Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen lähiesimiestyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DV01-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Janne Kankaanniemi

Opiskelijaryhmät

 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 07.09.2022 16:30 - 18:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 08.09.2022 16:30 - 18:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 05.10.2022 14:15 - 16:00
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 06.10.2022 16:30 - 18:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 09.11.2022 16:30 - 18:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 10.11.2022 12:30 - 14:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 07.12.2022 12:30 - 14:15
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3003 / 08.12.2022 12:30 - 14:15

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen kontaktiopetukseen Teamsissa lukujärjestyksen mukaisesti. Itsenäinen opiskelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteys

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessa verkko-opintoina sisältäen selä kontaktiopetusta että itsenäistä työskentelyä..

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi ylemmän ammattikorkeakoulun arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-5/täyd.