Siirry suoraan sisältöön

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU19-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tommi Pantzar

Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät

  • YPKV21KM
    Yhteisöpedagogi, monimuotototeutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Seikkailukasvatuksen ennakkotehtävänä artikkeli: Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520). Löytyy Learn-alustalta.
Lähiopetuksessa käsiteltävä materiaali sekä muu aineisto ja linkit Learnissa.
Tallennetut verkkoluennot ja niihin linkittyvät tehtävät.
Seikkalukasvatukseen liittyvät artikkelit ja niihin liittyvä tehtävä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Monimuotototeutus Kouvolassa syyslukukaudella 2022. Opintojaksoon kuuluu 1 maastopäivä (26.9.) ja teoriapäivä (27.9.). Maastopäivä toteutetaan Repoveden kansallispuistossa, johon liittyy ennakko- ja valmistelutehtäviä kaikille. Tästä lisätietoa ilmoittautuneille elokuun lopulla spostitse. Teoriapäivä toteutetaan Kouvolan kampuksella. Näiden lähipäivien avulla menetelmän käytäntö ja teoria nivelletään yhteen.
Lähiopetuksen jälkeisenä oppimistehtävänä perehdyt seikkailukasvatuksen teoriaan ja osoitat ymmärrystäsi mentelmän käytöstä yhteisöpedagogin työkentällä. Kokemuksellisena etätehtävänä on tutustua itsenäisesti geokätköilyyn seikkailukasvatuksen välineenä ja tia menetelmän käyttökelpoisuutta kasvatuksen välineenä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakson etätehtäväosat on mahdollista suorittaa omaan työhön integroituina tehtävinä. Jos koet että voit niveltää seikkailukasvatusteeman työpaikallesi, löydät ohjeet kurssin suorittamisesta työpaikallasi kurssin learn alustalta. Sovi vielä tarkemmin opettajan kanssa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkkoympäristössä, verkkoluentojen ja tehtävien avulla. Ohjeet itsenäiseen lyödät opintojakson Learn alustalta. Verkkototeutukseen voi ilmoittautua joustavasti, mutta opintojakson arviointi suoritetaan ainoastaan joulu- ja toukokuussa. Ajoita siis opintosi tämä huomioiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso on mahdollista linkittää oman työn kehittämiseen monimuoto-opinnoissa etätehtävän osalta.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulut palautuksille määritelty Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetusta noin 1op ja itsenäisen opiskelun osuus on 4op
Itsenäinen verkko-opiskelu jakaantuu verkkoluentoihin 1op ja niihin liittyviin tehtäviin sekä valittuun seikkailukasvatuksen tai kokemuksellisen oppimisen teemaan syventymiseen, josta tuotetaan raportti 3op.

Toteutuksen osien kuvaus

2 pv lähiopetusta, käytännön seikkailu 1pv Repovedellä ja teoriaa 1pv Kouvolan kampuksella.
Verkko-opintoina luentotallenteita, artikkeleita luettavaksi sekä niihin linkittyvä laajempi etätehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi suosittelen lämpimästi lähipäiviin osallistumista ja monimuotototeutuksen kokemuksellisen osuuden hyödyntämistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi jakautuu:

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Teoriatehtävä (loppuarvioinnin painoarvo 3/5)
Käytännön sovellus (loppuarvioinnin painoarvo 2/5)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.