Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöautomaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH31-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Risto Kuitunen

Vastuuhenkilö

Risto Kuitunen

Opiskelijaryhmät

  • STMI20SPA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että osaat kuvata kiinteistöissä käytettävien erilaisten automaatiojärjestelmien rakenteet, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Sinulle tulee selkeä käsitys tämän päivän ns. DDC-tekniikkaan perustuvista järjestelmistä ja avoimista (KNX, LON) kiinteistöautomaatiojärjestelmistä. Opintokokonaisuuden suoritettuasi ymmärrät kiinteistöautomaation merkityksen erilaisten kiinteistöjen säädössä valvonnassa ja ohjauksessa.

Sisältö

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii?
Millaisia ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän ohjausviestit?
Miten ohjelmoidaan logiikalla?
Miten sähköverkko integroituu kiinteistöautomaatiojärjestelmään?
Mitä tarkoitetaan KNX-tekniikalla?
Miten toimilaitteet ja anturit on rakennettu ja kuinka ne toimivat?

Opiskelumateriaali

LEARN
Muu verkkoaineisto ja alan oppikirjat
XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset
CADMATIC, CADMATIC opiskelijaversio
FLUIDSIM, FLUIDSIM home use
ALPHA
Muu sähkötekniikan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Lähiopinnot ja LEARN

TKI ja työelämäyhteistyö

XAMK kiinteistöautomaatiojärjestelmän opiskelijatunnukset

Tentit ja muut määräajat

Tentti jakson lopulla ja jakson aikaiset suoritukset LEARNin mukaan (sekä lähiopintoja että etätehtäviä).

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärä.

Toteutuksen osien kuvaus

Miten kiinteistöautomaatiojärjestelmä toimii, kiinteistöautomaation toteutustavat
Kiinteistöautomaation erityispiirteet ja esiintyneet ongelmat
Kiinteistöautomaation prosessit
Tyypillisimmät anturit, toimilaitteet ja ohjausviestit
Logiikkaohjelmoinnin perusteet (ALPHA)
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän vaikutus sähköjärjestelmään
sähkömekaniikan, ohjelmallisuuden, etäkäytön yms. vaikutus kustannuksiin, käytettävyyteen ja luotettavuuteen
Harjoituksia eri järjestelmillä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja jakson aikaiset suoritukset (sekä lähiopintoja että etätehtäviä). Erityisesti määräaikojen noudattaminen, kuten työelämässäkin. Numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikka, ohjelmoitavat logiikat (sähkötekniikan opiskelijat)
Sähkö- ja automaatiotekniikka (LVI-tekniikan opiskelijat)