Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin ja brändin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DP39-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 10.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Mari Hämäläinen
  • Maarit Vahvanen

Vastuuhenkilö

Mari Hämäläinen

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21SP3
    Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)

Tavoitteet

Osaat
- tunnistaa brändin keskeiset menestystekijät ja johtaa markkinoinnin kokonaisuutta kansainvälisessä kilpailutilanteessa
- perustella markkinointistrategian valintaa markkina-analyysityökaluja hyödyntäen ja asetetut tavoitteet huomioiden
- suunnitella markkinointia brändi-identiteetin, kohderyhmän ja asemoinnin näkökulmasta ja strategian huomioiden
- valita menetelmiä brändimarkkinoinnin tulosten seurantaan

Sisältö

Miten yrityksen markkinointia johdetaan (suunnitellaan, ohjataan ja seurataan)?
Miten markkinointistrategia määritellään?
Miten brändiä rakennetaan?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi 5 op tai vastaavat tiedot
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5 op tai vastaavat tiedot