 % Lähiopetus, 61 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Jussi Hänninen

Ryhmät
 • EHKT22SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

PERUSOPPIKIRJAT:
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

Ryttyläinen-Korhonen, K. & Raussi-Lehto, E. & Hänninen, J. 2016 (tai uudempi). Alaluku 5.3 Gynekologisen ja raskaana olevan potilaan tutkiminen. Teoksessa Alanen, P. et.al. 2016 (tai uudempi). Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro: Helsinki. s. 255-273

MUITA HYÖDYLLISIÄ (VAPAAEHTOISIA) TEOKSIA:
Ihme, A. & Rainto, S. 2014 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Luku 4 Raskausajan ja synnytyksen hoitotyö, erityisesti alaluku Synnytys sairaalan ulkopuolella. Edita: Helsinki.
Äimälä, A-M. 2015. Alaluku 7.5 Matkasynnytys. Teoksessa Paananen, U. K. et.al. 2015. Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. s.385-388
Deufel, M. & Montonen, E. 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim: Tallinna
Ylä-Outinen, A. 2013 tai uudempi. Alaluvut 6.1 Raskauden ajan hätätilanteita sekä 6.2 Gynekologiset hätätilanteet. Teoksessa Kuisma, M. et.al. 2013. Ensihoito. SanomaPro:Helsinki. s. 630-645
Lehtonen, J. 2005. tai uudempi. Luku 4 Raskaus ja synnytys. Teoksessa Castren, M. et.al. 2005 tai uudempi. Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto & Suomen Punainen Risti s. 741-753
Ensihoidon taskuopas 2015 tai uudempi. Raskaus ja naistentaudit.

SYVENTÄVÄÄ MATERIAALIA
*Vauvan odotus 2020 -kirjanen. Vau.fi: Sandviks (jaetaan ensimmäisellä oppitunnilla)
*Vauvan syntymä -kirjanen. Vau.fi: Sandviks (digikirja annetaan opintojaksolle ilmoittautuneille)
*Learnin syventävät materiaalit (asiantuntijaluennot, opetusvideot, artikkelit, oppimistehtävät, H5P-virtuaalisimulaatiot, osatentit)
*Terveyskylän naistalon materiaalit https://www.terveyskyla.fi/naistalo

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Storvik-Sydänmaa S., Tervajärvi L. & Hammar A-M. (2019) Lapsen ja perheen hoitotyö. WSOY.
TAI
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.

Ja Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Opintojakso jakautuu viiteen osioon, joita ohjaavana läpileikkaavana teemana on seksuaaliterveyden edistäminen hoitotyössä.

1. Naisen terveys
2. Naisen hedelmällisyys
3. Naisen sairaudet
4. Naiseen kohdistuva väkivalta
5. Nainen äitinä

LIsäksi ensihoitajat opiskelevat bonus-osion 6, "ensihoitajien erikoisuuksia".

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ:
Opintojakso alkaa INFO-tunneilla kampuksella, jonka tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen (ei läsnäolovelvoitetta).

Kuhunkin osioon liittyvä orientoiva teoria opiskellaan itsenäisinä verkko-opintoina learn-alustalla. Kunkin osion päättää LIVE-ZOOM -istunto (1-5), missä asiantuntijaluentojen lisäksi opittua reflektoidaan pienryhmäkeskusteluissa.

Opintojaksoon linkittyy naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu: opintokäynnit synnytyssaliin, äitiyspoliklinikalle, lapsivuodeosastolle ja äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolakäynnin demonstraation ohjattu työpaja / sikiön ulosauton otteet. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen simulaatio. Raskaana olevan perheen tapaaminen. Ehkäisyhaastattelu perhesuunnitteluneuvolassa, ohjaaminen gynekologisessa perustutkimuksessa, seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, rintojen tutkiminen, lähisuhdeväkivallan tunnistaminen.

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPPIMISVÄYLÄ:
Sisällyttäminen, korvaaminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työn opinnollistaminen - ota yhteyttä opettajaan.

