Siirry suoraan sisältöön

Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DV00-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Leila Pekonen

Vastuuhenkilö

Anna Makkonen

Opiskelijaryhmät

 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 19.08.2022 10:00 - 11:45
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 19.08.2022 12:30 - 14:00
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 15.09.2022 08:15 - 11:45
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 13.10.2022 12:30 - 15:45
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 14.10.2022 08:15 - 11:45
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen SJ00DV00-3003 / 17.11.2022 12:30 - 15:45

Tavoitteet

Osaat johtamisajattelun kehittymisen vaiheet ja niiden vaikutukset nykypäivän johtamiseen.
Osaat johtajuuden ja johtamisosaamisen keskeiset periaatteet ja miten kehität niitä.    
Osaat arvioida ja määritellä omaa johtamisosaamistasi, tunnistat siihen liittyviä kehittymistarpeita. 
Osaat tehdä oman johtajuuden kehittymissuunnitelman huomioiden itsensä johtamisen näkökulma. 
Osaat jäsentää toimintaympäristösi yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja niiden vaikutuksia johtamiseen.
Osaat johtaa ja edistää työyhteisön työhyvinvointia.
Osaat keskeisen työlainsäädännön ja sen merkityksen johtamisen näkökulmasta.
Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

Sisältö

Miten johtamisajattelu on kehittynyt ja miten vaikuttaa tänään? 
Mitä johtajuus ja johtamisosaaminen tarkoittaa ja miten voit niitä kehittää? 
Miten arvioit ja kehität omaa johtamisosaamista, itsesi johtamista ja niihin liittyviä kehittymistarpeita? 
Mitä johtajuuden kehittymissuunnitelma sisältää ja miten teet sen? 
Millaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia mekanismeja ja vaikutuksia toimintaympäristösi johtamiseen liittyy? 
Miten johdat ja edistät työyhteisön hyvinvointia?
Mikä on keskeistä työlainsäädännössä ja mikä merkitys sillä on johtamisesi näkökulmasta?
Mitä arvoja ja periaatteita omaan alaasi liittyy johtamisen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osallistuu kontaktitunneille väli- ja tuntitehtävineen. Opintojakson info ja orientaatio toteutuu Savonlinnan kampuksella opintojakson alkaessa (mikäli Korona-pandemia sen mahdollistaa).
Tämän jälkeen lukujärjestyspohjaisesti tunnit Teamsin välityksellä.. Itsenäistä opiskelua oppimistehtävien muodossa.

Osaamisen tunnistamiseen (HOT) liittyvissä asioissa ole yhteydessä opettajaan viimeistään heti opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla suoritetaan työelämäläheisiä oppimistehtäviä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5op vastaa 135h opiskelijan työtä. Työmäärän jakautuminen informoidaan opintojakson alkaessa ja kirjataan Learn alustalle.

Toteutuksen osien kuvaus

Kontaktiopetuksen määrä (verkossa Teamsin välityksellä) 1 op (sisältää ennakko- ja välitehtävät).
Oppimistehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu aloituskertaa lukuunottamatta Teamsin välityksellä verkossa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Informoidaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.