Siirry suoraan sisältöön

Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU25-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

 • Maija-Sisko Kauppila
 • Sirpa Räikkönen

Vastuuopettaja

Maija-Sisko Kauppila

Ryhmät

 • YPMI20KP
  Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 03.10.2022 09:30 - 12:30
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 10.10.2022 09:30 - 12:30
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 17.10.2022 09:30 - 12:30
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 04.11.2022 08:00 - 11:00
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 11.11.2022 08:00 - 11:00
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 16.11.2022 07:00 - 17:00
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 18.11.2022 11:45 - 14:45
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 21.11.2022 09:30 - 12:30
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 28.11.2022 09:30 - 12:30
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö YP00DU25-3003 / 12.12.2022 09:30 - 12:30

Tavoitteet

Osaat määritellä nuorten palvelujärjestelmän kokonaisuuden.
Tiedät miten ohjaus- ja palveluverkostot toimivat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat määritellä kunnan ja aluehallinnon tehtävät nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tiedät kunnallishallinnon ja hyvän hallinnon periaatteet.
Osaat toimia monialaisissa verkostoissa.
Osaat hakea tietoa eri tietolähteistä, arvioida tietolähteitä ja tiedon luotettavuutta kriittisesti sekä käsitellä digitaalista tietoa.

Sisältö

Mitä nuorten monialaiseen palvelujärjestelmään kuuluu?
Miten ohjaus- ja palveluverkostot edistävät nuorten hyvinvointia?
Millaisissa rooleissa yhteisöpedagogi toimii nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa?
Miten lainsäädäntö ohjaa kunnallista ja alueellista palvelutuotantoa?
Miten kunnallinen päätöksentekojärjestelmä toimii?
Miten yhteisöpedagogi hyödyntää toimialan tietovarantoja?

Opiskelumateriaali

Ammattialan ajankohtainen lainsäädäntö ja tilastoaineisto.
Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) 2021. Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 67.
Gissler, M. & Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa - Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. THL:n, Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion nuorisoneuvoston kirjasarja 12.vuosijulkaisu.
Määttä, Mirja & Piiroinen, Miikka. 2022. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Määttä, Mirja & Anne-Mari Souto (toim.) (2020). Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 154.
Purhonen, Kirsi (2017). Ammattien rajapinnoilla ja kolmannen työn äärellä. Suomen Kulttuurirahasto.
Sallinen, S. & Majoinen, K. & Seppälä, J. & Eskelinen L. toim. (2017 ). Toimiva kunta. Hyvinvointi! Sivistystä! Elinvoimaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto.
Valtakari M. & Arnkil, R. & Eskelinen ,J. & Mayer, M. & Nyman, J. & Sillanpää, K. & Spangar, T. & Ålander, T. & Yli-Koski, M. (2020). Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus- toiminnan julkaisusarja 2020
Muu opetusmateriaali saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Suomeksi
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa lähitunneille osallistuminen on prosessin onnistumisen kannalta välttämätön. Mikäli et pysty sitoutumaan lähiopetukseen, valitse vaihtoehtoinen suoritustapa (opintoja nopeuttava oppimisväylä).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Itsenäisen suoritustavan saamiseksi ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet Ohjaamossa tai vastaavassa matalan kynnyksen palvelussa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailijoita eri palvelujärjestelmistä (esim. TE-palvelut, Kela, Ohjaamo, Kuntaliitto).
Mahdollinen opintomatka.
Jos opiskelet osana Juvenia Akatemia toimintaa voit liittää opintojakson osaksi tätä kokonaisuutta. Voit suorittaa opintojakson osallistumalla kevätlukukauden ajan (vähintään 15 op) Juvenia Akatemian työskentelyyn. Lisätietoja työskentelystä antaa Jussi Ronkainen (Juvenia), Katja Komonen (yhteisöpedagogikoulutus) ja Sari Miettinen (yhteisöpedagogikoulutus).

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta n. 52 oppituntia ja opintomatka, itsenäisen työn osuus n. 73 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
- itse/ryhmäarviointia
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä

Esitietovaatimukset

Edellytetään Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt –opintojakson hyväksyttyä suorittamista.