TYÖHÖN INTEGROITU OPPIMISVÄYLÄ:
Opintokäyntien korvaaminen aikaisemmin hankitun osaamisen kautta (esim. doula -toiminta) - ota yhteyttä opettajaan.


Työviikkopohjainen väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Opintojaksoinfo: TEAMSISSA työjärjestyksen mukaisesti.
Verkko-opiskelu: työjärjestykseen on varattu aikaa itsenäiseen verkko-opiskeluun, joka sisältää luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät.
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin.
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Opintojaksoinfo: TEAMSISSA työjärjestyksen mukaisesti.
Opintojakso toteutetaan hybridimallilla, jossa työjärjestyksen mukaisesti kolme lähipäivää ja näyttökokeen kampuksella. Verkko-opiskelun voi suorittaa omassa aikataulussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opintokäynnit äitiysneuvolaan ja synnytysosastolle
Tunne rintasi -järjestön edustajan vierailu
työelämäasiantuntijoiden (mm. väkivaltatyöntekijä, naisen sairaudet) luennot


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä, johon 100 % osallistuminen.

Tentit ja muut määräajat

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

verkkotentti tehdään ja oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson lopussa annettuna määräpäivänä


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti tai omassa tahdissa ennen harjoitteluun lähtemistä.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Skotlantilaisen vaihto-opettajan asiantuntijaluento (imetys)

Digitalisaatio ja yrittäjyys ilmenevät tällä opintojaksolla pyrkimyksenä linkittyä TKI-hankkeeseen, jossa kehitetään virtuaalisia äitiysneuvolapalveluita. Osallisena on äitiyshuollon palveluita tuottavia SME-yrityksiä sekä digitaalisia sovelluksia kehittäviä partnereita.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -

Opiskelijan työmäärä

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Työviikkopohjainen väylä:
Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkoluennot, ohjatut harjoitukset, opintokäynnit, simulaatiot, verkko-opinnot, yhteistoiminnallinen oppiminen.
Toteutuksesta 66 % on aikaan ja paikkaan sitomatonta orientoivaa itsenäistä verkko-oppimista.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo Teamsissa 2 h
Ohjattu verkko-opiskelu 48 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä kampuksella työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 38,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumiseen sekä muuhun itsenäiseen opiskeluun.

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet ja kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät. T1-K5.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa. Hyväksytty / Hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opettaja: kätilö Jussi Hänninen 044-702 83 73 jussi.hanninen@xamk.fi


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja verkkotentillä.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon ja kehitysvammaisuuden teoria: 3,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään).

Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Villikka
 • Satu Untolahti
Vastuuopettaja

Satu Untolahti

Ryhmät
 • THKV22SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Storvik-Sydänmaa S., Tervajärvi L. & Hammar A-M. (2019) Lapsen ja perheen hoitotyö. WSOY.
TAI
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.

Ja Learnissa oleva materiaali.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
1) Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö. Helsinki. SanomaPro
2) Brusila P., Kero K., Piha J. ja Räsänen M. 2020: Seksuaalilääketiede (Duodecim verkkokirja. Oppiportti)

Suositeltavaa lisämateriaalia:
1) Ylikorkala & Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (Duodecim verkkokirja. Oppiportti).
2) Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä 2017. Kätilötyö. Edira

Learnin materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen
Verkko-opiskelu: työjärjestyksen mukaisesti luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- ja LISÄÄNTYMISTERVEYS
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen (4.9.2024)
Lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti
Laboraatiot 8 h työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätoteutus).

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätoteutus).

