Siirry suoraan sisältöön

Työoikeuden syventävä osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB35-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sampo Järvinen

Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät

 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)
 • LTKV21KM4
  Liiketalous, monimuoto (HR-asiantuntija)
 • LTKV19SP1
  Liiketalous, päivätoteutus, julkishallinto ja juridiikka

Tavoitteet

Osaat kuvata työsuhdetta koskevan keskeisen lainsäädännön sisällön.
Osaat selittää työehtosopimusjärjestelmän periaatteet sekä työnantajan ja työntekijän sopimusvapauden rajat työsuhteen ehdoissa.
Osaat kertoa työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.
Osaat soveltaa työoikeudellisia normeja yleisimmissä tilanteissa.

Sisältö

Mitä työoikeudellisia säännöksiä tulee ottaa huomioon työpaikkaa hakiessa, työntekijää valitessa ja työsuhteen aikana?
Mikä on työehtosopimuksen ja sopimusvapauden merkitys työsuhteen ehdoista sovittaessa?
Mitä keskeistä työlainsäädäntöä työntekijän, työnantajan ja henkilöstöjohdosta vastaavan tulee ottaa huomioon omassa asemassaan?
Miten oikeuskäytännössä perustellaan työsuhteen päättämiset eri tilanteissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali
Suomeksi
Oppimateriaali ilmoitetaan LEARN-kurssialustalla.


Opintomateriaali:
-työoikeuteen liittyvät lait ja oikeustapaukset https://www.finlex.fi/fi/
- Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2019, toim. Kimmo Nieminen, Alma Talent Oy (ISBN 978-952-14-3555-3) e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225319
- Työsuhteen päättäminen: Henkilökohtaiset päättämisperusteet ja päättämissopimukset, Kavasto Alexa 2020, julkaisija Kauppakamari https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225492
- Työsuhteen päättäminen, Seppo Koskinen ym. 2019 , e-kirja: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224846
- Työoikeus tutuksi - käsikirja, Jaana Paanetoja 2019, https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225477
- Työoikeuden perusteet, Atte Korte ja Mikko Hyttinen 2019, e-kirja https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225792
- Palkkahallinnon säädökset 2020, Antti Kondelin ja Tomi Peltomäki https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225421
- Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, Jorma Saloheimo 2020, Alma Talent Oy https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.225422
- muu opettajan ilmoittama mahdollinen materiaali
Kairinen: Työoikeus, juridiikka (2014)
Paanetoja: Työoikeus tutuksi: käsikirja (2019, myös 2017 käy)
Bruun - Von Koskull: Työoikeuden perusteet, Talentum 2012.
Tiitinen - Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012
Saarinen, M.: Työsuhteen pelisäännöt, Talentum 2012
Hietala & Kaivanto: Yhteistoimintalaki käytännössä, Talentum 2012
Hietala, Kahri, Kairinen & Kaivanto: Työsopimuslaki käytännössä, Talentum 2016

(Muutakin kirjallisuutta on hyvä käyttää!)

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina LEARN-alustalla opettajan ohjeita seuraten itsenäisesti ja ryhmä (40 %)- ja parityöskentelynä 10 % (pari arvioi suoritusta, max. 30 p.) sekä joko tenttinä tai oppimispäiväkirjana (1-5) (50 %).

Parityöskentely (10%) (vertaisarviointi)
Ryhmätyöskentely (40 %)
Tentti tai oppimispäiväkirja (50%)
Englanniksi

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteistyö
Suomeksi
Toteutuksella on mahdollisesti työelämäyhteistyötä alustavan suunnitelman mukaan. Työelämäyhteistyötä voi olla mm. ryhmätyöhön sisällettynä ja mahdollinen työelämän edustajan vierailu, jos olosuhteiden vuoksi tämä on mahdollista.
Englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina LEARN-alustalla opettajan ohjeita seuraten itsenäisesti ja ryhmä (40 %)- ja parityöskentelynä 10 % (Vertaisarviointi: pari arvioi suoritusta, max. 30 p.) sekä joko tenttinä tai oppimispäiväkirjana (1-5) (50 %). Oppimistehtäviä ei voi uusia eikä korottaa. Jokainen osa-alue on suoritettava hyväksyttävästi. Mikäli haluaa korottaa arvosanaa tulee suorittaa kurssi kokonaisuudessaan uudestaan.

Parityöskentely (10%)
Ryhmätyöskentely (40 %)
Tentti tai oppimispäiväkirja (50%)

Arviointi 1-5.

Esitietovaatimukset

Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus tai vastaavat tiedot