Siirry suoraan sisältöön

Työelämäharjoittelu IV (10 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DL04-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anni Kemppainen
 • Laura Saar
 • Anna Reinikainen

Opiskelijaryhmät

 • JTSA19SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 12.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 13.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 14.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 15.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 16.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 17.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 18.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 19.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 20.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 21.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 22.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 23.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 24.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 25.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 26.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 27.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 28.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 29.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 30.09.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 01.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 02.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 03.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 04.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 05.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 06.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 07.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 08.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 09.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 10.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 11.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 12.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 13.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 14.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 15.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 16.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 17.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 18.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 19.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 20.10.2022 08:00 - 16:00
 • Työelämäharjoittelu IV JT00DL04-3001 / 21.10.2022 08:00 - 16:00

Tavoitteet

Osaat toimia itsenäisesti ja yhteistyössä jalkaterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.
Sovellat jalkaterapeuttisen tutkimisen, arvioinnin ja vaikuttamisen keinoja näyttöön perustuen sekä toimintakäytäntöjä kriittisesti arvioiden ja kehittäen.
Osaat toimia dialogisesti ongelmanratkaisutilanteissa, moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
Arvioit omaa osaamistasi ja toimintaasi kriittisesti ja kehittäen.
Osaat arvioida jalkaterapian laatua ja vaikuttavuutta.

Tavoitteita täsmennetään harjoittelupaikan mukaan (esim. sairaala tai apuvälineyksikkö).

Sisältö

Miten arvioit asiakkaan jalkaterveyttä ja alaraajojen toimintakykyä?
Miten arvioit ja perustelet asiakkaan jalkaterapian tarvetta?
Miten tuet ja edistät asiakkaan jalkaterveyttä erilaisilla apuvälineillä, hoitamalla ja ohjaamalla?
Miten motivoit asiakkaita oman jalkaterveytensä ja alaraajojensa toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen?
Miten arviot ja teet johtopäätöksiä kliiniseen päättelyyn ja jalkaterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.
Miten suunnittelet ja toteutat näyttöön perustuvaa jalkaterapiaa erilaisissa asiakastilanteissa ja työelämän toimintaympäristöissä?
Miten toimit oman alasi edustajana monialaisessa työyhteisössä?
Miten arvioit ja kehität sosiaali- ja terveysalan toimintakäytäntöjä oman alasi näkökulmasta?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-V
Työelämäharjoittelut I-III