TKI ja työelämäyhteistyö

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä, johon 100 % osallistuminen.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Synnytys- ja lapsivuodeosaston sekä äitiyspkl:n toiminta/työelämän edustaja

Tentit ja muut määräajat

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALITERVEYS
Lähiopetus (luennot, tehtävät, esitykset) työjärjestyksen mukaisesti
Exam-tentti

Kansainvälinen yhteistyö

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -
ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI JA LISÄÄNTYMISTERVEYS: -

Opiskelijan työmäärä

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo kampuksella 4 h
Ohjattu verkko-opiskelu 48 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 36,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumiseen sekä muuhun itsenäiseen opiskeluun.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI-JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
4,5 op = 121,5 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet ja kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät. T1-K5.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa. Hyväksytty / Hylätty.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALITERVEYS
1. Äitiys- ja perhehoitotyö, seksuaaliterveys 3,5 op, jossa aiheina naisen terveys, hedelmällisyys, sairaudet, väkivalta ja äitiys.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS: satu.untolahti@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon ja kehitysvammaisuuden teoria: 3,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään).
Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Tentti 1-5, ryhmätyö
Ryhmätyön arviointikriteerit löytyvät Learnista

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

89 % Lähiopetus, 11 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Riikonen
 • Aila Friis
 • Jussi Hänninen
 • Haija Kankkunen
 • Miia Myllymäki
 • Sari Virkki
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Merja Harmoinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SHMI22KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö & seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Botha&Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö.
Learn alustalle linkitetty muu materiaali.

Seksuaali - ja lisääntymisterveys:
Learn alustalle linkitetty materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö 2,5 op (Terve lapsi 1 op, sairaan lapsen hoitotyö 1,5 op), kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisen hoitotyö & Seksuaali- ja lisääntymisterveys: Seksuaali - ja lisääntymisterveys (2 op; 1 op verkossa ja 1 op kontaktiopetusta).

Synnytys: orientoiva itsenäinen verkko-oppiminen learnissa / skill station + simulaatiopäivä kampuksella

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lasten ja nuorten hoitotyö:
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)
Asiantuntijavierailuja oppitunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Kehitysvammaisuus 1 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot ja simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Ensimmäisellä kontaktitunnilla kerrotaan tarkemmin määräajoista; kontaktiopetus lukujärjestyksen mukaan.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio (1op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu

Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op:100% osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) kehotetaan vahvasti läsnäoloon. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh laboraatiot & simulaatio 1 op.

Seksuaali - ja lisääntymisterveys: Ensimmäisellä lähitunnilla läsnäolovelvoite --> silloin kerrotaan opintojakson etenemisestä ja läsnäolovelvoitteista.
Jos olet käynyt Avoimen amk:n Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op) opintojakson, niin ole yhteydessä Haija Kankkuseen. Tee näin myös jos olet Esedulla opiskellessa käynyt minun opettaman seksuaaliterveyteen liittyvän opintojakson.

Äitiys- ja naisen hoitotyö:.Opintojakson ensimmäisellä lähitunnilla kehotetaan vahvasti läsnäoloon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5 op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Kehitysvammaisuus 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Tentti, arvioidaan asteikolla 1-5.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: Arviointi hyväksytty / hylätty.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Hyväksytty/hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

62 % Lähiopetus, 38 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Katja Villikka
 • Jarno Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • EHKT22KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

PERUSOPPIKIRJAT:
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

Ryttyläinen-Korhonen, K. & Raussi-Lehto, E. & Hänninen, J. 2016 (tai uudempi). Alaluku 5.3 Gynekologisen ja raskaana olevan potilaan tutkiminen. Teoksessa Alanen, P. et.al. 2016 (tai uudempi). Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. SanomaPro: Helsinki. s. 255-273

