Siirry suoraan sisältöön

Pelikasvatus nuorisotyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU34-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Laura Hokkanen

Vastuuhenkilö

Laura Hokkanen

Opiskelijaryhmät

  • YPMI20SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus
  • YPMI20KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa
Osaat tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta tunnistaen pelaamisen myönteiset vaikutukset
Osaat tunnistaa ongelmapelaamisen merkkejä ja ehkäistä ongelmapelaamisen haittoja.
Osaat arvioida pelien ja pelillistämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä
Osaat muotoilla nuorisotyön sisällöille pelillisiä ja visualisointiin pohjautuvia toteutustapoja
Tiedät nuorisotyön kannalta pelillistämiselle käyttökelpoisia digitaalisia alustoja ja ympäristöjä
Osaat edistää pelaamiseen liittyvien ikäraja-, tekijänoikeus- ja tietoturvanäkökulmien toteutumista

Sisältö

Mitä peli, pelillisyys ja pelillistäminen tarkoittavat?
Miten pelikasvatuksen avulla voidaan tukea nuoren positiivista suhdetta pelaamiseen?
Miten pelillisyyden avulla voidaan visualisoida nuorisotyön sisältöjä, työmuotoja ja prosesseja?
Millaisia hyötyjä pelillistämällä voidaan nuorisotyössä saavuttaa?
Miten voidaan tunnistaa ongelmapelaamista ja löytää oikeita tapoja puuttua siihen?

Opiskelumateriaali

Jokaisen viikon tehtäväksiantoa varten opiskelija saa tutustuttavakseen taustamateriaalin video- ja tekstimuodossa Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on rakennettu lukukauden mittaiseksi peliksi, jossa edetään pienryhmissä viikoittaisten työelämän tehtäväksiantojen mukaan. Samalla tarkastellaan pelikasvatuksen erilaisia toteutusmuotoja yhteistoiminnallisesti. Ennen kunkin viikon lähiopetusta opiskelija saa tutustuttavakseen uuden tehtäväksiannon ja siihen liittyvän teoria- sekä vinkkiosion. Lähiopetuksessa keskitytään toiminnalliseen pienryhmätyöskentelyyn, jota ohjaa ja tukee opettaja. Opintojakson teemat jakaantuvat seuraavasti: pihapelit, koodaus, kaupunkiseikkailu, robotiikka, lisätty todellisuus ja pakohuonepelit, digitaalinen pelaaminen, pelihaitat, roolipelaaminen sekä maker-kulttuuri.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkkototeutuksena. Ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa opintojakson työpaikallasi yhteistyöverkostoja hyödyntäen joko kokonaan tai osittain. Tällöin ole yhteydessä ennen opintojakson alkua vastuuopettajaan ja sovi työsi opinnollistamisesta opintojakson osaamistavoitteita tukevaksi. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ratkotaan viikoittain työelämän toimeksiantoja pelikasvatuksen menetelmin.

Opiskelijan työmäärä

1op vastaa 27h työmäärää.

Lisätietoja opiskelijoille

Työviikkopohjaiseen oppimisväylään kuuluu yksi yötoteutus viikolla 45.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista opetukseen
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista verkkokurssilla
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- hyväksyttyä osaamisen näyttöä