Siirry suoraan sisältöön

Julkitilasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CQ53-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

22 - 25

Koulutus

 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Satu Hovitie

Vastuuopettaja

Satu Hovitie

Ryhmät

 • SKKV21SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 02.11.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 02.11.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 09.11.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 09.11.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 16.11.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 16.11.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 23.11.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 23.11.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 30.11.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 30.11.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 07.12.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 07.12.2022 12:30 - 16:00
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 14.12.2022 08:30 - 12:30
 • Julkitilasuunnittelu SK00CQ53-3005 / 14.12.2022 12:30 - 16:00

Tavoitteet

- Osaat havainnoida fyysistä rakennettua julkista sisätilaa.
- Syvennät tietotaitoasi tilansuunnittelusta.
- Osaat arvioida ratkaisuvaihtoehtoja.
- Osaat kypsyttää ja muuttaa suunnitelmiasi tarvittaessa.
- Osaat mitoittaa projektikohtaisesti tiloja ja toimintoja.
- Osaat hankkia projektikohtaisesti tietoa.
- Pystyt viestimään suunnittelustasi rakennuspiirustusten kautta / CAD.
- Pystyt viestimään suunnittelustasi 3D-mallinnusten kautta / CAD.

Sisältö

- Kuinka suunnitella tiloja ja ymmärtää tilatarpeita?
- Kuinka käyttää oikeita piirrustusmerkintojä ja esiintymistapoja kussakin projektissa?
- Miten syventää osaamista yritysvierailulla saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta (vierailu julkisen tilan kalusteyritykseen)?

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen harjoitustyö, jossa aito toimeksianto ulkopuoliselta yhteistyöyritykseltä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan aiheeseen liittyviä oppimistehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen
CAD perustaidot.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Asuntosuunnittelu, Ammatti CAD.