MUITA HYÖDYLLISIÄ (VAPAAEHTOISIA) TEOKSIA:
Ihme, A. & Rainto, S. 2014 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Luku 4 Raskausajan ja synnytyksen hoitotyö, erityisesti alaluku Synnytys sairaalan ulkopuolella. Edita: Helsinki.
Äimälä, A-M. 2015. Alaluku 7.5 Matkasynnytys. Teoksessa Paananen, U. K. et.al. 2015. Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. s.385-388
Deufel, M. & Montonen, E. 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim: Tallinna
Ylä-Outinen, A. 2013 tai uudempi. Alaluvut 6.1 Raskauden ajan hätätilanteita sekä 6.2 Gynekologiset hätätilanteet. Teoksessa Kuisma, M. et.al. 2013. Ensihoito. SanomaPro:Helsinki. s. 630-645
Lehtonen, J. 2005. tai uudempi. Luku 4 Raskaus ja synnytys. Teoksessa Castren, M. et.al. 2005 tai uudempi. Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto & Suomen Punainen Risti s. 741-753
Ensihoidon taskuopas 2015 tai uudempi. Raskaus ja naistentaudit.

SYVENTÄVÄÄ MATERIAALIA
*Vauvan odotus 2020 -kirjanen. Vau.fi: Sandviks (jaetaan ensimmäisellä oppitunnilla)
*Vauvan syntymä -kirjanen. Vau.fi: Sandviks (digikirja annetaan opintojaksolle ilmoittautuneille)
*Learnin syventävät materiaalit (asiantuntijaluennot, opetusvideot, artikkelit, oppimistehtävät, H5P-virtuaalisimulaatiot, osatentit)
*Terveyskylän naistalon materiaalit https://www.terveyskyla.fi/naistalo


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Tony Dunderfelt: Elämänkaari psykologia. WSOYpro.
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.
Ja Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Opintojakso jakautuu viiteen osioon, joita ohjaavana läpileikkaavana teemana on seksuaaliterveyden edistäminen hoitotyössä.

1. Naisen terveys
2. Naisen hedelmällisyys
3. Naisen sairaudet
4. Naiseen kohdistuva väkivalta
5. Nainen äitinä

LIsäksi ensihoitajat opiskelevat osion 6, "ensihoitajien erikoisuuksia".

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ:
Opintojakso alkaa INFO-tunneilla kampuksella, jonka tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen (ei läsnäolovelvoitetta).

Kuhunkin osioon liittyvä orientoiva teoria opiskellaan itsenäisinä verkko-opintoina learn-alustalla. Kunkin osion päättää LIVE-ZOOM -istunto (1-5), missä asiantuntijaluentojen lisäksi opittua reflektoidaan pienryhmäkeskusteluissa.

Opintojaksoon linkittyy naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu: opintokäynnit synnytyssaliin, äitiyspoliklinikalle, lapsivuodeosastolle ja äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolakäynnin demonstraation ohjattu työpaja / sikiön ulosauton otteet. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen simulaatio. Raskaana olevan perheen tapaaminen. Ehkäisyhaastattelu perhesuunnitteluneuvolassa, ohjaaminen gynekologisessa perustutkimuksessa, seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, rintojen tutkiminen, lähisuhdeväkivallan tunnistaminen.

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPPIMISVÄYLÄ:
Sisällyttäminen, korvaaminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työn opinnollistaminen - ota yhteyttä opettajaan.

TYÖHÖN INTEGROITU OPPIMISVÄYLÄ:
Opintokäyntien korvaaminen aikaisemmin hankitun osaamisen kautta (esim. doula -toiminta) - ota yhteyttä opettajaan.


Työviikkopohjainen väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen
Verkko-opiskelu: työjärjestyksen mukaisesti luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätotetutus).

TKI ja työelämäyhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opintokäynnit äitiysneuvolaan ja synnytysosastolle
Tunne rintasi -järjestön edustajan vierailu
työelämäasiantuntijoiden (mm. väkivaltatyöntekijä, naisen sairaudet) luennot


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä 100 % osallistuminen.

