Siirry suoraan sisältöön

Backend-ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: PO00DN62-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma

  • Peliohjelmoinnin koulutus

Opettaja

  • Kimmo Kääriäinen

Vastuuhenkilö

Pekka Vilpponen

Opiskelijaryhmät

  • POKT20SP
    Peliohjelmointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa pelissä tarvittavan yksinkertaisen backendin palvelimelle.
Osaat suunnitella pelin frontendin ja backendin välisen yhteistoiminnan ja toteuttaa siihen tarvittavan rajapinnan.
Osaat hyödyntää olemassa olevia valmiita komponentteja tai järjestelmiä pelin backendin toteuttamisessa.

Sisältö

Mitä ominaisuuksia pelissä tarvitaan järkevän backendin toteuttamiseksi?
Kuinka toteutetaan yksinkertainen pelin backend palvelimella?
Miten kommunikointi ja rajapinta pelin frontendin ja backendin välillä kannattaa tehdä?
Mitkä ovat tällä hetkellä suosituimmat teknologiat ja valmiit komponentit pelin backendin toteuttamisessa?
Mitä turvallisuusseikkoja tulee ottaa huomioon backendia toteutettaessa?
Miten suorituskykyvaatimukset vaikuttavat pelin backendin teknologiaratkaisuihin?

Opiskelumateriaali

Verkko-opetusmateriaali, online tietolähteet ja laboratorioharjoittelu.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen. Opiskelu etenee ryhmän aikataulun mukaisesti ja itsenäisesti tehtävien harjoitustehtävien tahdissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät työn ohella. Voit myös osoittaa vaaditun osaamisen työtehtävien ja aiemmin hankitun ammattitaidon osaamisen näytöllä. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelet itsenäisesti ja suoritat vaadittavat oppimistehtävät. Ota yhteyttä vastaavaan opettajaan sopiaksesi kurssin toteutuksesta ja vaadittavista osaamisen näytöistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei suunniteltua

Tentit ja muut määräajat

Uusintasuoritukset sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii 135 tuntia työtä, mistä noin kolmannes on kontaktiopetusta ja laboratorioharjoittelua ja loput itseopiskelua, harjoituskokeita ja harjoitustehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja harjoituksiin.