Tentit ja muut määräajat

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

verkkotentti tehdään ja oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson lopussa annettuna määräpäivänä


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Skotlantilaisen vaihto-opettajan asiantuntijaluento (imetys)

Digitalisaatio ja yrittäjyys ilmenevät tällä opintojaksolla pyrkimyksenä linkittyä TKI-hankkeeseen, jossa kehitetään virtuaalisia äitiysneuvolapalveluita. Osallisena on äitiyshuollon palveluita tuottavia SME-yrityksiä sekä digitaalisia sovelluksia kehittäviä partnereita.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -

Opiskelijan työmäärä

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Työviikkopohjainen väylä:
Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkoluennot, ohjatut harjoitukset, opintokäynnit, simulaatiot, verkko-opinnot, yhteistoiminnallinen oppiminen.
Toteutuksesta 66 % on aikaan ja paikkaan sitomatonta orientoivaa itsenäistä verkko-oppimista.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo kampuksella 4 h
Ohjattu verkko-opiskelu 36 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä kampuksella työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 49,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumisen sekä muun itsenäisen opiskelun.

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet.
2. Kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät.
3. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa XAMKn kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opettaja: kätilö Jussi Hänninen 044-702 83 73 jussi.hanninen@xamk.fi


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja verkkotentillä.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon teoria: 2,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävällä harjoitustehtävällä (100 %, T1-K5, hylätty).
3. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään)

Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

89 % Lähiopetus, 11 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Jussi Hänninen
 • Haija Kankkunen
 • Miia Myllymäki
 • Riitta-Liisa Jukarainen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö:
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö.
Learn alustalle linkitetty materiaali

Seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn alustalle linkitetty materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö 2,5 op (Terve lapsi 1 op, sairaan lapsen hoitotyö 1,5 op), kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisen hoitotyö & seksuaali- ja lisääntymisterveys: Seksuaali - ja lisääntymisterveys (2 op; 1 op verkossa ja 1 op kontaktiopetusta).

Synnytys: orientoiva itsenäinen verkko-oppiminen learnissa / skill station + simulaatiopäivä kampuksella

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lasten ja nuorten hoitotyö:
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)
Asiantuntijavierailuja oppitunneilla.

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Kehitysvammaisuus 1 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot ja simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti erikseen määriteltynä ajankohtana.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Ensimmäisellä kontaktitunnilla kerrotaan tarkemmin määräajoista; kontaktiopetus lukujärjestyksen mukaan.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio (1op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu

Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu.

Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op: 100% osallistuminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) kehotetaan vahvasti läsnäoloon. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh laboraatiot & simulaatio 1 op.

Seksuaali - ja lisääntymisterveys: Ensimmäisellä lähitunnilla läsnäolovelvoite --> silloin kerrotaan opintojakson etenemisestä ja läsnäolovelvoitteista.
Jos olet käynyt Avoimen amk:n Seksuaalisuus ja hyvinvointi (5 op) opintojakson, niin ole yhteydessä Haija Kankkuseen. Tee näin myös jos olet Esedulla opiskellessa käynyt minun opettaman seksuaaliterveyteen liittyvän opintojakson.

Äitiys- ja naisen hoitotyö:.Opintojakson ensimmäisellä lähitunnilla kehotetaan vahvasti läsnäoloon.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren hoitotyö 2,5 op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Kehitysvammaisuus 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.

Lasten ja nuorten hoitotyön laboraatiot & simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti asteikolla 1-5.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: arviointi hyväksytty / hylätty.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op.Hyväksytty/hylätty, 100% läsnäolovelvoite.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

62 % Lähiopetus, 38 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Hänninen
 • Katja Villikka
Vastuuopettaja

Katja Villikka

Ryhmät
 • SHKT22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

PERUSOPPIKIRJA:
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro

MUITA HYÖDYLLISIÄ (VAPAAEHTOISIA) TEOKSIA:
Ihme, A. & Rainto, S. 2014 (tai uudempi). Naisen hoitotyö. Luku 4 Raskausajan ja synnytyksen hoitotyö, erityisesti alaluku Synnytys sairaalan ulkopuolella. Edita: Helsinki.
Äimälä, A-M. 2015. Alaluku 7.5 Matkasynnytys. Teoksessa Paananen, U. K. et.al. 2015. Kätilötyö. Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. s.385-388
Deufel, M. & Montonen, E. 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim: Tallinna

SYVENTÄVÄÄ MATERIAALIA
*Vauvan syntymä -kirjanen.
*Learnin syventävät materiaalit (asiantuntijaluennot, opetusvideot, artikkelit, oppimistehtävät, H5P-virtuaalisimulaatiot, teematentit)
*Terveyskylän naistalon materiaalit https://www.terveyskyla.fi/naistalo


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Tony Dunderfelt: Elämänkaari psykologia. WSOYpro.
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.
Ja Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Opintojakso jakautuu viiteen osioon, joita ohjaavana läpileikkaavana teemana on seksuaaliterveyden edistäminen hoitotyössä.

1. Naisen terveys
2. Naisen hedelmällisyys
3. Naisen sairaudet
4. Naiseen kohdistuva väkivalta
5. Nainen äitinä

TYÖVIIKKOPOHJAINEN OPPIMISVÄYLÄ:
Opintojakso alkaa INFO-tunneilla kampuksella, jonka tallenne on myös katsottavissa jälkikäteen (ei läsnäolovelvoitetta).

Kuhunkin teemaan liittyvä orientoiva teoria opiskellaan itsenäisinä verkko-opintoina learn-alustalla. Kunkin teeman päättää LIVE-ZOOM -istunto (1-5), missä asiantuntijaluentojen lisäksi opittua reflektoidaan pienryhmäkeskusteluissa.

Opintojaksoon linkittyy naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu: opintokäynnit synnytyssaliin, äitiyspoliklinikalle, lapsivuodeosastolle ja äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolakäynnin demonstraation ohjattu työpaja / sikiön ulosauton otteet. Sairaalan ulkopuolisen synnytyksen simulaatio. Raskaana olevan perheen tapaaminen. Ehkäisyhaastattelu perhesuunnitteluneuvolassa, ohjaaminen gynekologisessa perustutkimuksessa, seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, rintojen tutkiminen, lähisuhdeväkivallan tunnistaminen.

OPINTOJA NOPEUTTAVA OPPIMISVÄYLÄ:
Sisällyttäminen, korvaaminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työn opinnollistaminen - ota yhteyttä opettajaan.

TYÖHÖN INTEGROITU OPPIMISVÄYLÄ:
Opintokäyntien korvaaminen aikaisemmin hankitun osaamisen kautta (esim. doula -toiminta) - ota yhteyttä opettajaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Työviikkopohjainen väylä:
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen
Verkko-opiskelu: työjärjestyksen mukaisesti luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen
Opintoja nopeuttava väylä:
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätotetutus).

TKI ja työelämäyhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)
opintokäynnit äitiysneuvolaan ja synnytysosastolle
Tunne rintasi -järjestön edustajan vierailu
työelämäasiantuntijoiden (mm. väkivaltatyöntekijä, naisen sairaudet) luennot


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä 100 % osallistuminen.

Tentit ja muut määräajat

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)
verkkotentti tehdään ja oppimispäiväkirja palautetaan opintojakson lopussa annettuna määräpäivänä


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Skotlantilaisen vaihto-opettajan asiantuntijaluento (imetys)

Digitalisaatio ja yrittäjyys ilmenevät tällä opintojaksolla pyrkimyksenä linkittyä TKI-hankkeeseen, jossa kehitetään virtuaalisia äitiysneuvolapalveluita. Osallisena on äitiyshuollon palveluita tuottavia SME-yrityksiä sekä digitaalisia sovelluksia kehittäviä partnereita.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -

Opiskelijan työmäärä

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Työviikkopohjainen väylä:
Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkoluennot, ohjatut harjoitukset, opintokäynnit, simulaatiot, verkko-opinnot, yhteistoiminnallinen oppiminen.
Toteutuksesta 66% on aikaan ja paikkaan sitomatonta orientoivaa itsenäistä verkko-oppimista.
Lähiopetustunnit työjärjestyksen mukaan.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo kampuksella 4 h
Ohjattu verkko-opiskelu 36 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä kampuksella työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 49,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumisen sekä muun itsenäisen opiskelun.

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet.
2. Kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät.
3. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa XAMKn kampuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

opettaja: kätilö Jussi Hänninen 044-702 83 73 jussi.hanninen@xamk.fi https://ac.xamk.fi/jussihanninen


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op) & Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) & Naisen hoitotyön kliininen oppilaitosharjoittelu (1 op)

Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja verkkotentillä.


LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon teoria: 2,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävällä harjoitustehtävällä 100 % (T1-K5, hylätty).
3. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään).

Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Jaana Dillström
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tuulia Litmanen

Ryhmät
 • SHSA22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

Lasten ja nuorten hoitotyö & kehitysvammaisuus:
Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja).
UEF -verkkomateriaali (pediatria, Learn pohja)
Learn -pohjalle linkitetty muu materiaali

Äitiys- ja naisen hoitotyö & seksuaali- ja lisääntymisterveys:
Learn-pohjalle linkitetty materiaali.

Suositeltavaa lisäkirjallisuutta:
Botha ja Ryttyläinen-Korhonen 2016. Naisen hoitotyö.
tai
Ihme ja Rainto 2008. Naisen terveys.
Ylikorkala ja Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (myös Duodecimin verkkokirjana)
Brusila ym. 2020. Seksuaalilääketiede.

Yksilölliset oppimisväylät

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op), joka sisältää: sairaan lapsen ht (1op), terveen lapsen ht (1op) ja pediatria (0,5op) Lisäksi kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiot (1op)

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op), seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op) ja äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset (1 op)

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin, teet tarvittavat suoritukset ja osallistut pakolliseen lähiopetukseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lasten ja nuorten hoitotyö:
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 4,5 op (3 viikkoa)
Asiantuntijavierailu oppitunnilla.

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Pediatria 0,5op. Tentti Examissa erikseen määriteltynä ajankohtana.
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Kehitysvammaisuus 1 op verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1 op lukujärjestyksen mukaisesti.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op. Tentti examissa ja oppimistehtävän palautus erikseen määriteltynä ajankohtana.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op. Verkkokurssi suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Lukujärjestyksen mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

9op = 243h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasten ja nuorten hoitotyö (2,5 op) ja kehitysvammaisuus (1op) ja lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio (1op):
Sairaan lapsen hoitotyö 1op: Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Lapsen ja nuoren kasvu, kehitys ja perushoito 1op: Verkko-opinnot
Pediatria 0,5op: Exam tentti
Kehitysvammaisuus 1op: Verkko-opinnot
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op: 100% osallistuminen

Äitiys- ja naisenhoitotyö (1,5 op): Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu
Seksuaali- ja lisääntymisterveys (2 op): Verkko-opinnot 1 op, kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu 1 op
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op: 100% osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Lasten ja nuorten hoitotyö. Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa. Tällöin myös harjoitteluinfo.
Kliininen harjoittelu III: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 3 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh simulaatio 1 op.

Äitiys- ja naisen hoitotyön ensimmäisellä lähiopetuskerralla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Kehitysvammaisuus 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Lapsen ja nuoren sairaanhoito 1op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Pediatria 0,5op. Arvioitava tentti 0,5op. Hyväksytty / hylätty
Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio 1op. Hyväksytty / hylätty.

Äitiys- ja naisen hoitotyö 1,5 op: Arvioitava tentti, asteikolla 1-5. Oppimistehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 2 op: Verkkokurssi 1 op, arviointi hyväksytty / täydennettävä / hylätty. Arvioitava tentti (integroituu äitiys- ja naisen hoitotyön tenttiin).
Äitiys- ja naisen hoitotyön harjoitukset 1 op. Hyväksytty / hylätty.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu